Logo

De regio

Een regio die sterk is in agrifood, die een directe ontsluiting heeft met het Ruhrgebied dankzij de snelwegen A73 en A77, die beschikt over een containerterminal vaarklasse Va, die kavels beschikbaar heeft voor grote en kleine bedrijven (tot milieuklasse 5.2), waar NS- stations te vinden zijn en die Airport Weeze in de nabijheid weet; Land van Cuijk en Noord- Limburg heeft potentie.

Sterke bedrijvigheid
De regio onderscheidt zich met name door sterke bedrijvigheid en ontwikkelingen op het gebied van food, pharma en health. Daarnaast zijn er uitstekende toeristische en recreatieve faciliteiten. Het is prettig en betaalbaar wonen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg, centraal tussen Brainport Eindhoven, Food Valley Wageningen en Health Valley Nijmegen/Arnhem.

Circulaire economie
In het Land van Cuijk en Noord-Limburg is de brede welvaart hoog. Boxmeer is het voornaamste werk- en voorzieningencentrum van de regio, maar heeft vooral een woonfunctie. Het bedrijfsleven is gespecialiseerd in productie (landbouw, industrie) en in toerisme (horeca). Met deze activiteiten gaan grote materiaalstromen gepaard, wat een goede basis biedt om met circulaire economie aan de slag te gaan.

Export
Het aandeel van de landelijk sterk groeiende diensten in de streek is vooralsnog klein, net zoals het aantal snelgroeiende ondernemers nu nog bescheiden is. Het aantal zzp’ers is gemiddeld, net als het aandeel van innovatieve sectoren (R&D, machine-industrie, ICT en creatieve diensten). Er zijn relatief weinig biologische landbouwbedrijven. De exportoriëntatie van het bedrijfsleven is sterk te noemen.