Logo

Magazine

InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg is een productie van InZaken voor ondernemers en bestuurders uit de regio.

Oplage: 5.500 exemplaren

Uitgever: Bureau Spraekwater | Robert Hermens | E  info@inzaken.nl  | T 06 55 34 03 24

Het magazine komt mede tot stand dankzij:
The Write House tekstproducties
Patrick Bongartz Fotografie
Inpladi - bureau voor idee en creatie
Weemen Drukwerk & communicatie
Bureau Spraekwater

Interesse?

Ook onder de aandacht komen? Neem dan contact op met Robert Hermens. Mail naar info@inzaken.nl  of bel met 06 55340324.

Download hier de actuele mediaplanner 2023 (PDF)

Adreswijzigingen worden direct doorgevoerd na het doorgeven via e-mail:  info@inzaken.nl .

Niets uit de uitgave of deze website mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InZaken.