Voorwoord Robert Hermens: Het netwerk is belangrijk…

De betekenis van netwerk wordt als volgt omschreven: een netwerk is een web van aan elkaar verbonden punten. Deze punten en de bijbehorende verbindingen kunnen zowel fysiek als denkbeeldig zijn en kunnen zowel mensen als dingen betreffen. Denk aan computers, die met elkaar in verbinding staan. Mensen kunnen óók netwerken zijn of daar onderdeel van uitmaken.

Dit laatste spreekt mij erg aan. In de regio heb ik een sterk netwerk van relaties opgebouwd, kan ik wel zeggen. Hierdoor leg ik snel verbindingen waarmee ik mijn relaties kan helpen of een bijdrage kan leveren aan mooie projecten. Zeker wanneer er een juiste klik en dynamiek ontstaat tussen de verschillende partijen, word ik enthousiast. Daar kan ik zowel voor mijn eigen relaties als voor de regio meerwaarde creëren.

Het daadwerkelijke contact tussen relaties is vaak ook het doel in de B-2-B marketingcommunicatie. Een onderdeel in de cyclus dat ik echt mega-interessant vind en graag met ondernemers behandel. De activiteiten van de onderneming zijn hier niet relevant. Het persoonlijk contact staat centraal.

Alvast zelf aan de slag? Hiervoor is kennis van marketing en communicatie niet noodzakelijk! Ik adviseer je legio ondernemersverenigingen in de regio en uiteraard InZaken als regionaal ondernemersplatform. Een goed plan van aanpak in zowel het marketingtraject als het intrappen van een dichte deur… daar denk ik graag in mee! Het netwerk vergroten… Spannend!

Robert Hermens, uitgever

Robert Hermens

Uitgever