april 9, 2019

Strijders tegen de krimp – column Pierre Hermans

Het bezoek van gedeputeerde Erik van Merrienboer aan Land van Cuijk is al uitvoerig besproken door InZaken. Wat mij deugd doet is dat 27 februari de vijf verantwoordelijke wethouders, betrokken ambtenaren en een afvaardiging van de Vastgoedsociëteit al voor de tweede keer bij elkaar zijn gekomen om de eerste piketpaaltjes te slaan. Ik hou jullie op de hoogte. Mede naar aanleiding hiervan word ik momenteel door verschillende mensen benaderd met de vraag of er voor hen ook mogelijkheden zijn om mee te investeren in vastgoed in de regio. Een greep van de redenen hiervoor is: Omdat ze graag willen dat hun spaargeld in onze regio geïnvesteerd wordt waardoor hun (klein)kinderen ook hier kunnen blijven wonen. Dat ze hierdoor wellicht wel een rendement op hun spaarmiddelen hebben. Dat hun spaargeld niet voor minder dan 1% uitgeleend wordt aan een of andere buitenlandse multinational, terwijl de hypotheekrentes vaak 2% of meer zijn. […]
september 10, 2018
Pierre Hermans - ©BerryPoelen

Het mooiste aan ondernemen volgens Pierre Hermans

Steeds minder bedrijven nemen voor hun bedrijfskrediet de bekende weg naar de bank. Hetzelfde geldt voor particulieren met een bepaald vermogen. Logisch ook, met bankiers die enerzijds gedwongen door nieuwe regelgeving terughoudend moeten zijn met het verlenen van bedrijfskrediet en anderzijds een rentepercentage op spaargeld hanteren dat door marktomstandigheden steeds lager wordt. Dit voedt een interessante marktplaats die opbloeit, waarbij crowdfunding slechts het begin is. Zo ontstaan nieuwe financieringsvormen die geen last hebben van bureaucratie en vaste protocollen. En dat is maar goed ook, want een generatie ondernemende geesten klopt op de deur zonder oog voor de gebaande paden. Uit onderzoek blijkt dat 24% van de 18- tot 24-jarigen ondernemersplannen heeft, in vergelijking tot 14% in 2013. Voor een deel van hen gaat het voornamelijk om de beleving van het ondernemen en het opbouwen van ‘iets’, zonder dat ze precies weten wat dat dan mag zijn. Niet gek gedacht natuurlijk, […]
september 26, 2017
InZaken - OoVB - ©Berry_Poelen

Ondernemers vaak nog onvoldoende op de hoogte van financieringsmogelijkheden

OOVB ADVISEURS EN ACCOUNTANTS Na vele jaren van terughoudendheid is er een toenemende investeringsbereidheid bij ondernemers. Te danken enerzijds aan de gunstige economische vooruitzichten en de bijbehorende positiviteit. Maar anderzijds ook aan de groeiende financieringsbereidheid bij banken. Toch valt op dat veel ondernemers nog steeds niet goed op de hoogte zijn van de uitgebreide financieringsmogelijkheden buiten banken om, aldus Ferdie Renkens, Joop Verbruggen en Rob Siroen van OOvB adviseurs en accountants. Ondernemers met investeringsplannen kloppen doorgaans aan bij hun huisbank. Wanneer de betreffende bank terughoudend is en uiteindelijk geen medewerking verleent aan het investeringsverzoek, houdt de investeringsambitie vaak op. ”Dat is jammer, aangezien er tal van alternatieve financieringsvormen voorhanden zijn”, zo vertelt Ferdie Renkens, vennoot bij OOvB adviseurs en accountants. Een goed bedrijfskundig plan Bij alternatieve financieringsvormen kun je bijvoorbeeld denken aan leasing en factoring. En ook crowdfunding is een serieuze optie. ‘Nieuwe’ geldverstrekkers als Qredits, Spotcap, Fundingcircle, (regionale) stimuleringsfondsen […]
juni 20, 2017
Robert Hermens - Initiatiefnemer - ©BerryPoelen

Ruim een half miljard de regio in!

Het is maar dat u het weet: de komende periode wordt er ruim een half miljard geïnvesteerd in het bedrijfsleven van het Land van Cuijk en Noord Limburg. En dan maak ik slechts een optelsom van een aantal investeringen van grote regionale werkgevers. Dit zorgt voor uitbreiding van werkgelegenheid en dus meer banen. Naast de grote internationals als Merck, Stork en Danone kiezen ook partijen als Colt, Ambiente en Altcon ervoor uit te breiden of zich te vestigen in de regio. Ik heb ondernemers gekscherend zien lachen bij de actie van de Young Talent Group om de Tesla-fabriek te interesseren voor deze regio met een leuk filmpje. Zo komen we er nooit! We moeten hoog inzetten en ambitieus blijven. Zolang Limburgs bier gepromoot wordt vanuit het Brabantse principe Hertog Jan van Brabant, en Limburgse vlaaien gewoon in Haps gebakken worden, is geen brug te ver! Ik wens u een fijne […]