juni 25, 2024

Terug naar persoonlijk financieel advies

Stel: u staat op het punt om uw onderneming te verkopen, maar u hebt geen idee waar u moet beginnen met het plannen van uw financiële toekomst na de verkoop. Of misschien maakt u zich zorgen over wat er gebeurt als u arbeidsongeschikt raakt of erger nog, als u overlijdt. En wat te denken van de wens om een deel van uw vermogen aan de kinderen te schenken, of juist om te stoppen met werken en te genieten van uw welverdiende rust? Dit zijn geen beslissingen die je over één nacht ijs neemt. Artz Financieel Advies helpt bij het maken van financieel bewuste keuzes. Met een persoonlijk integraal financieel plan krijgt u niet alleen overzicht, maar ook inzicht in hoe deze beslissingen u en uw dierbaren zullen beïnvloeden op de lange termijn. Gedurende mijn twintig jaar in de financiële sector heb ik een opmerkelijke verschuiving in advisering en klantcontacten waargenomen. […]
juni 25, 2024

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. In bijna iedere sector is er een tekort aan arbeidskrachten en bedrijven trekken alle registers open om personeel te behouden of nieuw personeel aan te trekken. Een keerzijde hiervan is dat medewerkers steeds makkelijker overstappen naar een concurrent. Om die reden zien we in de rechtspraak een toenemend aantal zaken over concurrentiebedingen, relatiebedingen of anti-ronselbedingen. Een concurrentiebeding (ook relatie- of anti-ronselbedingen) is alleen rechtsgeldig als u de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in het arbeidscontract, uw werknemer schriftelijk akkoord gaat en 18 jaar of ouder is. Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd en is alleen toegestaan als ook voldoende de motivatie van het zwaarwegende bedrijfsbelang is vastgelegd. Een werkgever moet altijd een gerechtvaardigd belang hebben om een werknemer aan het concurrentiebeding te houden. De reden mag dus niet zijn dat de werkgever een drempel wil opwerken om het vertrek van een werknemer moeilijker […]
juni 25, 2024

De bedrijfsopvolger bleef niet met lege handen achter

Niet iedere bedrijfsoverdracht loopt financieel gezien even makkelijk. Met name in de agrarische sector komt het regelmatig voor dat er forse bevoordelingen gedaan moeten worden om de overdracht aan de bedrijfsopvolger mogelijk te maken. De andere kinderen in het gezin worden daarmee nog wel eens achtergesteld, heel vaak is het bedrijf immers het meest waardevolle bestanddeel van het vermogen van de ouders en dat komt dan bij de bedrijfsopvolger terecht. Om dit recht te zetten, wordt er in een testament bepaald dat het (nog resterende) vermogen dan alleen bij de andere kinderen terecht komt. Dit is echter niet helemaal zonder risico. Een vader had in zijn testament de zoon onterfd omdat deze zoon destijds het bedrijf voor een lagere prijs had overgenomen. Er was toen een waarde betaald waarbij het bedrijf nog juist rendabel kon worden geëxploiteerd. De zoon berustte echter niet in deze onterving en deed een beroep op […]
juni 25, 2024

Welk dier ben jij in de digitale jungle?

In de digitale jungle vind je allerlei soorten ondernemers. Elk met hun eigen kijk op de online wereld. Bij welk soort dier hoor jij? De Luiaard De luiaard is net als het dier: ontspannen en chil. Zijn zaken lopen op zich goed, maar hij doet niets om deze te verbeteren. Hij heeft een website dat alleen wordt gebruikt als een soort visitekaartje in plaats van een actief marketingmiddel. Hij laat kansen liggen, maar dat maakt hem niet zoveel uit. Ergens wil de luiaard wel iets gaan doen, maar het komt er maar niet van. ‘De luiaard heeft het nu wel prima in zijn omgeving en beseft niet dat het bos om hem heen totaal verandert.’ De Kip Dan hebben we de kip. Voor de kip is elk graantje belangrijk en zelfs cruciaal om te blijven voortbestaan. Hij is de hele dag bezig met de kleinste details van zijn website, marketing […]
juni 25, 2024

Allemaal sterker door samenwerken

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is cruciaal voor het welzijn van onze jeugd. Deze samenwerking maakt vroegsignalering en aanpak van problemen mogelijk omdat kinderen dagelijks op school zijn. Als kinderen met zorgbehoeften sneller de juiste ondersteuning krijgen, kan dat leiden tot een positieve spiraal in hun ontwikkeling en welzijn. En kun je zware jeugdhulpinzet vaak voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren dat niet alles vanzelf gaat en dat tegenslagen soms ook bij het leven horen. De wereld vergaat niet als je ADHD hebt of als je dyslectisch bent. Je moet weten hoe je ermee om kunt gaan. Juist door deze uitdagingen te erkennen, ontstaat er rust en ruimte om de eigen kracht te ontdekken en in te zetten. Iedereen heeft unieke talenten en uitdagingen. Ook ouders spelen een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind. Het gezin is de primaire omgeving waarin kinderen opgroeien en ontwikkelen. […]
juni 25, 2024

Het einde van werk?

Het einde van werk wordt door sommige AI-experts al binnen vijf jaar voorspeld. Dat klinkt misschien als onzin als je denkt dat AI (kunstmatige intelligentie) niet verder gaat dan tekstschrijfrobot chatGPT. Maar de indrukwekkende exponentiële verbeteringen van chatGPT zie je op alle gebieden waar AI wordt ingezet. Van het schrijven van software tot het schijven van muziek, van het ontwikkelen van gewasbescherming tot het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Om nog maar niet te spreken van je persoonlijke assistent die je kan helpen bij het doen van aankopen of beantwoorden van je mail. Word ik dan werkeloos, is je vraag? Nou misschien is dat niet eens zo erg. Stel je een wereld voor waarin je niet meer hoeft te werken, maar mag werken. Dat je je geen zorgen hoeft te maken over het verdienen van een inkomen. Dat je tijd hebt om te doen wat je echt leuk vindt, wat je […]
juni 25, 2024

Schade door werkzaamheden aan uw woonhuis niet verzekerd?

Onlangs kreeg ik een zeer opmerkelijke verzekeringszaak binnen. Cliënt had een elektrische auto aangeschaft en daarvoor een zogenaamde laadpaal laten installeren. Ook moest de elektriciteitskast worden aangepast. Enkele maanden later sloeg het noodlot toe. Door een piekspanning in de stroomvoorziening lijdt cliënt aanzienlijke schade aan zijn woonhuis, inboedel en buitenzwembad. De woonhuisverzekeraar wijst de schadeclaim grotendeels af, omdat de schade, die door werkzaamheden aan het woonhuis zou zijn veroorzaakt, is uitgesloten. Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat het betrokken installatiebedrijf een fout heeft gemaakt bij de installatiewerkzaamheden, waardoor de piekspanning enkele maanden later – ten gevolge van een zogenaamde losse 0-draad – zou zijn ontstaan. De vraag is hoe we dan met deze meerdere oorzaken om moeten gaan. De polisvoorwaarden bevatten immers geen causaliteitsmaatstaf. Of het evenement door de polis is gedekt moet dan worden bepaald door uitleg van de van belang zijnde polisvoorwaarden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van […]
maart 27, 2024

Koffie en nog veel meer!

maart 27, 2024

Van Kempen Advocaten

Clausule inbraakpreventie Het komt regelmatig voor dat verzekeraars een schade-uitkering weigeren met een beroep op een zogenaamde garantieclausule ‘inbraakpreventie’. Verzekeraars stellen daarin veelal dat de verzekering wordt aangegaan onder de voorwaarde dat het pand wordt beveiligd overeenkomstig de ‘Borg’ risicoklasse-indeling van het bedrijf van verzekerde. Een dergelijke clausule is vaak voor meerdere interpretaties vatbaar; niet duidelijk is welke risicoklasse precies wordt bedoeld, welke beveiligingsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd en op welke wijze dit getoetst dient te worden. Ook rechters blijken in de praktijk nog wel eens moeite te hebben met het doorgronden van deze materie. Van belang is dat de omstandigheden van het specifieke geval goed onderzocht worden. In veel gevallen blijkt dat verzekeraars ten onrechte een beroep doen op de clausule. Zo constateer ik regelmatig dat een verzekeraar na een inbraak aan de verplichtingen uit de clausule een eigen invulling geeft die niet strookt met de tekstuele redactie van […]