Logo
juli 2, 2019

Borgtocht riskant?

In de praktijk staan cliënten vaak garant of borg voor schulden van anderen. Vaak in familiaire kring van (groot)ouders voor aflossing van schulden van (klein)kinderen aan de bank of als bestuurder voor de schuld van zijn besloten vennootschap. Kredietgevers (banken) maken veel gebruik van de overeenkomst van borgtocht. Als de schuldenaar zijn rente- en aflossingsverplichtingen niet tijdig nakomt en in gebreke is gesteld, dan heeft de bank als schuldeiser immers de mogelijkheid om de borg aansprakelijk te stellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een borgtocht al dan niet aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Voor een ‘particuliere’ borgtocht geldt een aantal (aanvullende)beschermingsmaatregelen: onder andere dat deze slechts geldig is tot een bepaald in geld uitgedrukt maximum, slechts kan worden bewezen in geschrift en de borg zich niet kan verbinden onder zwaardere voorschriften dan de hoofdschuldenaar. Bovendien is voor een geldige particuliere borgstelling toestemming van de echtgeno(o)t(e) van […]
juli 2, 2019
Anton Loeffen Eshgro Columnist Inzaken

Verrassing of overval?

We hebben er miljoenen jaren over gedaan om rechtop te lopen. Daarna nog eens duizenden jaren om te komen van in groepen levende jager-verzamelaars naar agrarische gemeenschapjes die wisten te werken met metalen hulpmiddelen. Vervolgens nog vele eeuwen voordat de stoommachine werd uitgevonden en de industriële revolutie begon. In iets meer dan honderd jaar wisten we elektriciteit te gebruiken. Het uitvinden en gebruiken van computers kostte ons als mensheid maar enkele decennia. De smartphone was binnen tien jaar een wereldwijd fenomeen. Op dit moment volgen de ontwikkelingen elkaar in een razend tempo op. Of het nu gaat om nanotechnologie, biotechnologie, quantummechanica of informatietechnologie – dagelijks worden er nieuwe zaken ontdekt en toegepast. De groei die we als mensheid meemaken verloopt exponentieel. Er zit een versnellingsfactor op onze groei. Net zoals de rekenkracht van een computerprocessor elke twee jaar verdubbelt, zo versnelt ook onze menselijke ontwikkeling. Ons menselijk brein heeft zich […]
juli 2, 2019

Wie niet (af)weegt, die niet wint!

Wie mij volgt, weet dat ondernemen in mijn ogen kansen zien én kansen pakken is. Maar wat als je een kans ziet die fantastisch is op de lange termijn, maar vandaag op kritiek stuit als je hem nu pakt? Dan moet je gaan afwegen, zoals ik ook moest doen recentelijk. Zoals jullie weten, leest het Daags na de Tour-verhaal inmiddels weg als een jongensboek. Van 6.000 naar, wat sommige optimisten inschatten, 50.000 bezoekers vorig jaar. Iets dat resulteert in een verdubbeling van de sponsoropbrengsten en het feit dat we als regio nog nooit zoveel in de Nederlandse pers zijn geweest. (Zoek op YouTube eens op ‘Daags na de tour Boxmeer 2018’ voor een korte compilatie). Voor mij is het op de kaart zetten van het Land van Cuijk in de nationale pers groter dan alleen de wielerronde en van echt maatschappelijke waarde. Toen ik dan ook dit jaar de kans […]
juli 2, 2019

Ingetuind

Tegen de tijd dat u dit leest, zitten de eindexamens er weer op. Het ‘papiertje’ is binnen en de tijd is daar voor een volgende stap. Ga even terug naar de periode dat u zelf een examen af moest leggen. Of recenter nog, een rapport moest schrijven waarin u het onderste uit de kan moest halen. In wat voor omgeving werkt u dan het liefst? Waarschijnlijk toch een ruimte voor uzelf met een afgesloten deur, de telefoon misschien zelfs wel even uit en geen pop-ups met mailtjes die binnen­komen. Dat geeft productiviteit. Een voldaan gevoel! En tóch hoor en zie je regelmatig dat personeel bij elkaar gezet wordt in een kantoortuin. Tot een jaar of tien geleden een misplaatste naam voor grote ruimtes waar je met veel te veel mensen, dicht op elkaar gepakt, geacht werd je werk te doen. De ficussen moesten het woord ‘tuin’ dan nog wat eer […]
juli 2, 2019

Arbeidsmarkt weer in balans?

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 28 mei 2019 het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Met de WAB wordt beoogd de arbeidsmarkt weer wat meer in balans te brengen, nadat deze in 2015 door de komst van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) op de schop is gegaan. De WAB treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Onder het huidige recht moet een werkgever volledig aan een van de acht wettelijke ontslaggronden voldoen. De WAB introduceert een nieuwe negende ontslaggrond (de cumulatiegrond) en deze geeft de werkgever de mogelijkheid om andere ontslaggronden te combineren. Hierdoor wordt een beëindiging eenvoudiger. Ter compensatie van deze vereenvoudiging kan de rechter wél een extra vergoeding toekennen aan de werknemer, waardoor de transitievergoeding kan oplopen tot 150 procent. Verder ontstaat onder het huidige recht het recht op transitievergoeding pas vanaf het moment dat een dienstverband twee jaar […]
juli 2, 2019

Trouwen en alimentatie, bezint eer gij bemint!

Iedereen is denk ik wel bekend met het fenomeen van alimentatie. Misschien niet direct zelf mee te maken gehad, maar vast wel eens iets over gehoord. Onlangs sprak ik met een ondernemer die trouwplannen had en hiervoor huwelijkse voorwaarden op wilde stellen. Hij wilde hierin ook opnemen dat bij een echtscheiding geen van de partijen verplicht was om partneralimentatie te betalen. Hoewel ze het er allebei volledig mee eens waren dat zij dit in de huwelijkse voorwaarden zouden vastleggen, moest ik hen teleurstellen. De wet staat namelijk niet toe dat dergelijke afspraken worden gemaakt voor het huwelijk. Men kan hier wel afspraken over maken, maar dan moeten deze worden gemaakt tijdens het huwelijk (meer in het bijzonder in het zicht van een echtscheiding). Het mag dus niet voorafgaand aan het huwelijk in huwelijkse voorwaarden. Onlangs heeft het Gerechtshof in Arnhem dit nog eens herhaald. In dat geval hadden de (ex-)echtgenoten […]
juli 2, 2019
Wouter Weijens columnist Inzaken

Adverteren en recruitment

Het neerzetten van je werkgeversmerk en hoe een potentiële kandidaat hiermee omgaat, kwam in ons vorige artikel naar voren. Maar hoe ga je de kandidaat richting jouw website (restaurant) krijgen? Het gedachtegoed dat je even een vacature op een vacaturesite of LinkedIn plaatst, is enigszins achterhaald. Er staan momenteel zo’n 250.000 vacatures open, gemiddeld zo’n 24 procent meer dan in de eerste periode van 2018. Keuze genoeg dus! Hoe ga je nu de juiste kandidaat vinden en deze ook naar je website begeleiden? Even de opendeurpolitiek: frisse vacaturetekst, relevant toegevoegde waarde vertalen vanuit jouw bedrijf naar de kandidaat (what’s in it for me) en bidden voor resultaat…? Ja, bovenstaande kan en werkt zo nu en dan prima. Maar wat belangrijker is, is om te kijken waar je doelgroep zich bevindt. Dan krijg je een indruk wanneer en vooral waar (lees: welke sites, hoe laat, welke dag) je moet adverteren. Men […]
juli 2, 2019

april 24, 2019
Maurice Spijker GH advocaten

Het goede oude arbeidsrecht (column)

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 het ontslagrecht op de schop gegaan. Het was de bedoeling om ontslag makkelijker te maken, maar in de praktijk is dat anders uitgepakt en worden ontbindingsverzoeken juist vaker afgewezen. Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door de Tweede Kamer aangenomen. Met de WAB, die naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treedt, wordt beoogd een aantal fouten uit de WWZ te herstellen. De grootste wijziging door de WAB is de introductie van een nieuwe ontslaggrond (de ‘i’-grond). Onder het huidige recht moet een werkgever volledig aan een van de acht wettelijke ontslaggronden voldoen. Disfunctioneert een werknemer nu een beetje en is de verstandhouding ook verstoord geraakt, dan is dat onvoldoende voor een ontbinding. Door de nieuwe ‘i’-grond kunnen ontslaggronden, net als onder het arbeidsrecht van vóór 2015, weer […]
april 24, 2019

Het levenstestament, van levensbelang! (Column)

De lezers van deze column weten misschien nog wel dat ik een klein jaar geleden schreef over het belang van het juiste testament voor een ondernemer. Dat is nog steeds van belang, maar ook een levenstestament kan heel belangrijk zijn. Zo bleek maar weer uit het volgende praktijkgeval. Een dochter van een succesvolle plaatselijke onderneemster kwam langs. Moeder heeft op latere leeftijd een mooi bedrijf opgebouwd en is daar heel druk mee. Dochter helpt al enkele jaren mee met het leiden en het uitbreiden van het bedrijf. Moeder is druk, het bezwaar van dochter dat ze eigenlijk niet op haar gezondheid let wordt weggewuifd. Totdat moeder ernstig ziek wordt en nog amper aanspreekbaar in het ziekenhuis ligt. Dochter wil vooral dat het levenswerk van haar moeder niet instort en denkt met al haar contacten dit wel te redden. Helaas komt ze van een koude kermis thuis. Vrijwel alle leveranciers willen […]
april 12, 2019

Persoonlijke aandacht in-company

In veel sectoren is het momenteel lastig aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Monteurs, planners, chauffeurs en IT-specialisten zijn door de Nationale Beroepengids in een lange lijst van meest gevraagde beroepen terug te vinden. En heb je de juiste personen binnengehaald, dan is het natuurlijk zaak dat ze zich prettig gaan voelen binnen het bedrijf. Dat klinkt banaal, maar is toch een uitdaging. Een tevreden medewerker is creatiever, productiever, minder snel ziek en geeft een positieve draai aan het imago van het bedrijf. Zorg dus dat de medewerker zich gewaardeerd voelt, geef voldoende uitdaging en verantwoordelijkheden. Een bedrijf moet laten zien dat het geeft om zijn personeel. Denk aan een kantine met aandacht voor een goede leefstijl. Maar bijvoorbeeld ook een regeling voor mantelzorgers of medewerkers met schulden. Of een cursus Stoppen met Roken. Door aandacht te schenken aan dit soort problematiek, toon je waardering voor je personeel op individueel […]
april 9, 2019

Strijders tegen de krimp – column Pierre Hermans

Het bezoek van gedeputeerde Erik van Merrienboer aan Land van Cuijk is al uitvoerig besproken door InZaken. Wat mij deugd doet is dat 27 februari de vijf verantwoordelijke wethouders, betrokken ambtenaren en een afvaardiging van de Vastgoedsociëteit al voor de tweede keer bij elkaar zijn gekomen om de eerste piketpaaltjes te slaan. Ik hou jullie op de hoogte. Mede naar aanleiding hiervan word ik momenteel door verschillende mensen benaderd met de vraag of er voor hen ook mogelijkheden zijn om mee te investeren in vastgoed in de regio. Een greep van de redenen hiervoor is: Omdat ze graag willen dat hun spaargeld in onze regio geïnvesteerd wordt waardoor hun (klein)kinderen ook hier kunnen blijven wonen. Dat ze hierdoor wellicht wel een rendement op hun spaarmiddelen hebben. Dat hun spaargeld niet voor minder dan 1% uitgeleend wordt aan een of andere buitenlandse multinational, terwijl de hypotheekrentes vaak 2% of meer zijn. […]
april 8, 2019
Wouter Weijens columnist Inzaken

‘De sollicitant in jouw restaurant’ – column Wouter Weijens

Nieuwe werknemers werven is niet zomaar iets wat je er even bij doet, het is een totale beleving, gestoeld op emotie. Omdat er nog steeds onvoldoende bewustzijn is met betrekking tot de impact van jouw belofte voor de kandidaat bij jouw organisatie, trek ik vaak de parallel naar de horeca. Het begint met de uitstraling van jouw restaurant (werkgeversmerk) op een mogelijke klant (kandidaat). “Goh, dat ziet er gezellig uit, zullen we de kaart eens gaan bekijken?” Op die kaart ziet jouw potentiële klant vervolgens wel een aantal gerechten dat hem aanspreekt. Persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden, verantwoordelijkheid… Dat is een mooi opgemaakt bordje, met een leuke presentatie… En dan de prijs (salaris; nog steeds de primaire drijfveer )! Die is ook helemaal goed! Laten we snel eens een aantal reviews (Google, Indeed, Glassdoor en andere) lezen over dit restaurant. Leuk, staat goed aangeschreven! Vervolgens loopt de klant het restaurant binnen en […]
maart 29, 2019
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

‘Koopovereenkomst woning rechtsgeldig?’

Sinds de invoering van de Wet Koop Onroerende Zaken is een mondeling gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een woning met een particuliere koper niet meer geldig. De wet schrijft voor dat in een dergelijk geval de koop schriftelijk moet worden vastgelegd. Zelfs als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, mag een koper zonder opgaaf van redenen tijdens de wettelijke bedenktijd van drie dagen de koop nog ontbinden. Maar, hoe zit het als koper en verkoper na de bezichtiging van de woning op een kladpapier noteren: “koopprijs € 750.000,– k.k., levering 1 maart 2015” en vervolgens een handtekening op het kladpapier zetten? Is er dan al sprake van een schriftelijke koopovereenkomst? Is de bedenktijd van drie dagen ingegaan na de ondertekening van het kladpapier? Over deze vragen moest jarenlang een procedure worden gevoerd. De rechtbank oordeelde dat aan het schriftelijkheidsvereiste was voldaan en dat de koper gebonden was aan de […]
maart 25, 2019
Emile Willems TooBee columnist InZaken

Hoe dan? Column Emile Willems

Je kent het wel, het goedbedoelde advies: “Je moet gewoon even…” Maar hoe dan? Want ‘gewoon even’ bestaat niet. Je brein is immers zo ontworpen dat je 90% vanuit automatisme doet. Dus als je 20% van je werk anders moet doen, kun je nog maar 70% vanuit automatisme doen. Om gek van te worden! Dus hoe jouw gedrag of dat van een ander te veranderen?Ten eerste: houd het klein, maximaal één of twee serieuze veranderingen tegelijk. Wat ‘moeten’ betreft. Mensen handelen vanuit belangen. Zolang de “What’s in it for me?” niet concreet is, is het hooguit interessant, maar nu even niet. Dus ten tweede: creëer bewustzijn van de noodzaak voor de betrokkene. Ervaar het eens en drink een week lang koffie met je andere hand. De noodzaak? Bewust worden dat verandering echt werkt, zodra je hulp krijgt die er op wijst als je terugvalt in jouw automatisch gedrag. Reacties op […]
maart 13, 2019
Anton Loeffen Eshgro Columnist Inzaken

Het einde van email – column Anton Loeffen

Je mailbox helemaal bijgewerkt; dat geeft je een goed gevoel. Even rust, zaakjes op orde. Helaas is dat meestal van korte duur. Gemiddeld genomen krijg je als professional 121 mailtjes per dag en verstuur je er 40. Dat is na aftrek van de meer dan 100 spammailtjes die al door het spamfilter zijn tegengehouden. Voor 86% van de professionals is mail nog steeds de favoriete manier van communiceren. Je kunt makkelijk informatie delen en werk delegeren. Maar e-mail kan ook minder efficiënt zijn. Denk aan alle mailtjes met een document in de bijlage die naar meerdere mensen worden gestuurd. Waar iedereen op reageert. Of misverstanden doordat de toon van de e-mail door de ontvanger anders wordt opgevat dan bedoeld. Sinds enige tijd komen er nieuwe toepassingen op, bijvoorbeeld Slack of Microsoft Teams. In plaats van mailen maak je mensen lid van een team. Vervolgens kun je communiceren op WhatsApp- of […]
maart 11, 2019
Robert Hermens - ©BerryPoelen

Voorwoord Robert Hermens: Het netwerk is belangrijk…

De betekenis van netwerk wordt als volgt omschreven: een netwerk is een web van aan elkaar verbonden punten. Deze punten en de bijbehorende verbindingen kunnen zowel fysiek als denkbeeldig zijn en kunnen zowel mensen als dingen betreffen. Denk aan computers, die met elkaar in verbinding staan. Mensen kunnen óók netwerken zijn of daar onderdeel van uitmaken. Dit laatste spreekt mij erg aan. In de regio heb ik een sterk netwerk van relaties opgebouwd, kan ik wel zeggen. Hierdoor leg ik snel verbindingen waarmee ik mijn relaties kan helpen of een bijdrage kan leveren aan mooie projecten. Zeker wanneer er een juiste klik en dynamiek ontstaat tussen de verschillende partijen, word ik enthousiast. Daar kan ik zowel voor mijn eigen relaties als voor de regio meerwaarde creëren. Het daadwerkelijke contact tussen relaties is vaak ook het doel in de B-2-B marketingcommunicatie. Een onderdeel in de cyclus dat ik echt mega-interessant vind en graag met ondernemers behandel. De activiteiten van de onderneming zijn hier niet […]
februari 7, 2019

Ode aan de Ondernemer

Hoe vaak gebruikt u het woord entrepreneur wanneer u iemand beschrijft die economische activiteiten ontplooit met winstoogmerk, gebruikmakend van eigen (of geleend) vermogen? Oftewel een ondernemer? Hoewel entre-preneur een mooi Frans woord is (letterlijk ‘tussen-nemer’), wordt degene die het gebruikt als hautain gezien. ’Doe maar duur!’ en ‘hij zal zich wel beter voelen dan anderen’ wordt er gedacht. Voorgaande reactie weerspiegelt het heersende klimaat. Wanneer je als ondernemer te veel laat zien wat je hebt en doet ben je arrogant en loop je naast je schoenen. Ben je terughoudend; dan word je betiteld als onvoldoende succesvol en betekenisvol. Veel ondernemers ervaren dan ook; dat een veilige houding is, om je toegevoegde waarde te laten zien voor de maatschappij; maatschappelijke betrokkenheid en impact. Maatschappelijke impact kenmerkt zeker de winnaar van de prijs Opmerkelijk Ondernemerschap van Land van Cuijk en Noord-Limburg. Piet Verbeeten is afgelopen maand gelauwerd om zijn betrokkenheid bij initiatieven […]
januari 25, 2019

Voorwoord Maarten Jilisen – Glasvezel: een vestigingsvoorwaarde

“Ieder pand in het Land van Cuijk wordt de komende jaren voorzien van een glasvezelaansluiting. Een snelle en stabiele internetverbinding is tegenwoordig van levensbelang voor de meeste bedrijven. Waar voorheen bedrijven enkel voor hun e-mailverkeer een eenvoudige verbinding in huis hadden, verloopt tegenwoordig regelmatig de complete bedrijfsvoering via cloud computing en/of verloopt de communicatie via teleconferentie of videobeelden. Daarvoor is veel bandbreedte nodig en een bedrijfszeker netwerk. Glasvezel levert dat. Dit betekent ook dat een dergelijke internetverbinding in de top van de vestigingsvoorwaarden staat bij alle bedrijven. Niet alleen voor hun huidige bedrijfsvoering, maar zeker wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe locatie of aan uitbreiding toe zijn. En dat is weer goed voor de ontwikkeling van onze bedrijfsterreinen en onze economische groei. Ik ben daarom ook bijzonder trots dat al het werk van de vrijwilligers van coöperatie LVCNET daadwerkelijk heeft geresulteerd in dit netwerk aangelegd door Efiber. Tevens […]
januari 25, 2019
M. Spijker - ©BerryPoelen

Contractuele vrijheid, of toch niet?

Het beginsel van contractsvrijheid staat in Nederland hoog in het vaandel. We zijn toch zeker wijs genoeg om zelf te bepalen met wie en welke afspraken we maken en hoe we die moeten nakomen? In praktijk blijkt dit toch vaak anders te zijn dan dat we denken. De (semi)overheid heeft zich bij het maken van afspraken te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en bestuurlijke wet- en regelgeving. Zakenpartners van de (semi)overheid kunnen gebruik maken van deze regels om zekerheid te krijgen over hun rechten en plichten. Hieruit kunnen veel voordelen gehaald worden. Ook in overeenkomsten tussen twee civiele partijen speelt de wet- en regelgeving een grote rol. In overeenkomsten betreffende arbeidsrecht en huurrecht liggen de spelregels nagenoeg geheel vast. Ook in bijvoorbeeld overeenkomsten met consumenten is de wet een belangrijk beschermingsinstrument. Maar ook voor de resterende categorie (algemene overeenkomsten tussen gelijkwaardige partijen) gelden belangrijke wettelijke normen. De feitelijke […]
januari 25, 2019
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Ook een ondernemer kan niet alles alleen

Een ondernemer heeft mensen nodig. Allereerst een goed team, maar soms ook andere mensen. En dat levert bij sommige ondernemers nog wel eens discussie op. Laatst kwam dat weer eens naar voren. Bij een aandelenoverdracht gaf de verkoper van de aandelen als privépersoon een garantie af dat de balans van de vennootschap (kort gezegd) correct was en geen rare verrassingen bevatte. Ik vertelde de verkoper dat hij hiervoor de toestemming van zijn echtgenote nodig had en dat vond zowel hij als zijn echtgenote heel vreemd. Het was zijn bedrijf, dat via zijn holding werd uitgeoefend en hij was ook nog eens op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Helaas voor deze ondernemer, moest zijn echtgenote toch toestemming verlenen voor de garanties. De wet zegt immers dat een echtgenoot die zich borg stelt voor een ander (zoals bij zo’n balansgarantie) daarvoor de toestemming nodig heeft van de andere echtgenoot ongeacht de eventuele aanwezigheid van […]
januari 22, 2019
Ronald Korsten

En wat kost dat dan? Column arbeidsfysiotherapeut Ronald Korsten

‘Mijn nek is al een tijdje gevoelig. Maar nu trekt het ook nog door in mijn arm. Ik weet niet meer hoe ik m’n arm moet houden.’ En daar sta je dan als werkgever. Je baliemedewerkster is eigenlijk nooit ziek. En bij twee parttime baliemedewerksters moet je er niet aan denken dat er eentje uit gaat vallen. ‘Wil je misschien een andere muis?’ Maar eigenlijk weet je al dat het daar waarschijnlijk niet mee opgelost is. In een helder moment besluit je om TIGRA te gaan bellen. Die komen met de suggestie om een werkplekonderzoek te laten doen. En dan komt de onvermijdelijke vraag: ‘Wat kost dat?’ ‘Dat is 370 euro meneer.’ Alsof je een koelkast koopt! Ik krijg echter wel eens de indruk dat het in de dienstverlening nóg lastiger is om je productprijs te onderbouwen. Je kan het niet vastpakken of zien. Maar wat krijg je er dan […]
januari 18, 2019
Martijn van Gemert

Column Martijn van Gemert: ‘Middenmoot of kopgroep?’

Ieder jaar doen wij mee aan het bedrijfsvergelijken onderzoek, georganiseerd door onze branchevereniging. Goed om een indruk te krijgen waar je als bedrijf staat, maar vooral interessant om te kijken waar je kunt verbeteren. Wat mij altijd opvalt hierbij is het grote verschil in rendement tussen de kopgroep en een gemiddeld presterend installatiebedrijf. Mijn veronderstelling was altijd dat de best presterende bedrijven actief zijn in een echte nichemarkt. Bijvoorbeeld bedrijven die installaties in luxe jachten aanleggen waarbij ze, door weinig concurrentie, heel hoge marges kunnen vragen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn! Topbedrijven blinken uit door wat ze doen ‘gewoon’ heel erg goed te doen (en geen dingen doen waar ze niet goed in zijn)! Ze durven voor hun diensten een goede prijs te vragen, zijn in staat goed in te kopen en hanteren vaak efficiënte, simpele processen. En niet onbelangrijk, dat doen ze met een gemotiveerde club […]
januari 16, 2019
Aernout van der Does

In relatief korte tijd voel ik mij helemaal thuis in de regio

Het Land van Cuijk en Maasduinen heeft een nieuwe ambassadeur in het westen van het land. Ik ben nu zes maanden werkzaam als interim-directeur voor de lokale Rabobank en ben in die relatief korte tijd erg enthousiast geraakt over de regio. De schoonheid van het gebied. De kansen die er liggen. En de inwoners en mijn collega’s. Niet dat de omgeving volstrekt onbekend voor me was. Vroeger kwam ik hier vaker bij familie in Beers. Toen ik hier gevraagd werd als directievoorzitter, heb ik niet lang hoeven nadenken. Sinds november bekleed ik die functie officieel. Het is nu ruim 1,5 jaar geleden dat directievoorzitter Peter Swinkels geconfronteerd werd met een hersenontsteking. En hoewel hij alles op alles gezet heeft om terug te keren, heeft hij uiteindelijk besloten een ander pad te kiezen. Als nieuwe directievoorzitter wil ik me graag wat uitgebreider voorstellen. Vanaf mijn studie heb ik altijd in het […]
januari 11, 2019
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Column Pierre Hermans: Geen wolkje aan de lucht?

‘Waar ik vroeger ondernemers hoorde klagen over de jacht naar nieuwe klanten, is het vizier nu verplaatst naar talentvolle arbeidskrachten…’ Nog maar zelden kreeg ik zoveel reactie op één zin uit een column als op deze. Daaruit mag ik toch wel concluderen dat de groei van onze economie al lang niet meer wordt gehinderd door een zogenaamde ‘crisis’, maar door de schaarste aan vakkundig personeel. Natuurlijk draai ik genoeg jaren mee om te snappen hoe een cyclische conjunctuur werkt. Daarom kon ik een paar jaar geleden vol vertrouwen verkondigen dat er echt wel weer zonneschijn zou komen achter de donkere crisiswolken. Echter, nu is de spreekwoordelijke zonnebrand niet meer aan te slepen en kan ik me niet heugen dat het ooit zo gek is geweest als nu. Vooral in het vastgoed en de bouw loopt het zo hard van stapel dat ik mijn hart vasthoud of we niet met z’n […]
januari 8, 2019
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Verzekeraar schendt Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Onlangs zag ik weer een duidelijk voorbeeld, waarbij een verzekeraar wel erg ver gaat om onder een verzekeringsclaim uit te komen. Wat was het geval? Een medewerker van een café glijdt tijdens het werk uit op de keldertrap. Hij probeert zich nog aan het kelderluik vast te houden, maar op hetzelfde moment valt het kelderluik dicht. Hierdoor komen zijn vingers tussen het luik te zitten. Als gevolg van het ongeval moesten twee vingerkootjes worden geamputeerd. De medewerker stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. De verzekeraar van het café vertrouwt de claim echter niet en geeft een particulier onderzoeksbureau opdracht om een persoonlijk onderzoek te verrichten. De medewerker wordt gedurende een half jaar geobserveerd, waarbij foto- en video-opnamen worden gemaakt. Hierop maakt de medewerker een procedure aanhangig. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar de beginselen uit de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek onvoldoende in acht heeft genomen. Het langdurig en stelselmatig […]
december 14, 2018
Emile Willems TooBee columnist InZaken

Je weet niet wat je niet weet

Wat je weet, beïnvloedt je denken, logisch. Wat je niet weet ook en dat kan leiden tot arrogantie of fouten en dus het missen van kansen. De totaliteit-illusie belemmert ons: bijvoorbeeld de overtuiging dat jouw organisatie zo is, zoals jij hem ziet. Lees de zin over een man die zich ’s ochtends scheert, een mooie das omdoet, bij het ontbijt met zijn vrouw bespreekt of ze een nieuwe wasmachine kopen en boos wordt als de auto niet start, omdat hij met de bus te laat komt. Je dénkt te weten hoe de ochtend van deze man verloopt. Maar nu hoor je dat hij werkloos is. Lees hem nog eens. Wat je niet weet, zit niet in jouw hoofd. Vorm daarom op structurele wijze je oordeel met meer dan je eigen kennis. Hoe je die vaardigheid eigen te maken? Tja, de kans bestaat dat je dat niet weet… Reacties op deze […]
december 11, 2018
Anton Loeffen Eshgro Columnist Inzaken

Column: ‘Is de toekomst glasvezel of draadloos?’

Je smartphone is bijna onmisbaar… bellen, mailen, whatsappen, buienradar kijken, nieuws lezen, Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, YouTube. Of je nu thuis bent, aan het werk of onderweg. Maar niet alleen je smartphone is draadloos. Van de lampen in je huis tot je thermostaat; ze worden nu of later draadloos verbonden. Net als je auto, fiets, kleren en schoenen. Als alles draadloos wordt, wat is dan de toekomst van koper- of glaskabel? Google had ooit de ambitie om alle huizen in steden in de VS van glasvezel te voorzien. Inmiddels is die businessunit overgestapt op het uitrollen van wireless. Glasvezel is fantastisch om heel veel data mee te versturen. Daarom worden knooppunten in het internet zoals AMSIX, datacenters en antennes van gsm-providers bij voorkeur door middel van glasvezel met elkaar verbonden. Maar glasvezel leggen en onderhouden is duur en zeker de laatste meters naar elke woning. Bovendien, of die kabel nu […]
december 10, 2018
Robert Hermens - ©BerryPoelen

Voorwoord Robert Hermens: Fastfood

Voor je ligt weer een dikke vette editie van InZaken. Ondernemend Land van Cuijk en Noord-Limburg heeft elkaar weer genoeg te melden en daar hebben we stevig invulling aan gegeven. Trots dat ik hier onderdeel van uitmaak. Er staan belangrijke ontwikkelingen te gebeuren. Komende jaren worden we volledig ontsloten op het glasvezelnet, inclusief de buitengebieden, wat bevestigt dat we ook de noodzaak inzien van innovatie in de agri- en foodsector! De keerzijde van deze editie geeft je alle inzichten! We blijven discussiëren over één gemeente Land van Cuijk en in Mill wordt zelfs al gekeken naar een herbestemming van het gemeentehuis… Mooi voer tijdens raadsvergaderingen… Zelf heb ik me sterk gemaakt voor het kookboek Goei Gerei. Een grandioos succes, waar ik megatrots op ben. Wat is er hard gewerkt aan verbinding tussen boer en burger in de regio. Maar liefst 12.225 boeken zijn er verkocht en we hebben een stevige […]
november 24, 2018

Authenticiteit: in of oud?

Met vier akkoorden veroverden ze de hele wereld: The Rolling Stones. Het geheim? Ze beten zich niet vast in ingewikkelde, gezochte dingen, maar maakten gewoon hun eigen gekke feestje. Juist omdat ze geen muzikale hoogvliegers waren, verkenden ze nieuwe wegen. Hun beperking was hun kracht! Het door ontwikkelen van één ding waar je dan verschrikkelijk goed in wordt. Stiekem heel innovatief! Innovatie door authenticiteit Van sommige woorden krijg je acuut jeuk. Neem ‘authenticiteit’… ‘Een uniek handgemaakt tafeltje met authentieke details’. Bij authentiek denk je aan marketingterminologie, aan heel oude dingen. Authentiek is platgeslagen. Het was té in. Of het is het té oud? Jammer, want authentiek staat eigenlijk voor zelfkennis, weten waar je goed in bent en waar je valkuilen zitten. Congruent in je denken en doen! Echt authentieke mensen en bedrijven kunnen een wereld in beweging brengen. Juist door authentiek te zijn, ontstaat innovatie. Rimpelloze bedrijven Het tegenovergestelde van […]
november 19, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging, column notaris

Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging, column van notaris Mr. Ramon van Schijndel: Bij een bedrijfsoverdracht komt de fiscus op meerdere manieren om de hoek kijken. Omdat de wetgever het niet goed vindt als ondernemingen vanwege de belastingdruk niet, of minder makkelijk kunnen worden overgedragen, heeft hij diverse belastingvrijstellingen in het leven geroepen. Ook voor de overdrachtsbelasting geldt er een vrijstelling. Als er in een onderneming vastgoed zit, kan dit onder omstandigheden vrij van overdrachtsbelasting worden overgedragen. De toepassing van deze vrijstelling voor overdrachtsbelasting kent wel strenge regels, die ook nog eens door de fiscus strikt worden uitgelegd als er sprake is van een onderneming die als bv wordt gedreven. Zo moet het bedrijf binnen de familie worden overgedragen en moet het een materiële onderneming zijn; het moet een ‘echt’ bedrijf zijn, niet zomaar wat vermogensbeheer. Laatst heeft de fiscus, bij een bedrijfsoverdracht waarbij een bv met daarin een grote vastgoedportefeuille binnen de […]
november 16, 2018
Martijn van Gemert

Column Martijn van Gemert: Rasoptimist

Afgelopen zomer was minister Eric Wiebes te gast in VPRO Zomergasten. Als geïnteresseerd volger van alles omtrent de energietransitie wilde ik deze aflevering van Zomergasten graag zien. De confrontatie met de mens én de politicus Eric Wiebes leverde drie uur boeiende televisie op. Wiebes brak in het interview onder andere een lans voor optimisten: “Alle vooruitgang komt door optimisten. Het gouden idee, daar word je heel enthousiast van. En dan allemaal tegenslagen, dan wordt het een gevecht, dan zie je wallen onder de ogen en ‘we geven het op’, maar toch niet. En aan het ’t eind zeg je: het is vooruitgang. Minder mooi dan we dachten, maar het was het wel waard”, aldus Wiebes. Zelf ben ik ook overtuigd van de kracht van optimisme. Ik ken geen rasondernemer die niet optimistisch is. Helaas is niet iedereen een geboren optimist, daarom een paar tips om positiever in het leven te […]
november 12, 2018
M. Spijker - ©BerryPoelen

Transitievergoeding terugvorderen van de overheid

Transitievergoeding terugvorderen van de overheid, in zijn column heeft Advocaat Mr. M. G. Spijker er meer uitleg over. Op 1 juli 2015 is de WWZ in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van deze wet was de introductie van de transitievergoeding. Deze vergoeding werd geïntroduceerd als vervanging van de bestaande beëindigingsvergoeding. Gebleken is dat rechters ook een transitievergoeding toekennen als een arbeidsovereenkomst eindigde vanwege ziekte van een werknemer die langer dan twee jaren had geduurd. Veel werkgevers blijven een transitievergoeding na 104 weken ziekte onredelijk vinden. De gehoorde bezwaren zijn dan dat er al twee jaar lang loon is doorbetaald terwijl de werknemer ziek thuis zit en dat na afloop van deze twee jaren, als de arbeidsovereenkomst ten einde komt, ook nog eens een transitievergoeding voldaan moet worden. Dat terwijl sommige werknemers aansluitend een volledige WIA-uitkering ontvangen en de vergoeding dus niet gebruiken waarvoor hij bedoeld is, namelijk de transitie naar […]
november 8, 2018
Ronald Korsten

Zit je recht? Column arbeidsfysiotherapeut Ronald Korsten

“We kennen ze allemaal: de plaatjes die laten zien hoe een optimale kantoorwerkplek eruitziet. Eén keer de stoel en tafel goed instellen en rug-, nek- en schouderklachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Toch bijzonder dan, dat wanneer je in je kantoor naar je collega’s kijkt, er bijna niemand echt mooi recht zit. Er is een discrepantie tussen wat er meestal wordt geadviseerd over een optimale zithouding (de plaatjes) en wat we ten uitvoer brengen. Waar zit hem dat dan in? Vreemd toch? Dat valt mee. Een mens is niet gemaakt om lang in dezelfde actieve positie te blijven zitten. En luiheid zit zelfs in onze genen gebakken. Een relaxte houding achter een monitor is daar een exponent van. En variëren van houding, deze afhankelijk maken van je momentane activiteit, is juist gewenst. Wanneer je intensief achter je pc aan het werken bent, kan een optimale bureau-instelling en een goed […]
oktober 31, 2018
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Column Pierre Hermans: ‘Yes! U bent in The Place To Be…’

Een jaar geleden schreef ik in deze column dat ik geloofde in een sprookje dat zó mooi was, dat het wel waarheid moest worden. Nu, bijna twaalf maanden later, durf ik te concluderen dat het de realiteit is geworden: het Land van Cuijk staat op de kaart! De bevestiging kwam toen ik op LinkedIn het interview voorbij zag komen van Erik Jansen in Discover Benelux, waarin het Land van Cuijk werd uitgeroepen tot ‘Top place to visit in The Netherlands’. Dit wordt nu gelezen door elke passagier van KLM, British Airways en nog een aantal grote airlines. Ik ga ervan uit dat het slechts een kwestie van tijd is voordat KLM tussen Amsterdam en Dubai een tussenstop gaat maken op Airport Weeze. Ook op mijn persoonlijke handelaar-graadmeter slaat de wijzer uit naar de goede kant voor de regionale economie. Vroeger (lees: een paar jaar terug) kocht ik veel gebruikte machines […]
oktober 16, 2018
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon – column Van Kempen Advocaten

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon blijft voer voor discussie. In de praktijk zien wij regelmatig dat verzekerden bij schade worden geconfronteerd met (forse) onderverzekering. Ook het geheel niet gedekt zijn van relevante schadeposten blijkt helaas vaak voor te komen. Al snel wordt dan gekeken naar de positie van de assurantietussenpersoon. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het immers de taak van de assurantietussenpersoon te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Bij de afwikkeling van een omvangrijke brandschade zagen wij nog onlangs dat een aantal landbouwmachines ten tijde van de brand niet gedekt was. Wat bleek, een aantal weken vóór de brand was afgesproken dat de betreffende verzekeringspolissen zouden worden overgespoten, omdat de premie elders lager was. De assurantietussenpersoon had echter verzuimd er voor te zorgen dat met betrekking tot de landbouwmachines tijdig dekking bij een andere verzekeraar werd verkregen. De […]
oktober 11, 2018
Emile Willems TooBee columnist InZaken

Ver-oor-delen – column Emile Willems van TooBee

Alle flitsende methodes om teamprestaties te verbeteren aan de kant. Het gaat uiteindelijk toch om samenwerken. Maar wat zit er tussen samen werken en samenwerken? Inderdaad: afstand! Het verschil tussen individuen die werken in dezelfde organisatie of zij die samenwerken, is vertrouwen. Dat begint bij de leider. Een prettige werkplek en resultaat start met het delen van informatie. Het toont dat je collega’s vertrouwt en dat ze er toe doen. Wat je deelt, geeft aan wat belangrijk is voor jou en de organisatie. Ik zou zeggen: dat wat leidt tot klanttevredenheid! Het versterkt de onderlinge verstandhouding. Na een paar weken komen de eerste waardevolle punten ter verbetering. Eerst wat oppervlakkig, maar later ook inzichten vanuit zelfgemaakte fouten. De openheid verandert de sfeer. Delen zonder te veroordelen leidt tot luisteren en leren van elkaar. Je zou kunnen zeggen: oor-delen. Vragen over of reageren op deze column? Je bent welkom op: info@toobee.nl
oktober 11, 2018
Anton Loeffen Eshgro Columnist Inzaken

‘Winkelbeleving of belevingswinkel’ – column Anton Loeffen

Denk je dat de traditionele winkel ten dode is opgeschreven of is de herrijzenis begonnen? Als je wel eens wat koopt bij Coolblue of Amazon, dan weet je dat ze enorm zijn gegroeid. Amazon is met haar online winkelconcept zelfs gegroeid naar de top 10 grootste retailers ter wereld. Toch investeert Amazon in fysieke winkels: 479 Whole Foods winkels, vijftien boekwinkels en drie Amazon Go winkels. Van die laatste moeten er de komende jaar meer dan duizend bij komen. Ook Coolblue heeft inmiddels diverse winkels. Waarom fysieke winkels als je alles online kunt verkopen? Het doel is jou als klant de beste beleving te geven. Neem Amazon Go als voorbeeld. Je loopt de winkel binnen, pakt de producten die je wilt en loopt weer naar buiten. De rekening verschijnt in je app en wordt geïncasseerd. Of Bonobos, een kledingwinkel waar je een afspraak maakt met je gids die je helpt […]
oktober 2, 2018
Robert Hermens - ©BerryPoelen

Vaak blijft een idee bij een idee…

Begin dit jaar is het initiatief geboren voor de realisatie van een kookboek. Een kookboek voor en door het Land van Cuijk waarin boeren uit de regio recepten aandragen voor een (h)eerlijk gerecht op basis van het product wat ze zelf kweken, telen of fokken. Met dit kookboek leveren we eindelijk een tastbaar bewijs van wat we in het Land van Cuijk allemaal maken, kweken, telen en produceren. En hoe duurzaam onze agrarische bedrijven opereren. Vanuit het idee om de boerenbedrijven uit het Land van Cuijk positief te belichten, is het idee voor het kookboek ontstaan. De vele producten uit het Land van Cuijk vormen de basis van het kookboek. Elk recept is iedere dag thuis te koken. Simpel, maar vooral lekker. Toepasbare recepten die niet er alleen voor zorgen dat u op een andere (gemakkelijkere) manier gaat koken, maar ook op een andere manier tegen ons voedsel zult gaan […]
september 18, 2018
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

”Beter voorkomen dan failliet!” – Column Van Kempen Advocaten

Enige tijd geleden werd ik benaderd door de eigenaar van een transportbedrijf uit deze regio. Zijn onderneming had zich toegelegd op internationaal transport in Europa en bestond uit een wagenpark van enkele honderden vrachtauto’s. Daarbij werden ook kostbare vrachten vervoerd en opgeslagen en beschikte de onderneming over een aanzienlijk gebouwencomplex waarin alles werd ondergebracht. Kortom, verzekerbare risico’s te over. Van diverse ondernemers die met grote schades waren geconfronteerd had hij vernomen dat verzekeraars bij de betaling van schade-uitkering vaak moeilijk gaan doen! Dit betekent dat een verzekerde pas op het moment dat hij een schade claimt met zijn schade- en strafverleden of opzegging van een eerdere polis wordt geconfronteerd. Bovendien kijkt de verzekeraar dan pas kritisch of de beschadigde goederen en de bestemming van de opstal correct zijn omschreven. Daarnaast luistert het vooral bij bedrijfsmatige verzekeringen erg nauw of alle vermogensbestanddelen bij de juiste verzekerde partij zijn ondergebracht. Een bedrijfsconcern […]
september 10, 2018
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Het mooiste aan ondernemen volgens Pierre Hermans

Steeds minder bedrijven nemen voor hun bedrijfskrediet de bekende weg naar de bank. Hetzelfde geldt voor particulieren met een bepaald vermogen. Logisch ook, met bankiers die enerzijds gedwongen door nieuwe regelgeving terughoudend moeten zijn met het verlenen van bedrijfskrediet en anderzijds een rentepercentage op spaargeld hanteren dat door marktomstandigheden steeds lager wordt. Dit voedt een interessante marktplaats die opbloeit, waarbij crowdfunding slechts het begin is. Zo ontstaan nieuwe financieringsvormen die geen last hebben van bureaucratie en vaste protocollen. En dat is maar goed ook, want een generatie ondernemende geesten klopt op de deur zonder oog voor de gebaande paden. Uit onderzoek blijkt dat 24% van de 18- tot 24-jarigen ondernemersplannen heeft, in vergelijking tot 14% in 2013. Voor een deel van hen gaat het voornamelijk om de beleving van het ondernemen en het opbouwen van ‘iets’, zonder dat ze precies weten wat dat dan mag zijn. Niet gek gedacht natuurlijk, […]
september 10, 2018
M. Spijker - ©BerryPoelen

Werkgevers opgelet: de aanzegplicht!

Door de introductie van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft de werkgever sinds 1 januari 2015 te maken met de zogenaamde aanzegplicht. Advocaat Maurice Spijker van GH Advocaten schreef er destijds in het tweede nummer van InZaken (november 2015) over. De wet geldt nog steeds, dus doe je voordeel met deze informatie. “Op grond van de aanzegplicht is de werkgever verplicht om een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk te informeren of, en zo ja onder welke voorwaarden, de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet of beëindigd. Het doel van de aanzegplicht is dat de werknemer tijdig weet waar hij aan toe is. Het niet in acht nemen van de aanzegplicht door de werkgever heeft geen gevolgen voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst; deze eindigt net als voorheen van rechtswege. Als echter niet tijdig het einde van de arbeidsovereenkomst wordt aangezegd, […]
september 10, 2018
Anton Loeffen - ©BerryPoelen

Gemak dient de mens; column uit 2015 over Internet of Things

Gemak dient de mens – dat is de kop van de column, die Anton Loeffen voor het tweede nummer van InZaken schreef over Internet of Things. Goed om bij die mogelijkheden stil te blijven staan. En in de loop der jaren zijn er alleen maar meer praktische toepassingen bij gekomen. Wat gaat het snel. Voor nu gaan we terug in de tijd met deze column: “Een collega-ondernemer vroeg laatst of IOT nu al wat oplevert voor de consument of dat het nog een hype is. IOT staat voor Internet of Things en simpel gesteld worden daar alle slimme apparaten mee bedoeld die met u en met elkaar kunnen ‘praten’. Nu had ik een hele analyse kunnen maken van de ontwikkelingen op het gebied van IOT. Maar een andere vorm van bewijs is te kijken naar de praktijk. Zo is er Philips HUE verlichting: lampen die in een normale fitting passen […]
september 10, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Het stiefkinderengevaar !

Iedereen kent wel de sprookjes van vroeger met de karakteristieke boze stiefmoeder. In de echte wereld (en daarmee dus ook in de notariële praktijk) kunnen echter ook stiefkinderen voor problemen zorgen. Notaris Ramon van Schijndel, van Notariskantoor Teeuwen in Boxmeer, schreef daar een column over voor ons tweede nummer van InZaken (november 2015). “Stelt u zich het volgende voor: een man en een vrouw (met ieder twee kinderen uit een eerdere relatie) gaan met elkaar trouwen. Gedurende dit huwelijk komen er geen kinderen meer bij. Als een van hen overlijdt en er is geen testament opgesteld, bepaalt de wet dat de achterblijvende echtgenoot of echtgenote (de ‘langstlevende’) alle goederen ontvangt, terwijl de kinderen een vordering krijgen ter grootte van hun erfdeel. Ook sommige testamenten bevatten deze regeling. Hierdoor heeft de langstlevende alle goederen, maar daarnaast ook een schuld aan de stiefkinderen. De langstlevende kan vervolgens dit vermogen opmaken. Wat lang […]
september 3, 2018
M. Spijker - ©BerryPoelen

De moderne advocaat met vaste prijzen

We leven in een nieuwe wereld waarbij veel bedrijven en beroepen aan snelle wijzigingen onderhevig zijn. Een aantal jaren geleden was het niet geaccepteerd dat bijvoorbeeld schoenen via internet gekocht werden. Schoenen moest je toch eerst in het echt zien en passen voordat je ze kocht? Op dit moment is Zalando echter misschien wel de grootste schoenenverkoper van Nederland. Als een onderneming niet meebeweegt met deze veranderingen is de kans groot dat men de boot mist. Ondanks dat het misschien wel één van de oudste beroepen ter wereld is, ontkomt ook de advocatuur niet aan deze nieuwe wereld. De cliënt wil geen advocaat meer die hem wel even gaat vertellen wat hij wel en niet moet doen, kennis is niet meer toebedeeld aan slechts enkelen en facturen worden niet meer zonder discussie voldaan. Via internet is alle informatie toegankelijk en consumenten zijn steeds slimmer en mondiger, zodat de functie van […]
augustus 27, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Extra zorgen!

Laatst weer een schrijnend geval aan mijn tafel. Een man woonde al jaren met zijn vriendin samen in haar huis, beiden eerder gehuwd geweest, allebei kinderen uit dat eerdere huwelijk, maar geen gezamenlijke kinderen. Alles leek prima geregeld, totdat zijn vriendin een auto-ongeluk kreeg en overleed. Ik vroeg of er in het verleden “iets geregeld was” in de zin van een samenlevingscontract of testamenten. Daar hadden ze echter nooit bij stil gestaan, ze dachten dat de wet het goed had geregeld, ook omdat “laatst dat nieuwe erfrecht was gekomen”. Dat laatste klopt voor wat betreft gehuwden met kinderen. Helaas voor deze man moeten ongehuwd samenwonenden zelfs onder het nieuwe erfrecht toch nog een testament opstellen als ze willen dat ze van elkaar erven. Als er ook een samenlevingscontract is, kunnen ongehuwden elkaar beschermen tegen aanspraken van de kinderen. Hier was echter niets geregeld, dus het huis waar meneer in woonde […]
augustus 27, 2018
Anton Loeffen - ©BerryPoelen

Jippie! Nooit meer werken!

Jippie! Nooit meer werken! Zo luidde de kop van de eerste column van Anton Loeffen (Eshgro) in september 2015 in InZaken. Laten we eens terug in de tijd gaan; wat is er in drie jaar tijd al mogelijk? “De verwachting is dat het komende jaar de eerste bijna volledig zelfrijzende auto’s op de markt komen. Binnen tien jaar rijden auto’s zelf. Het grote doel van bijvoorbeeld Uber is uiteindelijk zelfrijdende taxi’s. Wat gaat dat betekenen voor taxichauffeurs, boeren (zelfrijdende tractor), buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs? Zelflerende robots met kunstmatige intelligentie hoeven niet langer geprogrammeerd te worden, maar kijken de handelingen van mensen af en kunnen de handelingen vervolgens zelf doen. Met voldoende flexibiliteit om in te spelen op de dynamiek van de werkomgeving. Wat betekent dit voor de fabrieksarbeider, lasser, metaalbewerker en magazijnmedewerker? Kunstmatig intelligente systemen, zoals IBM Watson, zijn in staat om zelf analyses uit te voeren op MRI-scans, medische dossiers, […]
augustus 27, 2018
Vincent Maassen - ©BerryPoelen

Regels en hervormingen bedreigen de gezondheidszorg

“Regels en hervormingen bedreigen de gezondheidszorg – zo stelden de accountantsorganisatie onlangs”, schreef fysiotherapeut Vincent Maassen van Maassen Advies & Bewegingscentrum in zijn eerste column in Inzaken, die in september 2015 verscheen. In de zomer van 2018 delen we artikelen uit ons archief; deze column mag daarbij niet ontbreken. Systeemdenken staat centraal bij de minister en overschrijdingen van budgetten dringt zij terug door weer meer regels, controle en toezicht. Iedere zorgverlener in het Land van Cuijk zal dit herkennen. Toen ik als fysiotherapeut in 1982 begon, kreeg ik verwijsbrieven van huisartsen waarbij de verwijsindicatie blanco was gelaten: de patiënt vertelde mij wat er scheelde, ik onderzocht en stelde de diagnose; bij twijfel consulteerde ik de huisarts weer. Gezamenlijk kwamen we er wel uit met respect voor ieders mening. Nog een wijkverpleegster nodig? Even bellen en het was geregeld. Een perfect functionerend systeem. Tussen al die samenwerkende zorgverleners zijn controlerende instanties […]
augustus 21, 2018
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Column Pierre Hermans: ‘Pssst… goed verhaal horen?’

Elke winkelstraat heeft zo’n winkelier erbij zitten die het liefsgéén klanten heeft. Dan blijft zijn winkel namelijk mooi opgeruimd en hoeft hij nooit naar het magazijn te lopen om te kijken of er iets op voorraad is. Ironisch zijn zij juist degenen die mopperen dat internet hun winkel kapot maakt. Nu wens ik die ondernemers een pijnloos en snel faillissement toe, maar voor de échte retailers onder ons heb ik goed nieuws! Poets de ramen en leg de loper uit, want de klant komt weer terug in de winkelstraat. Maar let op… Ze zien er wellicht hetzelfde uit, maar ze hebben een transformatie ondergaan. Ze willen namelijk geen producten kopen, maar in staat gesteld worden om een beleving te ervaren in ruil voor een vergoeding! Gewoon kopen kunnen ze ook online en producteigenschappen weten ze vaak beter op te noemen dan de winkelier zelf. In plaats daarvan willen zij de […]
augustus 7, 2018
Martijn van Gemert

Column Martijn van Gemert: Hoe verkoop je de burger een energietransitie?

Afgelopen april kwam het Boxmeerse college mijn bedrijf in Overloon bezoeken. Als installateur liet ik deze gelegenheid niet onbenut om de energietransitie op de agenda te zetten. “Hoe verkoop je de burger een energietransitie?”, was een van de stellingen die ik hen voorlegde. Er werd geadviseerd om vooral duidelijk in euro’s te laten zien wat het verduurzamen van je huis oplevert. “We blijven tenslotte Nederlanders”, werd er gezegd. In mijn optiek gaat alleen enthousiasmeren niet de versnelling brengen die nodig is. Mijn ervaring is dat zodra je gaat benoemen wat een energiebesparing smaatregel oplevert, je direct in de discussie terechtkomt wat de terugverdientijd is. Terwijl dat begrip minder relevant is wanneer het gaat om de uitstoot van CO2 aan te pakken. De energietransitie is geen luxe uitgave, de opwarming van de aarde wacht niet totdat wij er financieel aan toe zijn om er iets aan te doen. Komende zomer moet […]
augustus 2, 2018

Column Imagro: Nooit meer honger! Nooit meer gas!

Nooit meer honger! Dat was de wens de na ontberingen de Tweede Wereldoorlog. Het resultaat? Een boost voor de agrosector. We intensiveerden onze veehouderij. We optimaliseerden het gebruik van landbouwgronden. We teelden splinternieuwe soorten in onze kassen. We zorgden voor een razendsnelle voedselverwerking. Een sterke keten, een enorme keuze voor de consument. Maar ís de vooruitgang van toen, nu nog wel vooruitgang? Agro-energy Het probleem nu? Te véél voedsel. De waarde van voedsel daalt. Ons voedsel verdwijnt in de bio-vergister. Dat biedt kansen voor de agrosector om energie op te wekken. Niet alleen asbest verruilen voor zonnepanelen op je dak, maar verder kijken! Zo kunnen we met de warmte van stallen huizen verwarmen. En zelfs zuiver water winnen uit mest. Want uit mest kun je 98 % zuiver water winnen. En te wat te denken van de energie die plantengroei geeft? Een techniek die nu nog in de kinderschoenen staat, […]
juli 30, 2018
Ronald Korsten

Column arbeidsfysiotherapeut Ronald Korsten: Goed werkgeversschap

John is trots. Gepassioneerd kan hij vertellen over ‘zijn bedrijf’: de technische uitdagingen, de samen-maken- we-onze-topproducten-mentaliteit, zijn persoonlijke groei als werknemer. Als vijftiger kijkt hij terug op een mooie carrière bij Nutricia, intussen onderdeel van Danone. En waar nogal wat leeftijdsgenoten denken aan de naderende pensioenleeftijd en moeite hebben met zich steeds sneller aandienende veranderingen, kan John niet wachten tot de eerste productielijn in de nieuwe fabriek opgestart gaat worden. Uitdagingen gaan komen en daar kijkt hij enorm naar uit. De mate van enthousiasme over het werk is onderdeel van de bedrijfscultuur. Het kan collega’s naar een hogere dimensie trekken. Het geeft creativiteit, inventiviteit en de bereidheid om extra stappen te zetten. Weten dat je inbreng gewaardeerd wordt, is een essentiële stap naar een hogere vitaliteit van een werknemer. Bij zo’n bedrijfscultuur zal het verloop van personeel niet zo groot zijn. Sterker nog, je medewerkers zijn ambassadeurs en geven aantrekkingskracht […]
juli 22, 2018
M. Spijker - ©BerryPoelen

GH Advocaten: Strengere privacywetgeving door AVG

Vanaf 25 mei 2018 moet u, of u nu een eenmanszaak runt of aan de leiding van een beursgenoteerde onderneming staat, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Inmiddels loopt ieders mailbox vol met aangepaste privacyverklaringen en verzoeken om verwerkersovereenkomsten ondertekend te retourneren. Wat wordt er nu precies van u verwacht? Ziet u door de bomen het bos nog? Hoog tijd voor wat praktische tips! Aannemende dat u als ondernemer regelmatig persoonsgegevens verwerkt (zoals het beheer van klanten en het verwerken van de persoonsgegevens van uw personeel), bent u verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. In dit register neemt u op welke persoonsgegevens u gebruikt, voor welk doel u ze gebruikt, waar u ze opslaat en met wie u ze deelt. Daarnaast bent u verplicht om een – op maat gemaakte – privacyverklaring op te stellen. Een goede basis daarvoor is te vinden op www.veiliginternetten.nl. Tevens bent u verplicht […]
juli 18, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Notariskantoor Teeuwen: Nieuwe ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht

Eerder schreef ik u al over de wijziging in het huwelijksvermogensrecht. Vanaf 1 januari 2018 heeft Nederland de wettelijke gemeenschap van goederen afgeschaft als wettelijk stelsel. Nu de nieuwe wet in praktijk wordt gebracht, komen er altijd dingen naar voren die door de wetgever misschien niet direct bedoeld zijn. Voor ondernemers is vooral de zogeheten ‘redelijke vergoeding’ van belang. Hierdoor is het zo dat als een onderneming buiten een gemeenschap valt, er een redelijke vergoeding moet worden betaald aan de gemeenschap voor (kort gezegd) de kennis en vaardigheden die de echtgenoot ten goede laat komen aan de onderneming. Eerst leken er geen grote problemen te ontstaan omdat in de huwelijkse voorwaarden die ondernemers op kunnen stellen, de toepassing van dit artikel zou kunnen worden uitgesloten. De overgangswet voor het huwelijksvermogensrecht (die regelt hoe de overgang van het oude recht naar het nieuwe recht zal gaan verlopen) bevat echter een bepaling […]
juli 13, 2018
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Het begrip ‘leegstand’ in polisvoorwaarden – column Van Kempen Advocaten

Verzekeraars weigeren een schade-uitkering regelmatig met een beroep op risicowijziging. Op grond van de polisvoorwaarden van een opstalverzekering dient leegstand van een woning vaak binnen een bepaalde termijn als risicowijziging te worden gemeld. Dikwijls ontstaat discussie met de verzekeraar hoe het begrip ‘leegstand’ moet worden uitgelegd. Uit jurisprudentie blijkt dat het begrip ‘leegstand’ zo moet worden begrepen dat een woonhuis geheel ontruimd is en in het geheel niet meer wordt gebruikt. Daarbij is wel van belang of de verzekeraar leegstand in de polisvoorwaarden heeft gedefinieerd. Ook de verwachte duur van de leegstand, de onderhoudstoestand van de woning en de vraag of er voldoende toezicht op de woning wordt gehouden, spelen vaak een rol bij de vraag of er van leegstand kan worden gesproken. In de praktijk constateren wij regelmatig dat verzekeraars het begrip ‘leegstand’ op een eigen manier uitleggen, uitsluitend gericht op een vooraf gewenste uitkomst, namelijk dat schade-uitkering wordt […]
juli 8, 2018
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Column Pierre Hermans: In Musk we trust

Oeps… de auto die u heeft besteld, komt een paar maandjes later! Hopen we… Als je € 1.000 hebt overgemaakt naar het PayPal account van Elon Musk om een Tesla Model 3 te reserveren, is de kans aanwezig dat je een mailtje hebt gehad met deze strekking. Natuurlijk snap ik dat voor deze bestellers het leven niet afhangt van die duizend euro of de bijbehorende middenklasser, maar je moet toch wel veel vertrouwen hebben in het woord van meneer Musk. Je kunt hem immers veel kwaliteiten toedichten, maar leveringsbetrouwbaarheid is er daar vooralsnog niet een van. Nu heb ik reeds geleerd dat het bouwen van een merk akelig dicht in de buurt komt van het stichten van een religie (of een sekte, maar ik bekijk het liever positief). Het hebben van een voorkeur voor een bepaald merk is gebaseerd op het geloven in een belofte. Of dit feitelijk te bewijzen […]
juli 3, 2018
Anton Loeffen - ©BerryPoelen.

Column Anton Loeffen: LOL, maar dan anders

Veel ouders maken zich ongerust over hun gamende kinderen. Dat kan toch niet goed zijn, de hele dag met een koptelefoon op achter een beeldscherm zitten? Ze moeten buiten spelen met andere kinderen. Dat is veel beter voor hun sociale ontwikkeling. Het stereotype beeld van de gamer is de obese puber die zich afsluit van de wereld en leeft op Cola, RedBull, M&M’s en Doritos. Hoewel gamen onder pubers ongekend populair is, blijkt de grootste groep gamers tussen de 18 tot 35 jaar. Over het algemeen mensen die goed ontwikkeld zijn, een sociaal leven en een baan hebben. Waar ga je anders die Playstation4 en dure games van betalen? Uit onderzoek blijkt bovendien dat gamen niet alleen de prestaties maar ook de structuur van de hersenen verandert. Op eenzelfde manier als bij lezen, piano spelen, navigeren en schaken. De spellen van tegenwoordig vereisen evaluatie, analyse en creatie. Competenties die op […]
juni 29, 2018
Emile Willems - TooBee - ©BerryPoelen

Column Emile Willems: Kracht(en) patsers

Waarom grijpen we vaak eerst naar het verkeerde instrument om verandering in gedrag teweeg te brengen? Even kort, je hebt twee smaken om dat te doen: drijvende krachten en remmende krachten. Waar zou jij op inzetten? Grote kans dat je voor het eerste kiest. Jammer! Als je weet dat angst de sterkste emotie is, is de kans groot dat er geen beweging ontstaat, zolang men gericht blijft op deze remmende kracht. De oplossing? Vraag en neem waar: waar is men bang voor. Als je die factoren weg kunt nemen, is de weg pas vrij om met de drijvende krachten aan de slag te gaan. Uit de praktijk van een manager: “Wat maakt dat je niet meer initiatief neemt?” Collega: “Dat ik op mijn donder krijg als ik het doel net iets anders bereik dan jij zou doen.” Inderdaad, het vraagt leiderschap. Dat is weggelegd voor krachtpatsers. Vragen over of reageren […]
juni 25, 2018

Goed gerei

Goed eten, daar houd ik van. Ik weet het, ik maak een knipoog naar een veelvuldig gehoorde slogan van een van onze grootgrutters. Maar het is wél zo. Vorige keer had ik het over het boerenbedrijf als een wezenlijke aanjager van onze regionale economie. Onze streek zit vol arbeidsvitaminen die zo uit de grond komen. Dat verdient een pluim. Ik speel al een tijd met het idee om een kookboek te publiceren, samen met de initiatiefnemers van een Goei Leven. Wat heet: het pruttelt reeds. En ook een naam heb ik al gevonden: Goei gerei. Want dat is wat hier van het land komt. In het boek komen gerechten van boeren en anderen die banden hebben met deze bedrijfstak. Je valt van de ene in de andere verbazing: zo’n beetje alles wat hier in de supermarkt in de schappen ligt, komt hier vandaan of kan hier geteeld worden. Trouwens… mochten […]
mei 8, 2018
Martijn van Gemert

Mag het een kuub gas minder zijn?

Anno 2018 is vrijwel iedereen het er over eens dat we van het aardgas af moeten. Enerzijds omdat we willen dat de Groningers weer rustig kunnen slapen, anderzijds om het grote einddoel te bereiken, namelijk een klimaatneutrale samenleving. Mensen vragen vaak aan mij, als directeur van een installatiebedrijf, wat ik zelf voor installatie heb. In 2003 bouwde ik mijn huis en besloot toen dat ik geen gasleiding meer wilde. Ik verwarm én koel mijn woning met een (grondgebonden) warmtepomp en kook op inductie. Van die investering heb ik geen moment spijt gehad. Ik woon nu al bijna 15 jaar in een heerlijk comfortabele woning, behaaglijk in de winter, lekker koel in de zomer en dat alles tegen minimale energiekosten. Eind maart gaat minister Wiebes de Tweede Kamer informeren over hoe hij de gaswinning in Groningen wil terugschroeven. Zeker geen gemakkelijke opgave, waarbij hij rekening dient te houden met verschillende belangen. […]
mei 8, 2018
Ronald Korsten

Gewichtige zaken

“Hij zit me toch wat te ruim…” In de passpiegel zie ik een overhemd dat ter hoogte van mijn wat smalle schouders goed aansluit. Over mijn borstkas en buik zitten echter plooien. “Dit is toch slim fit?”, vraag ik de vriendelijke verkoper. “Jawel meneer, maar wij moeten er tegenwoordig bij de inkoop rekening mee houden dat mensen steeds dikker zijn.” Volgens het RIVM is het aantal volwassenen met overgewicht in Nederland gestabiliseerd. Goed nieuws, echter 60 procent van de mannen en 44 procent van de vrouwen kampt met overgewicht en dat dit niet goed is voor de gezondheid, is duidelijk. Zou dit ook consequenties hebben voor de inzetbaarheid op de werkvloer? Jawel: mensen met een BMI van 30 (BMI = gewicht / lengte2) of meer, zijn bijna twee keer zo vaak ziek! Ben je 1.80 meter lang en weeg je 97 kg, dan zit je dus in deze kwetsbare groep! […]
mei 8, 2018
M. Spijker - ©BerryPoelen

Juridische problemen voor ondernemers

Voor veel ondernemers zijn juridische zaken geen prioriteit. Het bedrijf moet draaien en de aandacht gaat dan (vanzelfsprekend) uit naar het binnenhalen van omzet, orders en nieuwe klanten. Op zichzelf is dat een goede zaak, maar veel ondernemers realiseren zich niet dat al het harde werk door een juridisch conflict ongedaan gemaakt kan worden. Een onderzoek onder 3300 bv’s (door FIRM24) heeft uitgewezen dat duizenden startende ondernemers risico’s lopen waarvan ze zich vaak onvoldoende bewust zijn. “Maar liefst 44 procent van de startende ondernemers ervaart in het eerste anderhalf jaar een probleem dat voortkomt uit slordig, of geheel niet, afspraken vastleggen in contracten. (…) Vreemd genoeg geeft 56 procent van de ondervraagde ondernemers aan toch drempels te ervaren bij het regelen van zijn of haar juridische zaken, terwijl hier tegenwoordig veel praktische en voordelige mogelijkheden voor zijn”, aldus FIRM24. In onze eigen praktijk zien we veelvuldig dat wanneer een aannemer […]
mei 8, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Ondernemer, pas op je testament!

Hij bruist van de ideeën en heeft ook de energie om ze uit te voeren. Samen met zijn nieuwe vriendin wordt er in no time een mooi bedrijf opgestart. De zaken lopen prima, zelfs vanuit het buitenland is er interesse. Om de aansprakelijkheden af te dekken en vanwege de buitenlandse mogelijkheden richt hij een bv op. Tijdens ons gesprek geeft hij aan dat hij aan het nadenken is over wat er met het bedrijf moet gebeuren als hij overlijdt. Ik raad hem een testament en een levenstestament aan. Hij is het hier helemaal mee eens en zegt dat hij er binnenkort op terug komt. Dat hoor ik heel veel en snap ik ook, meestal heeft de persoon in kwestie toch nog alle tijd. Meestal wel, nu niet. Zijn vriendin belt me. Tijdens een zakenreis in het buitenland is hij plotseling overleden. Een aangeboren afwijking waar hij nooit eerder last van had, werd hem in […]
mei 8, 2018
Bouwien Janssen-Kuijpers

Potentieel omzetten in kansen en perspectieven

Het is aan alle kanten voelbaar: het Land van Cuijk en Noord-Limburg is weer volop in beweging. Economische bedrijvigheid, groei en nieuwe banen, dynamiek in de woningmarkt, noem maar op. Onze regio heeft veel potentieel. Potentieel dat we kunnen omzetten in mooie kansen, perspectieven en innovaties. Om dat waar te maken moeten we blijven verbinden en samenwerken. Daar ligt de kracht van de regio en daar ligt de uitdaging om de regio te versterken. Het is naar mijn mening van groot belang dat ondernemers op de hoogte zijn van innovatieve ontwikkelingen in de regio en elkaar gemakkelijk weten te vinden. Om vervolgens vanuit de eigen visie op ondernemerschap en vernieuwing elkaar verder te helpen. Wij zien het als onze rol daarin een verbinder en facilitator te zijn, want we zijn veel meer dan enkel geldverstrekker. We hebben als bank ontzettend veel kennis in huis, die we in één-op-één gesprekken, tijdens […]
maart 28, 2018
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Van je familie moet je het hebben!

Het zal velen van jullie al een keer zijn overkomen. Je kijkt in de spiegel en daar staart opeens een grijze haar terug. De brutaliteit! Natuurlijk moet ik eerlijk bekennen dat dit al wat jaartjes aan de gang is, maar de laatste tijd heb ik het gevoel dat er steeds meer grijze haartjes terugzwaaien. Dat zet een man toch aan het denken… De volgende generatie komt eraan, of we nu willen of niet. Voor mij heeft dat iets prachtigs opgeleverd, want ik onderneem nu al een paar jaar samen met mijn zoon Nino onder de naam Hermans & Hermans. Samen zetten we de familietraditie als handelaar voort, waarvan we weten dat die al in 1895 is ingezet. Daarom heb ik altijd al bewondering gehad voor familiebedrijven, waar generatie na generatie onderneemt. Daarin klopt al jaren een hart voor de zaak, waarbij er meer telt dan de kortetermijnwinst. Het is natuurlijk […]
maart 26, 2018
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Auto gestolen. Allrisk verzekerd?

Het zal je maar overkomen. Je hebt haast en in de auto kom je er achter dat je iets bent vergeten mee te nemen. Je parkeert de auto voor de deur, terwijl de motor nog draait en de sleutels in het contact zitten. Je bent nog geen minuut in huis en je hoort dat er een auto hard wegrijdt. Je loopt naar buiten en het eerste wat je ziet is dat de auto weg is. Je denkt: ‘gelukkig ben ik al jaren allrisk verzekerd’, en je claimt de schade bij de verzekeraar. Dan is het echter oppassen geblazen, want het is blijkens de rechtspraak geen zekerheid dat de verzekeraar tot vergoeding van de schade verplicht is. In dit geval weigerde de verzekeraar namelijk dekking, omdat op grond van de polisvoorwaarden schade veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid was uitgesloten. Hierop moest de verzekeringnemer een procedure opstarten om zijn schade vergoed te […]
maart 24, 2018
Emile Willems - TooBee - ©BerryPoelen

Millennial bug

Herinner jij de millenniumbug? Paniek rond de eeuwwisseling, want computers zouden vastlopen. Een storm in een glas water. Toch bestaat deze bug en hij staat op uitbarsten! Geen technisch probleem deze keer, maar de ‘millennials‘. Een generatie die de arbeidsmarkt op komt. We begrijpen ze voor geen meter, maar hebben ze hard nodig. ‘Ze zijn gemakzuchtig, denken alleen aan zichzelf en zijn niet te managen’. Wie heeft die generatie zo gevormd..? Precies! ‘We willen er écht toe doen en zien andere oplossingen, omdat we weten hoe informatie vrij en sneller toegankelijk is zonder manager. Maar acht maanden wachten voordat ik gehoord en gewaardeerd wordt, kost mij teveel werkplezier’. Dat zeggen millennials. Wie gaat ons ruimte geven en leren omgaan met tegenslagen..? Precies! Wil jij de Millennial bug begrijpen? Google dan op ‘Sinek on millenials’ of ga naar www.toobee.nl/cases. Ze gaan rond 2025 de touwtjes in handen nemen, dus tijd genoeg. […]
maart 22, 2018
Anton Loeffen - ©BerryPoelen.

De koffietest

Wat in de vorige eeuw nog tot de sciencefiction behoorde, is nu werkelijkheid. Zelfsturende auto’s, drones die pakketjes afleveren, computers en smartphones die je gesproken opdrachten kunt geven om iemand te bellen, een restaurant te reserveren of een betaling te doen. Dat alles is niet mogelijk zonder kunstmatige intelligentie. Steeds meer mensen, onder wie wetenschappers, maken zich zorgen of intelligente machines op termijn een bedreiging gaan vormen voor de mensheid. Bill Gates, Elon Musk, Stephan Hawking allemaal uiten ze hun zorgen. De huidige staat van kunstmatige intelligentie is echter nog zeer beperkt. De krachtige computers van nu kunnen ontzaglijke hoeveelheden data verwerken en daar patronen uit halen. Of het nu foto’s van katten zijn, stemgeluid of gezichtsuitdrukkingen, in de basis is het patroonherkenning. Op basis daarvan kan een computer acties uitvoeren. Het verschil tussen intelligentie gebaseerd op patroonherkenning en menselijke intelligentie is nog enorm groot. Mensen hebben het vermogen om […]
maart 20, 2018
Robert Hermens - ©BerryPoelen

Arbeidsvitaminen

Het boerenbedrijf is een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling in het Land van Cuijk & Noord Limburg. Ondanks de lasten die de agrarische sector soms met zich meebrengt, moeten we ook zeker de mooie kant van de sector niet vergeten. Rijd rond in de regio en zie hoe landerijen weer rijp gemaakt worden om gewassen in te zaaien. De kracht waarmee deze vitamientjes straks uit de grond bulderen, zou ons ondernemersklimaat moeten symboliseren. De tijd is er in ieder geval rijp voor! Een aantal mooie ontwikkelingen doet ons al meer op de borst kloppen. Ik verwijs toch maar weer even naar de komst van Danone, ontwikkelingen bij onze grootste werkgevers MSD en Stork. De Labschool van het ROC houden we vast in Cuijk en op Laarakker horen we ook steeds meer over voorgenomen plannen van vooruitstrevende ondernemers van binnen… en buiten de regio! Initiatieven van het Regionaal Bureau voor […]
januari 5, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Een lock-up, opgesloten aandelen?

Wanneer twee mensen gezamenlijk een bv gaan oprichten, hebben ze normaal gesproken beiden de intentie om langdurig samen te werken. Vooral wanneer de kennis en kunde van een van de partijen van wezenlijk belang is om de onderneming te laten slagen, kan het zijn dat de aandeelhouders die samenwerking niet graag zien eindigen. In het huidige ondernemingsrecht zijn er mogelijkheden opgenomen om (voor een bepaalde periode) die samenwerking verplicht te handhaven. In feite komt dit er op neer dat in de statuten wordt opgenomen dat het de aandeelhouders niet wordt toegestaan om gedurende een bepaalde periode na de oprichting van de vennootschap de aandelen te verkopen. Dit noemt men een lock-up. Deze regeling gaat dus verder dan de blokkeringsregeling waardoor een aandeelhouder de door hem of haar gehouden aandelen bij een voorgenomen verkoop eerst aan de andere aandeelhouder moet aanbieden. Bij een lock-up is overdracht sowieso niet mogelijk, een overdracht […]
januari 4, 2018
Bouwien Janssen-Kuijpers

De kracht van boerenslimheid

Vorig jaar mocht ik de Ondernemersprijs Land van Cuijk & Maasduinen overhandigen aan René van der Vleuten, eigenaar van Globemilk in Boxmeer. Natuurlijk wil ik hier allereerst nog eens van de gelegenheid gebruikmaken om hem en alle andere prijswinnaars te feliciteren. Tijdens zijn speech vertelde René dat hij vooral op zijn ‘boerenslimheid’ vertrouwt en vanuit zijn visie samenwerkingen aangaat. Daar willen wij ons als bank graag bij aansluiten. De agrarische achtergrond van onze bank en veel van onze klanten is immers iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Aanpakken, slim zijn en zaken met een nuchter verstand benaderen. Met die boerenwijsheid is ook onze bank groot geworden. In de nieuwe Rabobank-campagne gaan we dan ook terug naar de kracht van onze roots, om op basis daarvan de samenwerking met onze klanten en andere relaties te zoeken. We willen een betekenisvolle bank zijn die samen met partners het […]
januari 3, 2018
InZaken 10 - Hofmans Van Benthum - ©Berry_Poelen

Zwaar werk, meer fysieke klachten? Onzin!

Wist je dat niet de grootte van de geleverde spierkracht, maar de lange duur dat het lichaam eenzijdig wordt belast, het probleem is in veel arbeidssituaties? Zelfs als je de hele dag rustig v oor je computer zit, kun je meer last ervaren dan iemand die zwaar fysiek werk doet. Als je continu in dezelfde houding werkt, krijgen de weefsels onvoldoende gelegenheid om zich te ontspannen. In ons Spier en Pees Expertise Centrum – meer daarover in deze InZaken – komen we veel werknemers tegen met schouderklachten. Je kunt deze klachten voorkomen door voorzorgsmaatregelen te nemen. Ontspannen werken is namelijk heel belangrijk. Als werkgever kun je hier je steentje aan bijdragen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede werkplek en juiste plaatsing en afstelling van apparatuur. Let op de sfeer op de werkvloer, waarbij medewerkers voldoende pauze- en beweegmomenten hebben en problemen altijd bespreekbaar zijn. Aandacht voor de privé-situatie van de werknemer […]
januari 2, 2018
M. Spijker - ©BerryPoelen

Is internetten tijdens werktijd ontslagwaardig?

Even een filmpje kijken, de mail checken, een tweet versturen en je schoonmoeder liken. Onder werktijd natuurlijk. Met het betreden van de werkvloer levert de werknemer een deel van de aan hem toekomende (grond)rechten in. Tegenover het salaris staat immers de verplichting werkzaamheden te verrichten onder het gezag van de werkgever. Hierbij dient de werknemer de aanwijzingen van de werkgever op te volgen. Er bestaat binnen de arbeidsverhouding aldus een zekere spanning tussen de rechten van de werknemer en het recht van de werkgever om gezag uit te oefenen. Een voorbeeld waarbij deze spanning tot uiting komt is in geval van internetten op de werkvloer voor privé-doeleinden. In de lagere rechtspraak wordt door kantonrechters gesproken over een zekere ‘privétisering van de werkplek’, hetgeen zou betekenen dat een bepaalde mate van niet-zakelijk internetgebruik onder werktijd niet zonder meer door de werkgever verboden kan worden. Maar hoe kun je je als werkgever […]
december 26, 2017
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Het sprookje van Cuijk

Er was eens een land hier niet ver vandaan, waar de mensen erachter waren gekomen dat zij samen veel sterker staan dan alleen. Waar ze zijn gestopt met klagen over vergrijzing, maar actie wordt ondernomen. Waar niet wordt gedebatteerd over wie er een hbo krijgt of waar een groot bedrijf zich vestigt, maar samen wordt bepaald waar het meeste voordeel voor het hele land te behalen is. Klinkt als een land uit een sprookje toch? Wat mij betreft kan dit het Land van Cuijk zijn in 2020, als we ontdekken dat we samen als één gemeente sterker staan dan als losse, concurrerende gemeenten. Er is namelijk geen beter moment om dit in gang te zetten dan nu. Jonge gezinnen komen door de verhitte huizenmarkt terug uit de stad en bedrijven als MSD, Danone, Marel Poultry en SPG Prints investeren honderden miljoenen in deze regio om datgene te bereiken waar we […]
december 24, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Verjaring

Wie wat te vorderen heeft van een ander, moet daar op tijd werk van maken. De meest voorkomende vorderingen (vordering tot nakoming van een verplichting tot levering of betaling en de schadevergoedingsvordering) verjaren na vijf jaar, hoewel daarop vele uitzonderingen bestaan waarin de verjaringstermijn korter of langer is (bijvoorbeeld: drie jaar bij afwijzing van dekking door een verzekeraar). Om vast te kunnen stellen wanneer een vordering verjaart, moet worden vastgesteld wanneer de verjaringstermijn begint te lopen. Meestal is dat op het moment van opeisbaarheid. Voor een vordering tot schadevergoeding geldt dat de verjaringstermijn pas begint op het moment dat ook bekend is wie de aansprakelijke persoon is. De termijn kan worden verlengd door de verjaring te stuiten vóór het einde van de termijn. Bij een vordering tot nakoming van verplichtingen uit een overeenkomst kan dat door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich zijn recht op […]
december 19, 2017
Emile Willems - TooBee - ©BerryPoelen

De UCI-lijst

“Je bent zo positief dat de UCI jou op een lijstje heeft staan.” Het klopt, ik zie de toekomst zonnig tegemoet. Het klopt, ik heb vertrouwen in mensen. Waarom? Simpel, omdat het functioneert. Het is in deze 150 woorden wetenschappelijk te onderbouwen dat positiviteit werkt als doping. Ons brein hunkert naar dat dopamineshotje. Die order scoren, de likes op je smartphone en die positieve aandacht van jou! Het is dé tactiek van de Tech-reuzen om jouw aandacht te krijgen en hun data te voeden. Zo simpel is het dus ook voor jou om aandacht te ontvangen en effectief samen te werken met de mensen om je heen. Doe het eens, 48 uur. Wat het je nog meer oplevert? Een shot van dat andere spul dat je lijf dan aanmaakt… oxytocine. Echt goed spul, dat moet je ervaren hebben! Vragen over of reageren op deze column, welkom! info@toobee.nl
december 13, 2017
Anton Loeffen - ©BerryPoelen

Bitcoins en dino’s

Steeds vaker worden me vragen gesteld over bitcoin. Wat is het? Is het veilig? Is het een bedreiging?  Wat is bitcoin? Je zou bitcoin kunnen vergelijken met priemgetallen. Een priemgetal is uniek, want het is alleen deelbaar door 1 of zichzelf. Hoe groter het getal, hoe meer berekeningen er nodig zijn om te bepalen of het een priemgetal is. Bitcoin is uniek op eenzelfde wijze. Alleen door een heel complexe berekening kun je een bitcoin maken. Elke extra bitcoin kost meer rekentijd. Is bitcoin veilig? Blockchain is de technologie onder bitcoin. Blockchain gebruikt het internet als distributiemiddel. Hierdoor wordt alle informatie rond bitcoin overal gelijktijdig opgeslagen. Jouw bitcoins en elke betaling die jij doet staat ook geregistreerd bij de ontvanger evenals bij elke andere in bitcoin handelende partij. Dit principe maakt bitcoin veilig. Waarom bedreigt bitcoin het bankwezen? De bank registreert je saldo en al je betalingen. Het computersysteem van de bank is het centrale platform. Jouw euro’s zijn slechts een nummer in het computersysteem van jouw […]
december 13, 2017
Robert Hermens - ©BerryPoelen

Spugen in een potje…

Op 5 juli, mijn verjaardag, viel er een prachtig cadeau op de mat: de DNA-kit. Ik laat me coachen in de ontwikkeling van mezelf door Emile Willems; hij overtuigde me deel te nemen aan de DNA-analyse met een persoonlijk ontwikkel-assessment. Graag wil ik begrijpen waar mijn talenten, intuïties en voorkeuren vandaan komen. We gaan de feiten op tafel leggen door te spugen in een potje. Met dit persoonlijke en biologische profiel krijg ik kennis en inzicht in mijn natuurlijke talenten en hoe ze verder te ontwikkelen of juist in te zetten. Naast DNA-analyse doorloop ik een ontwikkel-assessment op basis van (neuro)wetenschappelijk onderzoek. Het heeft mijn levenservaringen in kaart gebracht, waardoor ik een totaalbeeld heb verkregen van mijn biologische identiteit. Superinteressant en het heeft mij inzicht in mezelf gegeven. Het is toch logisch dat werkzaamheden je veel energie kosten wanneer ze niet in je aard zitten? Ik ben een kei in […]
oktober 16, 2017
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: oppassen voor de ondernemer

Het komt er dan uiteindelijk toch van: op 1 januari 2018 schaft Nederland de wettelijke gemeenschap van goederen af als standaard wettelijk stelsel. Volgens sommigen hoog tijd, want dit stelsel bestaat al sinds 1838. Nog steeds trouwen de meeste mensen in gemeenschap van goederen, slechts in dertig procent van de huwelijken in Nederland maakt men huwelijkse voorwaarden. Wat gaat er veranderen? In het nieuwe stelsel vloeien de vermogens van de echtgenoten niet meer geheel samen, maar blijft vermogen dat iemand heeft bij het aangaan van het huwelijk, bij die persoon. Het vermogen dat men opbouwt tijdens het huwelijk wordt gemeenschappelijk. Vermogen dat geschonken wordt of wat men erft blijft privé, tenzij bij de schenking of in het testament de clausule wordt opgenomen dat dit vermogen wel gemeenschappelijk is. Echtgenoten hebben straks dus altijd minimaal drie vermogens. Iedere echtgenoot heeft een privé-vermogen en er is een gemeenschappelijk vermogen dat tijdens het […]
oktober 16, 2017
Bouwien Jansen-Kuijpers - ©BerryPoelen

Handen-uit-demouwenmentaliteit, boeren-werkinstelling of Nederlandse handelsgeest?

Ik ben nu bijna drie jaar werkzaam in het Land van Cuijk & Maasduinen. Dagelijks zie ik een groot deel van ons werkgebied als ik vanuit Limburg naar het Rabobankkantoor in Beugen rijd. Keer op keer valt mij de enorme bedrijvigheid op. Blijkbaar heerst er hier een grote ondernemerszin, of dat nu in de zakelijke dienstverlening, de retail of de agrarische sector is. MKB of grootzakelijk. Waar vindt die ondernemerszin zijn oorsprong? Is het de werkinstelling van de oorspronkelijke boerenbevolking? De Nederlandse handelsgeest, versterkt dankzij de ligging in het grensgebied? De handen-uit-de-mouwenmentaliteit die zich vertaalt in mooie maakindustrie en vernieuwende businesscases? Of het actieve lokale verenigingsleven dat het altijd mogelijk maakt om elkaar op te zoeken om kansen te benutten? Hoogstwaarschijnlijk een mix daarvan, maar wij zouden graag van gedachten wisselen met ondernemers en anderen die, net als wij, diep geworteld zijn in de regio. Onderdeel van die ondernemersgeest is […]
oktober 16, 2017
InZaken - Fysio Hofmans van Benthum

Voorkom verzuim: écht luisteren en bewegen stimuleren

Wist je dat een zieke werknemer gemiddeld 250,- euro per dag kost? Nu denk je misschien: daar heb ik toch helemaal geen invloed op? Enerzijds klopt dat natuurlijk, maar anderzijds zijn wij van mening dat je met een aantal kleine aanpassingen een positieve invloed kunt hebben op de gezondheid van je mensen. Met deze tips draag jij als ondernemer bij aan het verlagen van het verzuimpercentage binnen jouw bedrijf. Een gezonde levensstijl draagt bij aan de preventie van verzuim én zorgt voor een verbetering van de productiviteit. Bewegen hoort wat ons betreft écht binnen een gezonde levensstijl. Laten we dat in de zomer nu meer doen. We gaan meer wandelen en fietsen. En tijdens de vakantie wordt er vaker een duik in het zwembad genomen. Motiveer je werknemers om dit vol te houden, bijvoorbeeld door korting aan te bieden op een abonnement op de sportschool of door ze aan te moedigen […]
oktober 16, 2017
M. Spijker - ©BerryPoelen

Verhuizing GH Advocaten

Vanaf 1 augustus 2017 is de vestiging te Gennep van GH Advocaten verhuisd naar de Spoorstraat 6, 5831 CL te Boxmeer. Onze wens om alle specialisten onder één dak te hebben is daarmee eindelijk uitgekomen. GH Advocaten heeft de afgelopen maanden geïnvesteerd in verbouwing van het kantoorpand te Boxmeer en de realisatie van meer werkplekken, maar vooral hebben we een nieuwe stap gezet om dossierwerkzaamheden op afstand te kunnen verrichten en mobiel werken te optimaliseren. Hierdoor zijn de interne communicatielijnen korter geworden, is de bereikbaarheid en efficiency verbeterd en kunnen we onze cliënten nog beter van dienst zijn. Vaak levert een dergelijke verhuizing en efficiencyslag ook juridisch vraagstukken op, bijvoorbeeld op het gebied van lopende overeenkomsten of boventallige medewerkers. Ook bij GH Advocaten hebben we vestigingafhankelijke overeenkomsten moeten beëindigen en zijn er enkele medewerkers in ondersteunende functies boventallig geworden. Wij hebben geconstateerd dat goed overleg en een deugdelijke informatieverstrekking de pijn […]
oktober 16, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Billijke vergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Zoals bekend heeft een werknemer bij het einde van een dienstverband dat langer dan 24 maanden heeft geduurd recht op een transitievergoeding. Maar wat als de opzegging in strijd is met de daarvoor geldende regels? In dat geval kan de werknemer verzoeken om de opzegging te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen. Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de grondslagen voor de berekening van de billijke vergoeding: de billijke vergoeding heeft geen bestraffend karakter, maar de billijke vergoeding is een compensatie voor de gevolgen van een vernietigbare opzegging. Bij de vaststelling van de billijke vergoeding dient de rechter een vergelijking te maken tussen de situatie na de vernietigbare opzegging en de hypothetische situatie dat het dienstverband zou voortduren. Hierbij kan onder meer rekening gehouden worden met de verdere duur […]
september 28, 2017
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Zaken gaan voor het meisje

Zit ik nog 1.000 km van huis met mijn echtgenote Henriette aan een laatste koffie voordat we de terugreis gaan aanvaarden. Belt zoon Nino met de vraag; “Pap, kom jij op de terugweg nog langs Frankfurt? Zo ja, kun je dan nog ff een auto bekijken daar?” Altijd in voor handel zeg ik natuurlijk ‘ja’. Henriette is wel wat gewend dus die stemde mee in. Ondanks dat we hierdoor niet meer over de pas zouden kunnen rijden. Het werd al donker. Belanden we onder de rook van het vliegveld van Frankfurt bij een Russische handelaar. Okay. De betreffende auto stond onder het stof in een slecht verlichte hal. Om ons heen een paar van die gorilla’s die je aanstaren alsof ze je rauw lusten. Nou heb ik in mijn 35-jarige loopbaan al veel, zelfs heel veel, meegemaakt. Ik denk op grond daarvan dat mijn onderbuik zei ‘nix aan de hand, […]
september 5, 2017
Emile Willems - TooBee - ©BerryPoelen

De zomer voorbij… het is lente!

Oogsten doet de boer doorgaans in de zomer of de herfst. Als hij in de lente tenminste nagedacht heeft over wat hij wil oogsten. Voorbereidingen getroffen heeft, gezaaid en het gewas verzorgd als de situatie daar om vroeg. Geen groot verschil met de mkb-ondernemer, behalve dat we de seizoenen symbolisch moeten zien. Automatisering, robotisering, artificial intelligence, big data, het zijn kansrijke technologische ontwikkelingen voor bijna elke organisatie. Combineer dit met de veranderende arbeidsmarkt en je hebt een vruchtbare samenstelling om te zaaien. Zo’n vaart zal het toch niet lopen? Nee, een paar maanden meer of minder maken het verschil niet. Als het lastig is om te begrijpen wat de impact van deze ontwikkelingen is voor jouw organisatie, dan is het tijd om uit de winterslaap te komen. Begin met het treffen van voorbereidingen, want het is lente! Vragen over of reageren op deze column, welkom! info@toobee.nl
september 1, 2017
Anton Loeffen - ©BerryPoelen

Nu worden de terroristen bang…

Onder het mom van terrorismebestrijding is recentelijk door de Nederlandse regering de zogenaamde sleepnetwet aangenomen. Een zeer discutabele wet die de Nederlandse inlichtingendiensten het recht geeft om alle denkbare informatie over jou te verzamelen. Je belastingaangifte, de websites die je bezoekt, je persoonlijke en zakelijke mail, je bankrekeningen, je WhatsAppberichten, Facebookposts, je medisch dossier, de inhoud van je telefoon en computer, camerabeelden van steden en winkels die je bezoekt, enzovoort. Nu verwacht je in Nederland dat er toch een serieus justitieel onderzoek naar je moet zijn. Op z’n minst verwacht je dat er iemand van Justitie of het OM toestemming moet geven. Nee hoor, in principe wordt eenvoudigweg alles van zoveel mogelijk mensen verzameld. Die verzamelde informatie mag ook zonder voorbehoud, zonder anonimisering en zonder enige uitsluiting van informatie over onverdachte personen worden gedeeld met andere onderzoeksinstanties en buitenlands mogendheden. Kortom, de inlichtingendiensten van de VS, Turkije, Saoedi-Arabië en andere […]
augustus 31, 2017
Robert Hermens - ©BerryPoelen

Kende gij Een Goei Leven?

Ik zeg het vaak: de boeren zijn de economische motor van onze regio. Bezitten de meeste grond, sluiten de grootste hypotheken, hebben veel te verzekeren, verkopen het meest en zijn ook nog eens beeldbepalend voor de regio. Ze staan aan het begin van de voedselketen waar veel eurootjes in omgaan. Ze steken de nek uit waar we met z’n allen van mee-eten. Dat mag allemaal best met wat meer trots! ‘Goed eten; daar houden we van’, is een bekende super markt-slogan. Ongetwijfeld gekozen omdat iedereen zich erin kan herkennen. Aan veel eindproducten in de supermarkt hebben wij als regio een steentje bijgedragen. Dat moeten we laten (w)eten, want daar liggen onze kansen! Ons vestigingsklimaat voor bedrijven in deze sector is uitstekend en de omgeving leent zich goed voor toeristen met smaak. ‘Een Goei Leven’ is zo’n initiatief waarbij de mouwen opgestroopt worden door de regio. Ik heb vertrouwen in een goede uitwerking […]
augustus 16, 2017
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Via pokeren de prijs vaststellen?

In mijn praktijk kom ik vaak allerlei vreemde termen tegen. Heeft u bijvoorbeeld ooit wel eens gehoord van de term: Texas Shoot Out? Op het eerste gezicht zou je denken dat je zoiets alleen in Las Vegas aan de pokertafels hoort, maar het is ook een mechanisme om de prijs voor bijvoorbeeld aandelen vast te stellen. Deze bepaling kan helpen als aandeelhouders er samen niet uitkomen voor welke prijs een pakket aandelen moet worden overgenomen. Stel: A en B hebben ieder vijftig procent van de aandelen in een BV. Ze willen uit elkaar maar worden het niet eens over de waarde van de aandelen. In zo’n geval kan de Texas Shoot Out de opgetreden impasse doorbreken. De partijen spreken hierbij af dat A aan B een bod uitbrengt waarvoor hij de aandelen van B over zou willen nemen, maar tegelijkertijd is afgesproken dat als B het bod weigert, B voor […]
augustus 16, 2017
Bouwien Jansen-Kuijpers - ©BerryPoelen

Spice up your business

De tijd dat we als bank puur geldverstrekker waren, ligt allang achter ons. Meer en meer treden we op als zakelijk en financieel regisseur voor onze klanten. Zo helpen we ondernemers graag om hun ambities waar te maken. Up-to-date en vooral praktische kennis en tools over actuele thema’s die de ondernemer bezighouden, zijn daarbij onmisbaar. En dus sloegen we de handen ineen met OndernemersLift+, een netwerk van Overheid, Ondernemers en Onderwijs dat startende en groeiende ondernemers in de regio ondersteunt, faciliteert en stimuleert. Samen met de business developers van OndernemersLift+ organiseert Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen binnenkort de Ondernemersboost@Rabobank. Tijdens Ondernemersboost@Rabobank kunnen ondernemers aanschuiven om letterlijk en figuurlijk nieuwe energie op te doen! De ingrediënten? To-the-point kennissessies, pitches van andere ondernemers en antwoord op ondernemersvragen. Én je kunt meteen een hapje mee-eten. Praktische kennis opdoen, ervaringen delen, netwerken en aanschuiven voor een lokaal hapje en drankje? Kom dan vooral […]
augustus 16, 2017
InZaken - Fysio Hofmans van Benthum

Snel terug op de werkvloer dankzij de fysio

Niets zo vervelend als pijn, waardoor u wordt gehinderd in uw dagelijkse leven. Als fysiotherapeuten zorgen we ervoor dat u snel weer optimaal kunt presteren. Iets dat voor ondernemers wel zo fijn is; als zelfstandige wilt u niet te lang uit de running zijn. Gaat het om een personeelslid? Dan heeft u hem of haar natuurlijk ook nodig; dat begrijpen wij maar al te goed. Deze plek in InZaken gaan we dan ook gebruiken om onze tips met u te delen. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Voor wie ons nog niet kent: wij zijn in 2010 onze praktijk gestart aan de Lavendel in Cuijk. Begin 2017 hebben we daarnaast ook een vestiging geopend in Beugen. Bij ons bent u aan het juiste adres voor vrijwel alle klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Of het nu gaat om een sportblessure, overbelasting of klacht van medische aard; onze therapeuten staan voor u klaar. Niet alleen binnen kantooruren, maar ook ’s […]
augustus 16, 2017
M. Spijker - ©BerryPoelen

Ziek of niet ziek… Dat is de kwestie

In de relatie tussen werkgever en werknemer kunnen zich allerhande complicaties en strubbelingen voordoen. Een ervan is de situatie dat een werknemer zich door ziekte niet in staat acht zijn overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Uiteraard dient de werknemer dit dan tijdig en op de voorgeschreven wijze te melden aan zijn werkgever. Hoe vervolgens te reageren als werkgever? Zeker bij twijfel omtrent de ziekmelding is het op de eerste plaats verstandig om zo spoedig mogelijk door de bedrijfsarts (Arbo-arts) te laten vaststellen of de betreffende werknemer inderdaad ziek is. Een werkgever kan dit immers zelf niet vaststellen. Is de bedrijfsarts van oordeel dat de werknemer niet ziek is, dan doet de werkgever er verstandig aan de werknemer expliciet en schriftelijk op te roepen om zijn bedongen werkzaamheden bij eerste gelegenheid te komen hervatten en de werknemer er daarbij tevens op te wijzen dat door de werknemer in deze situatie alleen aanspraak […]
juli 18, 2017
Anton Loeffen - ©BerryPoelen

Geluk bij een ongeluk

De makers van Wannacry hebben wereldwijd minstens 200.000 computers gegijzeld. Toch hebben ze er tot nu toe niet meer dan een magere 80.000 euro mee weten te verdienen. Vergelijk dat eens met de makers van Cryptowall, die met hun ransomware 325 miljoen van gebruikers wisten af te persen. Waarom heeft Wannacry zo weinig opgebracht? Op 12 mei werden computers van de Engelse National Health Service, het Amerikaanse FedEx, het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse Spaanse telecombedrijven, en parkeerbeheerder Q-park in Nederland en Engeland getroffen door Wannacry. Deze zogenaamde ‘ransomware’ gijzelt de computer, versleutelt alle informatie en geeft deze pas weer vrij nadat het slachtoffer losgeld heeft betaald. De uitvoering van de computergijzelingsactie door Wannacry was technisch en financieel niet zo slim. Doordat de Amerikaanse NSA slordig omsprong met veiligheidslekken konden de makers van Wannacry de fouten in het Microsoft Windows besturingssysteem uitbuiten. Wannacry richt zich voornamelijk op grotere organisaties. […]
juli 17, 2017
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Wielerronde

Maandag 24 juli is het weer zover, Daags na de Tour. En ik mag namens ondernemend en bestuurlijk Land van Cuijk onze regio breeduit promoten. Hartstikke leuk om te doen. En ondanks dat iedereen denkt dat dit mij makkelijk afgaat, heb ik toch iedere keer wel last van plankenkoorts. Dit komt onder andere door het feit dat ik weinig van wielrennen weet. Maar omdat voor mij nooit een berg te hoog is, ben ik hier ook ooit aan begonnen, al was het maar voor één keer. Ik lul me er altijd wel uit. Inmiddels ken ik een aantal mensen van de media en heb ik geleerd dat als je maar spontaan doorpraat, stiekem de zaak op scherp zet en blijft lachen, je de kijkers en lezers wel naar je toetrekt. Mijn vrouw Henriëtte ziet er op toe dat ik er representatief uitzie en… voilà: alle benodigde componenten in huis om […]
juni 30, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Polisblad controleren

De vraag in hoeverre de verzekeringnemer de verzekeringspolis op juistheid dient te controleren, kwam aan de orde in een zaak waarover gerechtshof Den Haag moest oordelen. Wat was er gebeurd? De verzekeringnemer had een nieuwe auto aangeschaft. De auto was uitgerust met een autoalarm, beveiligingsklasse 3. De verzekeringnemer had de aanschaf van de Mercedes aan zijn assurantietussenpersoon kenbaar gemaakt met het verzoek de lopende autoverzekering te wijzigen. Door de verzekeraar werd, via de assurantietussenpersoon, een nieuw polisblad afgegeven. Op het polisblad was onder andere vermeld: “Wij bieden alleen dekking voor schade ontstaan door diefstal als het motorrijtuig is voorzien van een beveiligingsklasse 4. Als bij diefstal van het motorrijtuig blijkt dat niet aan deze verplichting is voldaan, dan hebben wij het recht de schade niet te vergoeden.” Een aantal jaren later werd de Mercedes gestolen. De verzekeringnemer verzocht dekking onder de polis. De verzekeraar liet weten dat wegens het ontbreken van […]
juni 26, 2017
Emile Willems - TooBee - ©BerryPoelen

Om gek van te worden

De natuur heeft ons een handje geholpen om niet gek te worden van jezelf. Zo’n negentig procent van wat je doet, regelt jouw brein daarom via de automatische piloot. Maar wat als je gek wordt van jezelf, omdat die autopiloot verkeerd staat afgesteld? Waardoor je als ondernemer bijvoorbeeld overloopt van het werk en nog niets loslaat, want ‘d’r gut niks bove eiges’? De zomervakantie, het jaarlijks moment waar je voorneemt om het écht anders te gaan doen. Precies voornemen… want je hebt welgeteld een dag om dat te voorkomen. De tijd die jouw autopilot nodig heeft om jouw doen en laten weer te bepalen. Het komt dus aan op timing. Een kort moment om het verschil te maken, een ander te vragen om te helpen bij het herprogrammeren, voordat je weer moet wachten tot volgend jaar. Do, or do not. There is no try. Yoda Reacties zijn welkom via info@toobee.nl
juni 20, 2017
Robert Hermens - Initiatiefnemer - ©BerryPoelen

Ruim een half miljard de regio in!

Het is maar dat u het weet: de komende periode wordt er ruim een half miljard geïnvesteerd in het bedrijfsleven van het Land van Cuijk en Noord Limburg. En dan maak ik slechts een optelsom van een aantal investeringen van grote regionale werkgevers. Dit zorgt voor uitbreiding van werkgelegenheid en dus meer banen. Naast de grote internationals als Merck, Stork en Danone kiezen ook partijen als Colt, Ambiente en Altcon ervoor uit te breiden of zich te vestigen in de regio. Ik heb ondernemers gekscherend zien lachen bij de actie van de Young Talent Group om de Tesla-fabriek te interesseren voor deze regio met een leuk filmpje. Zo komen we er nooit! We moeten hoog inzetten en ambitieus blijven. Zolang Limburgs bier gepromoot wordt vanuit het Brabantse principe Hertog Jan van Brabant, en Limburgse vlaaien gewoon in Haps gebakken worden, is geen brug te ver! Ik wens u een fijne […]
juni 5, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Maar ik ben toch verzekerd?

Elke dag worden onze advocaten geconfronteerd door gedupeerden uit het hele land met allerlei soorten schades. Vaak gaat het dan niet zozeer over de schade, maar ontstaat de échte pijn op het moment dat de afwijzing van de verzekeraar op de mat valt! Alle verzekeraars, zonder uitzondering, kijken bij een omvangrijke schade namelijk vooral naar de mogelijkheden om onder de schadeclaim uit te komen. Het komt er in het kort op neer dat ze met een vergrootglas door de polisvoorwaarden gaan of ze veronderstellen dat de verzekerde negatief bij de schade betrokken is. Polissen en de bijbehorende voorwaarden zijn vaak vanaf het begin niet op de juiste situatie toegesneden of er staan clausules in die niet opvallen. Zo is het zeer raadzaam om de verzekeraar op de hoogte te stellen als u bijvoorbeeld tijdelijk een gedeelte van uw bedrijfspand verhuurt. Doet u dit niet en de boel brand af, dan […]
mei 19, 2017
Bouwien Jansen-Kuijpers - ©BerryPoelen

Van kans via kennis naar succes

Eerder in het magazine InZaken is een interview te lezen waarin ik aangeef dat we als Rabobank weer naar buiten moeten. Die boodschap komt echt recht uit mijn hart. Natuurlijk weet ik dat ieder bedrijf, en zeker een bank op dit moment, een periode heeft dat het zichzelf deels weer opnieuw moet uitvinden. Wij zijn daar nog volop mee bezig, maar we maken stappen. Stappen die erop gericht zijn om u meer en proactiever te verrassen met actuele, relevante kennis en advies over uw sector, over duurzaamheid én over de regio. Kennis die onze adviseurs verwerven door zich nóg meer te verdiepen in uw bedrijf en sector en door een actieve rol te vervullen in regionale netwerken. Maar we kijken ook naar het collectief, naar de regio. Want op de vorige Bedrijvig Land van Cuijk & Noord Limburg beurs boden we de regio een actueel economisch beeld van de regio aan. Aan […]
mei 13, 2017
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Kleine gemeentes worden weer groot

Ik zag eens op het NOS Journaal dat steeds meer mensen verhuizen van de grote stad naar een (kleinere) gemeente in de buurt. Tijdens de crisis gingen veel mensen juist in de stad wonen, maar nu vertrekken ze weer. Dat komt door het vertrouwen in de regionale economie en doordat de prijzen van de woningen gemiddeld veertig procent lager zijn dan in de stad. Dan zijn wij met z’n allen dus goed bezig, is mijn conclusie. Nu nog meer woningen realiseren en bedrijven naar ons toe halen. Voor dat laatste stel ik voor dat de vijf gemeenten in het Land van Cuijk de handen in elkaar slaan en hun koopwaar (lees: industriegrond, want ik zie het maar door mijn bril als koopman) op een manier aan de man gaan brengen zoals dat in het bedrijfsleven ook gebeurt. Tel alle te verkopen meters bij elkaar op, vermenigvuldig dit met de verwachte opbrengst […]