Contractuele vrijheid, of toch niet?

Het beginsel van contractsvrijheid staat in Nederland hoog in het vaandel. We zijn toch zeker wijs genoeg om zelf te bepalen met wie en welke afspraken we maken en hoe we die moeten nakomen? In praktijk blijkt dit toch vaak anders te zijn dan dat we denken. De (semi)overheid heeft zich bij het maken van afspraken te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en bestuurlijke wet- en regelgeving. Zakenpartners van de (semi)overheid kunnen gebruik maken van deze regels om zekerheid te krijgen over hun rechten en plichten. Hieruit kunnen veel voordelen gehaald worden.

Ook in overeenkomsten tussen twee civiele partijen speelt de wet- en regelgeving een grote rol. In overeenkomsten betreffende arbeidsrecht en huurrecht liggen de spelregels nagenoeg geheel vast. Ook in bijvoorbeeld overeenkomsten met consumenten is de wet een belangrijk beschermingsinstrument. Maar ook voor de resterende categorie (algemene overeenkomsten tussen gelijkwaardige partijen) gelden belangrijke wettelijke normen.

De feitelijke tekst van de overeenkomst is vaak van ondergeschikt belang. Wanneer bijvoorbeeld twee ondernemingen gedurende meerdere jaren op gelijke wijze zaken met elkaar doen, ontstaat er een duurovereenkomst. Deze is niet zonder goede reden en niet zonder (relatief lange) opzegtermijn op te zeggen. Wanneer een onderneming besluit om meerdere partijen te vergelijken voordat er een opdracht wordt gegund, kan er een vorm van private aanbesteding ontstaan. Ook hiervoor zijn in de rechtspraak veel richtlijnen te vinden. Zelfs twee gelijkwaardige natuurlijke personen moeten bij onderlinge overeenkomsten rekening houden met wettelijke voorschriften. Het is ons werk om overeenkomsten te beoordelen en om u te begeleiden bij het veiligstellen van uw rechten. Wacht niet totdat het te laat is.

Onze deskundige advocaten staan u graag te woord.

Advocaat Mr. M.G. Spijker
GH advocaten