‘De winst van samenwerken’

Parkmanagers Ben van de Wijgert en Karen Louwers Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) is actief ‘tussen’ de acht verschillende bedrijventerreinverenigingen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. DBO ondersteunt steeds meer bedrijven en instellingen in de regio met meerdere diensten zoals collectieve inkoop en het Parkmanagement. De inzet van DBO wordt hierdoor steeds duidelijker ‘zichtbaar’ in de regio. Dit jaar breidt het Parkmanagement uit.

Dit jaar rolt DBO de dienst Parkmanagement verder uit in de regio. 1 februari 2019 is gestart met een pilot Parkmanagement in Boxmeer op de bedrijvenparken Saxe Gotha e.o. en Sterckwijck & Health Campus. Parkmanagement zorgt voor een uitstekend ondernemersklimaat, een representatief en veilig bedrijvenpark en een duurzame toekomst. Parkmanagement levert financieel voordeel, waarbij de ondernemer volledig wordt ontzorgd. Parkmanagement wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid en duurzaam ondernemen. Het Parkmanagementteam, Ben van de Wijgert en Karen Louwers, zet zich in om deze onderwerpen niet alleen op de agenda te zetten; ze gaan hiermee ook samen met ondernemers aan de slag. Ieder bedrijvenpark is anders, daarom worden de thema’s ingevuld naar behoefte en input van de ondernemers.

Kwaliteit verhogen
Het Parkmanagement is een dienst die de kwaliteit van een bedrijvenpark verhoogt. De kracht van Parkmanagement is de optimalisatie van samenwerking tussen ondernemers onderling en publieke partijen. Ook is het een platform waar ondernemers informatie kunnen vinden én delen. Hierdoor worden zaken collectief opgepakt. De ondernemer heeft één vast aanspreekpunt, de lijnen zijn kort en informatie is beschikbaar. Parkmanagement is de verbindende factor. De ondernemer concentreert zich op zijn of haar onderneming, Parkmanagement doet graag de rest! Zo werkt op bedrijvenpark Beijerd en ’t Riet parkmanager Karen Louwers onder andere aan een verbetering van de uitstraling van het bedrijvenpark, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het realiseren van een AED-inventarisatie. Gezamenlijk doel van de gemeenten in het Land van Cuijk & Noord-Limburg, Stichting DBO en de bedrijventerreinverenigingen is om in 2020 op alle betrokken bedrijventerreinen Parkmanagement actief uit te voeren.

DBO doet meer voor de regio
Buiten het Parkmanagement heeft DBO meer diensten waar bedrijven gebruik van maken in de regio. Denk hierbij aan de gezamenlijke inkoop van afval, energie, beveiliging, kantoorartikelen, BHV-cursussen en brandblusmiddelen. Door de toenemende bekendheid van deze diensten van DBO, wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Ondernemers behalen zo op meerdere fronten voordeel dankzij de inzet van DBO.

“Wij geloven in de kracht van samenwerking door dingen te doen met overtuiging. Wij pakken actief vragen op en laten niet los totdat wij een eerlijk antwoord kunnen geven. Door de inzet van de juiste expertise en een productieve opstelling willen wij, samen met de ondernemer, zorgen dat zij goed kunnen ondernemen”, aldus Ben en Karen van DBO.

www.duurzaambedrijvenoverleg.nl