Over InZaken

Ondernemers uit de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg, maar ook collega’s met interesse in het gebied kunnen op www.inzaken.nl kwalitatieve informatie vinden. En elkaar! Inzaken.nl beperkt zich niet tot dagelijkse berichtgeving, maar gaat ook voor de interactieve aanpak door het optimaal gebruiken van social media. Op die manier biedt Inzaken.nl bovendien een realtime weergave van het regionale ondernemersklimaat.

InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg is een productie van Bureau Spraekwater voor ondernemers en bestuurders uit de regio.

Magazine
Oplage: 5.500 exemplaren
Uitgever: Bureau Spraekwater | Robert Hermens | E. info@inzaken.nl | T. 06 55 34 03 24
Het magazine wordt mede tot stand gekomen door:
The Write House tekstproducties
Hagemann Fotografie
Inpladi – bureau voor idee en creatie
Weemen Drukwerk & Communicatie
Bureau Spraekwater

Ook onder de aandacht komen? Neem dan contact op met Robert Hermens. Mail naar info@inzaken.nl of bel met 06-55 34 03 24.

Adreswijzigingen worden direct doorgevoerd na het doorgeven via e-mail: info@inzaken.nl .

Niets uit de uitgave of deze website mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Spraekwater.