Logo

Vestigingsklimaat

Het Land van Cuijk en Noord-Limburg heeft zich ontwikkeld tot het centrum op het gebied van agro, food en health. Bijna twintig procent van de Land van Cuijkse beroepsbevolking werkt in deze sector. De gevestigde bedrijven zijn een mengeling van kleinschalige bedrijven en grote veehouderijen. Naast de agrarische sector zijn ook de industrie, zorg en de toeristisch-recreatieve sector sterk vertegenwoordigd.

Industrie
Voor de industrie geldt zelfs dat deze nog sterker aanwezig is dan in omliggende gebieden. Het grootbedrijf is van oudsher een van de belangrijke krachten achter deze positie. De ontwikkeling van deze sectoren liep in de voorbije periode sterk uiteen. De industriesector kende een werkgelegenheidskrimp, terwijl het toerisme de afgelopen jaren juist voor meer werkgelegenheid zorgde. De verwachting is dat deze vier sectoren de komende jaren centraal staan in de ontwikkeling van de regionale economie.

Goede bereikbaarheid
Het Land van Cuijk heeft een goede aansluiting met de rest van Nederland en Noordwest-Europa. Het is bovendien (en mede door de gunstige bereikbaarheid) omringd door economisch sterke regio’s, zoals de stedelijke netwerken Brabantstad en Knooppunt Arnhem-Nijmegen en het internationale knooppunt Venlo. Wat verder weg liggen Brainport Eindhoven en Food Valley Wageningen. Het nabijgelegen Duitse Airport Weeze completeert de transportketen en zorgt voor een goede bereikbaarheid met de rest van Europa. De belangrijkste vervoersaders zijn de A73 (noord-zuid) en de A77 (oost-west, Duitsland). Het Land van Cuijk ambieert een sterkere oost-west-verbinding, bijvoorbeeld door de A77 te verbinden met de A50 richting Uden en West-Brabant. De bereikbaarheid van de kernen (beperkt openbaar vervoer) is een aandachtspunt voor de toekomst.

Economische ontwikkeling
De zakelijke dienstverlening is na de industrie de grootste sector in de regio. Naar verhouding is de werkloosheid in Noordoost-Brabant laag (5,4 tegenover 6 procent landelijk). Waardevol voor Noordoost-Brabant is in dit geval de solide economische basis met veel food-gerelateerde bedrijvigheid en farmaceutische industrie. De regio trekt op het gebied van economische ontwikkeling samen op onder de naam ‘Agrifood Capital’. De negentien participerende gemeenten en twee waterschappen hebben hiervoor samen een Triple Helix opgericht. Deze samenwerking bestaat voor eenderde uit ondernemers, eenderde uit (hogere) onderwijsinstellingen en voor nog eens een derde deel uit gemeentelijke vertegenwoordigers.

Strategische Visie
In de strategische Visie Land van Cuijk staat de ambitie om een goed vestigingsklimaat te creëren voor zowel burgers als bedrijven. In de regio wordt al jarenlang samengewerkt op het gebied van economisch beleid. Samenwerken op dit beleidsterrein is in het Land van Cuijk onomstreden. Zeker op economisch terrein zijn er geen gemeentegrenzen, aangezien goederen en personen niet alleen pendelen binnen een gemeente.