Strijders tegen de krimp – column Pierre Hermans

Het bezoek van gedeputeerde Erik van Merrienboer aan Land van Cuijk is al uitvoerig besproken door InZaken. Wat mij deugd doet is dat 27 februari de vijf verantwoordelijke wethouders, betrokken ambtenaren en een afvaardiging van de Vastgoedsociëteit al voor de tweede keer bij elkaar zijn gekomen om de eerste piketpaaltjes te slaan. Ik hou jullie op de hoogte.

Mede naar aanleiding hiervan word ik momenteel door verschillende mensen benaderd met de vraag of er voor hen ook mogelijkheden zijn om mee te investeren in vastgoed in de regio. Een greep van de redenen hiervoor is:

  • Omdat ze graag willen dat hun spaargeld in onze regio geïnvesteerd wordt waardoor hun (klein)kinderen ook hier kunnen blijven wonen.
  • Dat ze hierdoor wellicht wel een rendement op hun spaarmiddelen hebben.
  • Dat hun spaargeld niet voor minder dan 1% uitgeleend wordt aan een of andere buitenlandse multinational, terwijl de hypotheekrentes vaak 2% of meer zijn. Hier zou eigenlijk toch ook een mouw aan te passen moeten zijn. Ik zit nu te peinzen hoe.

Omdat ik geboren ben in Sint Agatha en na vijftien jaar verkast ben naar Boxmeer, strijd ik voor mijn Land van Cuijk en tegen de krimp. Daarom bouw ik woningen en appartementen. Hiermee voorkom ik weer, als is het maar voor een klein deel, dat onder andere de scholen echt leeg komen te staan. Ten slotte trek ikzelf desnoods de A77 door en verbeter ikzelf de Maaslijn.

Ik geef de strijd niet op.

Pierre Hermans