Logo

Bedrijventerreinen

Op zoek naar een geschikte locatie voor uw bedrijf? Het Land van Cuijk biedt veel en uiteenlopende mogelijkheden. De website Kavelkaarten Land van Cuijk biedt een uitstekend totaaloverzicht aan te koop zijnde bedrijfskavels per gemeente. We bieden ook een overzicht van de terreinen die de drie gemeenten in Noord-Limburg herbergen.

Boxmeer

De gemeente Boxmeer kent diverse bedrijventerreinen. In de kern Boxmeer ligt de nadruk op health, food, pharma en agro. Boxmeer herbergt diverse wereldspelers zoals Stork, Nutreco, Bolsius, Intervet en Hendrix Genetics. Naast het aloude Saxe-Gotha is bedrijventerrein Sterckwijck, tussen Beugen en Boxmeer, in ontwikkeling. Het circa dertig hectaren grote terrein maakt onderdeel uit van de Health Campus Boxmeer. Het beeld- en kwaliteitsplan van Sterckwijck kent een hoog niveau. Alleen bedrijven tot maximaal de zogenaamde milieucategorie 3 worden hier toegelaten. Ook diverse andere kernen kennen industrieterreinen.

Sterckwijck/Healthcampus Boxmeer
Saxe-Gotha Boxmeer
Valendries Boxmeer
Het Leucker Boxmeer
De Elzen Boxmeer
Transportcentrum Beugen
Brakels Eng Oeffelt
Bedrijventerrein Overloon
Veldweg Rijkevoort
Molenweg Vierlingsbeek
Akkervoortweg Vortum Mullem

Cuijk

Cuijk is een echte werkgelegenheidsgemeente. Zij biedt veel mogelijkheden op de diverse bedrijventerreinen. Zo ligt Regionaal Bedrijvenpark Laarakker direct aan de noord-zuid-as A73. Wereldspeler Danone Nutricia heeft zich gevestigd op dit terrein, dat sterk in ontwikkeling is. De Haven heeft voor zwaardere bedrijvigheid veel watergebonden mogelijkheden, maar ook biobased economy. Bedrijven op zoek naar industriële ruimte met een prima ontsluiting per openbaar vervoer slagen op De Beijerd en ´t Riet, direct grenzend aan het Station Cuijk. Tot slot bieden zichtlocaties Groot Heiligenberg en Heeswijkse Kampen ruimte voor perifere detailhandel, kantoorruimte of lichte bedrijvigheid.

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker
De Haven
De Beijerd en ’t Riet
Groot Heiligenberg
Heeswijkse Kampen

Grave

De gemeente Grave kent vier officiële bedrijventerreinen: bedrijvenpark De Bons, bedrijventerrein De Eek, Kooikersweg en Wisseveld. Ten zuiden van Grave ligt de voormalige Generaal de Bonskazerne. Een gedeelte van het terrein is in gebruik als asielzoekerscentrum. Het resterende gedeelte, zo’n acht hectaren, is ontwikkeld tot duurzaam bedrijventerrein met de functies wonen en werken. Vooral bedoeld voor kleinere lokale bedrijven met een sterke binding met de eigen gemeente en een beperkte opvang voor regionale functies. Het projectgebied Wisseveld ligt aan de noordzijde van Grave. Het omvat de voormalige locatie van een dependance van het Merletcollege, de omgeving van de Nieuwe Haven en het industriegebied dat aan de westzijde begrensd wordt door de provinciale weg en aan de oostzijde door de Koninginnedijk. De planvorming is in volle gang. In het plangebied zal ook ruimte worden geboden aan de combinatie van woningbouw en bedrijvigheid.

Bedrijvenpark De Bons
Wisseveld

Mill en Sint-Hubert

Binnen de gemeente Mill en Sint-Hubert zijn er vijf officiële bedrijventerreinen. Dit zijn de bedrijventerreinen Het Spoor (45 ha) en de Meeren (9 ha) in Mill. Daarnaast zijn er enkele kleinere bedrijventerreinentjes in de kerkdorpen Langenboom (1 ha), Sint-Hubert (0,5 ha) en Wilbertoord (1 ha). Deze bedrijventerreinen zijn in de loop der jaren fasegewijs uitgebreid en geïntensiveerd. Bedrijventerrein Het Spoor biedt ruimte aan handels-, nijverheids- en industriebedrijven van uiteenlopende aard. Daarnaast zijn er ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven te vinden.

Bedrijventerrein Het Spoor

Sint-Anthonis

De gemeente Sint-Anthonis beschikt over twee bedrijventerreinen: bedrijventerrein Molenveld (26 ha) en Bedrijventerrein Peelkant Oost (2,5 ha). Bij Molenveld zijn drie ‘locaties’ in voorbereiding.

Bedrijventerrein Molenveld

Gennep

De gemeente Gennep heeft negen bedrijventerreinen, waarvan bedrijvenpark De Brem het jongste is. Voor dit terrein is ook de uitgifte van kavels nog niet afgerond. De totale oppervlakte van de terreinen bedraagt bruto 170,27 hectaren. Netto: 137,18 hectaren.

De Brem (Heijen)


Mook en Middelaar

In de gemeente Mook en Middelaar zijn drie bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er rond de 600 kleine, meestal aan huis gevestigde, zelfstandige ondernemingen. Deze bedrijven bieden werk aan ongeveer 1900 mensen.

Korendal
Hoeveveld
Halderweg/Spijkerweg

Bergen

Op het bedrijventerrein De Flammert zijn circa 55 bedrijven gevestigd. Het heeft een bruto oppervlakte van ruim 42 hectaren. Het is een gemengd bedrijventerrein dat zich kenmerkt door een variatie aan bedrijvigheid die zich uitstrekt van industrie (41,7 procent), detailhandel (16,7 procent), groothandel (12,5 procent), logistiek (8,3 procent), bouwnijverheid (4,2 procent) tot zakelijke dienstverlening (4,2 procent). De overige activiteiten beslaan de resterende 12,5 procent.

De Flammert