Logo
COLOFON
ALGEMENE VOORWAARDEN
DISCLAIMER
InZaken (Kamer van Koophandel: 55082246) verleent u hierbij toegang tot inzaken.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

InZaken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op inzaken.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van InZaken.

InZaken spant zich in om de inhoud van inzaken.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op inzaken.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van InZaken.

In het bijzonder zijn alle prijzen op inzaken.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op inzaken.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan InZaken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij InZaken en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van InZaken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

AGENDA

Hoe voer ik een 1 op 1 gesprek

sep 06

Tijd: 9:00 - 10:30

Locatie: Golden Tulip Weert

2019 | BNI Peel en Maas

De sleutel tot succes is het houden van 1 op 1 gesprekken. BNI is hier een grote in en delen hun kennis graag met iedereen.

Georganiseerd door BNI Peel en Maas

Bezoek aan Buitenplaats Zevenhutten Cuijk

sep 18

2019 | Cubox

Dit jaar brengen onze leden een bezoek aan uitvaartondernemers Piet & Bianca Schrijen.

Georganiseerd door Cubox

Jaarlijkse contactdag (alle leden met partner)

sep 27

2019 | Industriële kring

Onze jaarlijkse contactdag is weer aan de beurt, alle leden zijn uitgenodigd met hun partner. Kom gezellig langs voor een vlotte babbel.

Georganiseerd door Industriële Kring

COMPLETE AGENDA >