Is mediation alleen geschikt bij echtscheiding of arbeidsgeschillen?

De meeste mensen kennen mediation alleen in relatie tot echtscheiding of arbeidsbemiddeling. Er zijn echter meerdere specialisaties in mediation. Een mediator kan u bijvoorbeeld helpen bij een conflict met buren, over de financiering of huurcontract, tussen vennoten, maten of aandeelhouders of bij niet nagekomen afspraken.

In bovengenoemde situaties, maar ook in andere zakelijke conflicten, kan mediation toegevoegde waarde leveren. Ook werkt mediation preventief als gesprekken of verhoudingen beginnen te schuren. Vooralsnog is zakelijke mediation onbekend. Ondernemers zijn bij een conflict overtuigd van het eigen gelijk. Want: “Als de andere partij niet te overtuigen is, dan moet de rechter maar een uitspraak doen.” Of: “In mediation moeten we compromissen sluiten en dat willen we niet.”

Natuurlijk hebben ondernemers daar gelijk in. Toch is de praktijk weerbarstiger als emotie en geld een rol spelen. De juridisering van een conflict leidt vaak ook tot een onzekere, langdurige en kostbare procedure. De toekomst zal leren of de rechtelijke macht én de overheid mediation gaan zien als goed alternatief voor een rechtszaak waarbij een partij in het gelijk en de ander in het ongelijk gesteld wordt.

Mediation is een strikt vertrouwelijk gesprek, waarin alle zijden van het conflict belicht worden. De onderliggende belangen van partijen worden helder en mogelijke oplossingen of scenario’s kunnen vrijuit getest worden. Mediation is geen strijd die gewonnen moet worden, maar een zoektocht naar het, voor beide partijen beste resultaat, gezien de omstandigheden.

Voorwaarde voor een goede uitkomst van een mediationgesprek is dat ieder zich voldoende kan uiten en in staat is tot luisteren. Om dit te waarborgen zijn de interventies, reflecties en interacties van een mediator van onschatbare waarde.

Voordat een mediationgesprek begint, wordt met elkaar afgesproken dat alles wat binnen de mediation gezegd wordt vertrouwelijk is. Alléén wat na afloop van de mediation in een vaststellingsovereenkomst opgenomen wordt, heeft juridische waarde. Dat houdt dus in dat alles wat in mediation uitgetest wordt later niet tegen u gebruikt kan worden in een juridisch proces. Partijen kunnen op beweringen terugkomen of alternatieven voorstellen. De vertrouwelijkheid is de kracht van mediation om zich vrij te voelen, alles aan tafel te bespreken wat partijen dwars zit en aan te geven wat de alternatieve wensen zijn.

Mediation is dus breed inzetbaar en een goed alternatief voor een gang naar de rechter. Meer informatie over mediation of de werkwijze als mediator en met welke gebieden Piet Bruisten van Factor-plus vertrouwd is? Bel of mail hem voor een vrijblijvend gesprek of loop op de laatste maandag van de maand tussen 19.30 en 21.00 uur binnen op Kamer 128 in De Weijer in Boxmeer.

www.factor-plus.nl