Logo

Magazine

InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg is een productie van InZaken voor ondernemers en bestuurders uit de regio.

Oplage: 5.500 exemplaren

Uitgever: Bureau Spraekwater | Robert Hermens | E  info@inzaken.nl  | T 06 55 34 03 24

Het magazine komt mede tot stand dankzij:
The Write House tekstproducties
Patrick Bongartz Fotografie
Inpladi - bureau voor idee en creatie
Weemen Drukwerk & communicatie
Bureau Spraekwater

Ook onder de aandacht komen? Neem dan contact op met Robert Hermens. Mail naar info@inzaken.nl  of bel met 06 55340324. Adreswijzigingen worden direct doorgevoerd na het doorgeven via e-mail:  info@inzaken.nl . Niets uit de uitgave of deze website mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InZaken.

AGENDA

Hoe voer ik een 1 op 1 gesprek

sep 06

Tijd: 9:00 - 10:30

Locatie: Golden Tulip Weert

2019 | BNI Peel en Maas

De sleutel tot succes is het houden van 1 op 1 gesprekken. BNI is hier een grote in en delen hun kennis graag met iedereen.

Georganiseerd door BNI Peel en Maas

Bezoek aan Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

sep 18

2019 | Cubox

Dit jaar brengen onze leden een bezoek aan uitvaartondernemers Piet & Bianca Schrijen.

Georganiseerd door Cubox

Jaarlijkse contactdag (alle leden met partner)

sep 27

2019 | Industriële kring

Onze jaarlijkse contactdag is weer aan de beurt, alle leden zijn uitgenodigd met hun partner. Kom gezellig langs voor een vlotte babbel.

Georganiseerd door Industriële Kring

COMPLETE AGENDA >