Logo

Netwerkorganisaties

Zelf aan de slag? Contacten leggen met gelijkgestemden? Naast InZaken als regionaal ondernemersplatform zijn er nog legio ondernemersverenigingen in onze streek actief. Maak kennis met ze. Fijne zaken gewenst!

RECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk
Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk spant zich in om meer toeristen en recreanten te overtuigen om naar het Land van Cuijk te komen én hen te bewegen meerdere dagen in onze regio te verblijven. Het RBT werkt daarbij samen met ondernemers, organisaties, overheden, onderwijsinstellingen en toeristisch-recreatieve platforms. De inspanningen van het Regionaal Bureau voor Toerisme moeten leiden tot een economische impuls voor het Land van Cuijk. De inzet van het Regionaal Bureau voor Toerisme draagt bovendien bij aan een aantrekkelijkere omgeving, waarin het goed wonen, werken én vertoeven is.
www.rbtlandvancuijk.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Cubox
Cubox Businessplatform is een vereniging voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf uit het Land van Cuijk. Tot de doelgroep behoren met name de sectoren: ambacht, bouwnijverheid, dienstverlening, klein-industrie, handel en transport.
www.cubox.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg
De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg is een platform voor samenwerking rond vraagstukken als de noodzaak tot industrialisatie, aansluiting scholing op de werkgelegenheid en verbetering van de infrastructuur.
www.industriele-kring.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Bedrijventerreinvereniging Land van Cuijk en Noord-Limburg
Deze vereniging is een initiatief van de samenwerkende bedrijventerreinverenigingen van het Land van Cuijk en de Kop van Limburg. Het doel is de samenwerking tussen de bedrijventerreinen en de daarop gevestigde bedrijven te verbeteren. Daarvoor is er een website die dient als centraal informatiepunt met daarop diensten en informatie.
www.bedrijventerreinvereniging.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
ZLTO – Land van Cuijk Noord
De ZLTO-afdeling Land van Cuijk Noord behartigt de belangen van zo’n 288 leden in de gemeenten Cuijk, Mill en Sint-Hubert en Grave. Deze ondernemers maken zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, met aandacht voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren, tuinders en buitenlui.
www.zlto.nl/landvancuijknoordRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
ZLTO – Sint Anthonis
ZLTO afdeling Sint Anthonis behartigt de belangen van zo’n 390 leden. De afdeling maakt zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.
www.zlto.nl/sintanthonisRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Vastgoedsociëteit Land van Cuijk & Maasduinen
De Vastgoedsociëteit Land van Cuijk & Maasduinen (LvCM) vormt een brug tussen partijen die vanuit verschillende vakgebieden actief zijn in de vastgoedwereld. Door middel van bijeenkomsten en excursies wordt kennis gedeeld en kunnen relaties ontstaan en onderhouden worden.
www.lvcm.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Onderneemsterren
De doelstelling van Onderneemsterren is om van en met elkaar te leren en samen te werken om zodoende persoonlijke groei en zakelijke ontwikkeling te stimuleren. Zij manifesteren zich als de netwerkorganisatie voor vrouwelijke zelfstandige ondernemers in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.
www.onderneemsterren.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
RECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Business Club JVC
Alle leden van de Business Club JVC Cuijk willen dat er in het Land van Cuijk op een dermate hoog niveau gevoetbald wordt, dat de regionale en landelijke media het over JVC Cuijk hebben. Het Land van Cuijk kan sinds 1999 voetbalvereniging JVC Cuijk naar voren schuiven en daarmee de naamsbekendheid vergroten. Het publiek en de media volgen actief de prestaties van de vereniging.
www.bcjvccuijk.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Young Talent Group
The Young Talent Group is een bonte verzameling jonge professionals. Een multidisciplinaire netwerkgroep. Een groep ambitieuze jonge talenten uit het Land van Cuijk en Maasduinen die kennis, kunde en kracht bundelt om de regio te verbeteren en op de kaart te zetten. Samen met gemeenten en het bedrijfsleven buigen zij zich over actuele maatschappelijke thema’s en projecten.
www.theyoungtalentgroup.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
Starterscafé Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
Voor startende ondernemers organiseert Rabobank verschillende keren per jaar het Rabo Starterscafé.  Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bezoekers tips en tools voor hun bedrijf, bezoeken zij succesvolle bedrijven, krijgen zij van specialisten informatie over belangrijke startersonderwerpen, wisselen zij kennis uit met andere ondernemers en krijgen zij de kans om te netwerken.
www.rabobank.nlRECHTSTREEKS NAAR HUN AGENDA >
BNI Bordeaux land van Cuijk
Het is de missie van BNI om de leden te helpen meer omzet te verkrijgen door een gestructureerd, positief en professioneel aanbevolen marketingprogramma te bieden dat hen helpt om langdurige, veelbetekenende relaties aan te gaan met kwalitatief goede andere ondernemers.
www.bni-nederland.nl


AGENDA

Hoe voer ik een 1 op 1 gesprek

sep 06

Tijd: 9:00 - 10:30

Locatie: Golden Tulip Weert

2019 | BNI Peel en Maas

De sleutel tot succes is het houden van 1 op 1 gesprekken. BNI is hier een grote in en delen hun kennis graag met iedereen.

Georganiseerd door BNI Peel en Maas

Bezoek aan Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

sep 18

2019 | Cubox

Dit jaar brengen onze leden een bezoek aan uitvaartondernemers Piet & Bianca Schrijen.

Georganiseerd door Cubox

Jaarlijkse contactdag (alle leden met partner)

sep 27

2019 | Industriële kring

Onze jaarlijkse contactdag is weer aan de beurt, alle leden zijn uitgenodigd met hun partner. Kom gezellig langs voor een vlotte babbel.

Georganiseerd door Industriële Kring

COMPLETE AGENDA >