maart 27, 2024

Koffie en nog veel meer!

maart 27, 2024

Van Kempen Advocaten

Clausule inbraakpreventie Het komt regelmatig voor dat verzekeraars een schade-uitkering weigeren met een beroep op een zogenaamde garantieclausule ‘inbraakpreventie’. Verzekeraars stellen daarin veelal dat de verzekering wordt aangegaan onder de voorwaarde dat het pand wordt beveiligd overeenkomstig de ‘Borg’ risicoklasse-indeling van het bedrijf van verzekerde. Een dergelijke clausule is vaak voor meerdere interpretaties vatbaar; niet duidelijk is welke risicoklasse precies wordt bedoeld, welke beveiligingsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd en op welke wijze dit getoetst dient te worden. Ook rechters blijken in de praktijk nog wel eens moeite te hebben met het doorgronden van deze materie. Van belang is dat de omstandigheden van het specifieke geval goed onderzocht worden. In veel gevallen blijkt dat verzekeraars ten onrechte een beroep doen op de clausule. Zo constateer ik regelmatig dat een verzekeraar na een inbraak aan de verplichtingen uit de clausule een eigen invulling geeft die niet strookt met de tekstuele redactie van […]
december 14, 2023

Help! Personeelstekort

In vele branches en sectoren heerst grote krapte op de arbeidsmarkt. Personeelstekorten zijn aan de orde van de dag en dit kan de bedrijfsvoering ernstig belemmeren. Hoe voorkomt u personeelstekorten? Naast het adequaat werven van nieuw personeel, draagt ook het behoud van uw huidige personeel bij aan het voorkomen van tekorten. Dit zit hem natuurlijk met name in de tevredenheid en betrokkenheid van uw personeel, het bieden van goede arbeidsvoorwaarden, et cetera. Toch zijn er ook juridische mogelijkheden om te voorkomen dat personeel wegloopt. Zo kunt u bijvoorbeeld concurrentie- en relatiebedingen inbouwen in de arbeidsovereenkomsten met uw personeel. Dit zal hen verbieden om respectievelijk voor concurrenten of relaties van uw bedrijf te gaan werken. Zo kan voorkomen worden dat personeel overstapt. Let op: een concurrentie- of relatiebeding moet voldoende duidelijk aangeven voor welke concurrenten/relaties het verbod geldt. Het benoemen van concrete concurrenten/relaties is niet altijd nodig, vaak kan bijvoorbeeld ook […]
december 14, 2023

Na spaargeld nu ook out of the box gaan denken voor uw vastgoed?

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een tekort is aan woningen in ons land. Een van de gedachtes die de overheid heeft om dit woningtekort op te lossen is door het verhuren van woningen onaantrekkelijker te maken. Naast de reeds gerealiseerde verhoging van de overdrachtsbelasting als iemand zelf niet in een woning gaat wonen naar 10,4 %, is de overheid van plan om binnenkort het bezit van een woning of appartement voor de verhuur zwaarder te belasten als onderdeel van uw vermogen in Box III. Enige tijd geleden heb ik in deze column verteld over de zogeheten Spaargeld bv. In een dergelijke bv wordt uw spaargeld ondergebracht waarbij daarna belasting geheven wordt over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement, en niet over een door de fiscus bedacht rendement. Dat heeft als voordeel dat als u onverhoopt een jaar geen rendement heeft, u dat jaar met de bv ook geen belasting […]
december 14, 2023

In de prijzen…

Donderdag 23 november jl. hebben wij voor het vijfde jaar op rij met onze automotive activiteiten in het Theater van Amsterdam ‘de Financieel Dagblad Gazelle Award’ in ontvangst mogen nemen omdat we weer een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland waren. Het was een middag vol spanning en opwinding. Uiteindelijk waren we van de bijna duizend genomineerde bedrijven in de hoogste categorie nummer 8 van Brabant, Limburg en Gelderland. Hartstikke trots zijn we op deze erkenning voor ons harde werk in Boxmeer, Dieren en Tiel. Deze award is niet alleen weer een mijlpaal voor ons als familiebedrijf, maar net zo goed voor onze medewerkers. Zonder hun toewijding en teamgeest was dit ons alleen niet gelukt. Onze focus ligt altijd op het overtreffen van de verwachtingen van onze leveranciers en klanten. Deze award is het bewijs dat we sinds onze start in 2015 op de juiste weg zijn en dat […]
december 14, 2023

Samen bouwen aan de toekomst

In het onderwijs zie ik dat de meeste jongeren prima meegaan in het systeem, maar helaas vallen sommigen buiten de boot. Hier liggen mooie kansen voor samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en bedrijfsleven. Een gezamenlijk partnerschap dat niet alleen de talenten van alle jongeren erkent, maar ook actief bijdraagt aan de ontwikkeling ervan. Niet alle puzzelstukjes passen binnen de muren van het traditionele onderwijssysteem. Dat betekent niet dat ze geen waarde hebben. Juist door verder te kijken en verbinding te maken met partijen buiten het onderwijs kunnen we een omgeving creëren waarin elk jong individu de kans krijgt om te schitteren. Samenwerking biedt prachtige kansen. Stages in het bedrijfsleven worden niet alleen mogelijk­heden voor jongeren om hun potentieel te verkennen, maar ook een kans voor bedrijven om te profiteren van de frisse perspectieven en innovatieve ideeën die de jeugd met zich meebrengt. Iedereen wil meedoen, en door bruggen te slaan tussen […]
december 14, 2023

De Smartphonevrije School: opvoeden of ontkennen?

De Smartphonevrije School: opvoeden of ontkennen? In een wereld waar zelfs onze koelkasten slim zijn, heeft de school van mijn dochter besloten dat smartphones een no-go zijn. Geen getik en geswipe meer tijdens de pauzes of tussenuren. Op het eerste gezicht klinkt het nobel – minder afleiding, meer focus op schoolwerk. Maar is dit niet gewoon een stap terug in de tijd? Stel je voor, ergens in de jaren ‘90, dat scholen de Walkman of NintendoDS hadden verbannen. Er zou een opstand zijn geweest van epische proporties! Dit verbod voelt als het ontkennen van de realiteit. Alsof we zeggen: “Als we het niet zien, is het er niet.” Maar de smartphone is er wel, en hij gaat nergens heen. Sterker nog, binnenkort typen we niet meer maar praten we met onze apparaten alsof het onze beste vrienden zijn, dankzij kunstmatige intelligentie. De smart- phone met AI wordt je persoonlijke assistent […]
december 14, 2023

Let op bij risicoverzwaring bij verhuur van uw woning!

Het komt vaak voor dat particuliere woonhuiseigenaren hun huis (tijdelijk) verhuren. Dit kan via een boekingssite of bijvoorbeeld AirBNB. Let daarmee op! Er zijn veel verzekeraars die de maatstaf hanteren dat ‘zakelijke verhuur’ niet is meeverzekerd op de woonhuis- en inboedelverzekering. De uitleg van zakelijke verhuur verschilt per verzekeraar. Het is belangrijk om te weten of het verhuren van het woonhuis heeft geleid tot ‘risico­verzwaring’. U hebt dan als verzekerde vaak op basis van de polisvoorwaarden de plicht om wijzigingen in het risico te melden bij de verzekeraar. Daarmee wordt de verzekeraar in de gelegenheid gesteld om het risico opnieuw te beoordelen en de premie en voorwaarden te herzien. Wanneer u als verzekerde verzuimt om de risicowijziging bij uw verzekeraar te melden, kan dat gevolgen hebben bij schade. Als de verzekeraar bij schade wordt geconfronteerd met een zwaarder risico dan op de polis is verzekerd, dan kan zij de schade […]
oktober 19, 2023

Uitleg van overeenkomsten

mr. E.C.M.J. van Kempen Advocaat Van Kempen Advocaten Bereklauw 1 5831 PE Boxmeer T 0485-58 11 70 info@vankempenadvocaten.nl www.vankempenadvocaten.nl Iedereen heeft te maken met overeenkomsten. Er bestaan veel verschillende overeenkomsten, denk daarbij onder meer aan de koopovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en de verzekeringsovereenkomst. In de overeenkomst worden de bedoelingen van partijen taal­kundig vastgelegd. Wat nu als partijen van mening verschillen over de wijze waarop de overeenkomst moet worden nagekomen? Tot voor kort zou vrijwel iedere advocaat u gewezen hebben op het Haviltex-arrest van 13 maart 1981. Het Haviltex-criterium komt erop neer dat de uitleg van een overeenkomst niet alleen kan worden opgemaakt uit de zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de overeenkomst, maar dat de uitleg ook wordt vastgesteld aan de hand van de bedoelingen en verwachtingen van partijen bij het sluiten van de overeenkomst. Sinds 25 augustus 2023 zal de advocaat u wijzen op het Haviltex-criterium, maar ook moeten […]