oktober 19, 2023

Robbie

Anton Loeffen Ondernemer anton@antonloeffen.nl Robbie Met al die ontwikkelingen rond AI ga je hopen op een kunstmatig intelligente assistent. Wat zou die allemaal wel niet kunnen doen? Logischerwijs moet die assistent een naam hebben zodat ik het gevoel heb er menselijk mee te kunnen communiceren. Mijn AI-assistent heet Robbie. Zoals de Robot van Bassie en Adriaan 🙂 Het eerste wat ik van Robbie verwacht is dat ‘ie mijn mail kan beantwoorden. Of tenminste een conceptantwoord opstellen. Maar wellicht ook reageren op alle andere communicatie, van voicemails tot WhatsApp, en natuurlijk de prioriteiten bepalen. Terwijl ik aan mijn cappuccino nip, vertelt Robbie me hoe mijn agenda voor die dag eruit ziet, wat belangrijk is en op wie ik even moet reageren. Hij heeft wat conceptantwoorden opgesteld voor mijn mail en WhatsApp en een checklistje met prio’s gemaakt. Ook heeft Robbie wat artikelen klaargezet uit het FD en de Economist. Plus een […]
oktober 19, 2023

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…

  Al 42 jaar ben ik actief als zelfstandig ondernemer. Eigenwijs als ik was, was ik in de stellige overtuiging dat ik na het behalen van mijn havo-diploma geen verdere opleiding meer nodig had om een eigen bedrijf op te starten en hiervan een succes te maken. Als ik nu de balans opmaak is het me toch gelukt. Ik ben trots op wat ik bereikt heb en uiteindelijk heb ik een andere opleiding gehad die in de volksmond heet: ‘door schade en schande wijs worden’. Maar als ik nu kijk naar alle jongeren die ik om me heen verzameld heb, inclusief zoon Nino en dochter Bo, kan ik niet anders zeggen dan dat zij – omdat ze ook nog eens specialistisch opgeleid zijn – veel meer kunde in huis hebben en sneller kunnen schakelen dan toen ik hun leeftijd had. Mijn advies aan alle senioren: ‘maak plaats voor de volgende […]
oktober 19, 2023

Uitleg van overeenkomsten

mr. E.C.M.J. van Kempen Advocaat Van Kempen Advocaten Bereklauw 1 5831 PE Boxmeer T 0485-58 11 70 info@vankempenadvocaten.nl www.vankempenadvocaten.nl Iedereen heeft te maken met overeenkomsten. Er bestaan veel verschillende overeenkomsten, denk daarbij onder meer aan de koopovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en de verzekeringsovereenkomst. In de overeenkomst worden de bedoelingen van partijen taal­kundig vastgelegd. Wat nu als partijen van mening verschillen over de wijze waarop de overeenkomst moet worden nagekomen? Tot voor kort zou vrijwel iedere advocaat u gewezen hebben op het Haviltex-arrest van 13 maart 1981. Het Haviltex-criterium komt erop neer dat de uitleg van een overeenkomst niet alleen kan worden opgemaakt uit de zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de overeenkomst, maar dat de uitleg ook wordt vastgesteld aan de hand van de bedoelingen en verwachtingen van partijen bij het sluiten van de overeenkomst. Sinds 25 augustus 2023 zal de advocaat u wijzen op het Haviltex-criterium, maar ook moeten […]
oktober 13, 2023

Gedonder in de directiekamer

Gedonder in de directiekamer De start van een onderneming is eigenlijk net als het aangaan van een relatie. De toekomst ziet er rooskleurig uit, de aandeelhouders zijn tevreden en de samenwerking loopt optimaal. Zoals iedere relatie kan ook een zakelijke relatie op enig moment stuk gaan. Er kan bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over de toekomst van de onderneming of over de verhoudingen tussen partijen. In die gevallen kunnen betrokkenen in de statuten lezen wat ieders rechten en plichten zijn. De onderlinge verhoudingen tussen de leden van het bestuur, de aandeelhouders of vennoten en eventuele toezichthoudende organen (zoals de Raad van Commissarissen) staan hierin beschreven. De statuten regelen vaak ook wat er moet gebeuren om het bedrijf te beëindigen, een functionaris te ontslaan of een ondernemingsorgaan af te stoten. Naast de statuten bevat ook het Burgerlijk Wetboek regelingen waarmee partijen het geschil kunnen beslechten. Een definitief oordeel kunnen partijen halen bij de […]
oktober 6, 2023

De SUP-wetgeving tegen plasticvervuiling

Als onderdeel van de SUP-wetgeving koffiebekers mogen vanaf 2024 geen wegwerp­bekers meer gebruikt worden. De regels hiervoor verschillen echter, als je het hebt over deze bekers ter plaatse gebruiken of bij afhaalmaaltijden. Wanneer je ter plaatse, zoals op werk, koffie wilt drinken, moet je vanaf januari 2024 een herbruikbare koffiemok gebruiken. Een uitzondering geldt voor zorginstellingen, aangezien hier vaak te weinig tijd is en kartonnen koffiebekers hier praktischer zijn. Wat zijn de alternatieven? Hoewel kartonnen koffiebekers vanaf 2024 niet meer zijn toegestaan in de meeste gevallen, zijn er toch nog voldoende mogelijkheden om een kopje koffie te kunnen drinken op werk. De eerste mogelijkheid is om koffiebekers van hardplastic, ofwel kunststof, te gebruiken. Deze moeten dan wel minimaal 500 keer gebruikt kunnen worden. Een andere mogelijkheid zijn keramieken mokken. Hierbij is het gemiddelde gebruik ongeveer 5.000 keer. Een stuk beter dan kartonnen koffiebekers dus! Meer info over onze bekeralternatieven, reiningings- […]
oktober 1, 2023

Van een koude kermis thuis

Mr. Ramon van Schijndel Notaris Notariskantoor Teeuwen Boxmeer T 0485-57 34 72 notaris@notaristeeuwen.nl www.notaristeeuwen.nl Van een koude kermis thuis In deze artikelen heb ik al vaker geschreven over de bedrijfsopvolgingsregeling (ook wel de BOR genoemd) die ervoor zorgt dat ondernemingsvermogen nagelaten of geschonken kan worden onder gunstiger fiscale tarieven. Deze regeling zal ongetwijfeld in de toekomst soberder worden, maar tot nu toe zijn daar geen verdere stappen voor gezet. Wel heeft de fiscus laatst laten zien dat die bedrijfsopvolgingsregeling hun aandacht heeft. Wat speelde er? Een overleden ondernemer had in zijn testament bepaald dat zijn drie kinderen (A, B en C) zijn erfgenamen zijn. Aan twee van de drie kinderen (zeg maar A en B) had hij via een zogeheten legaat de onderneming nagelaten. Wel moesten zij de waarde van de onderneming vergoeden aan de nalatenschap, zodat ook C mee profiteerde van de waarde van de onderneming. Zowel A als […]
september 29, 2023

Pas op: werknemer voorzichtig benaderen

Het maken van keuzes in een arbeidsconflict is vaak lastig. Het opleggen van sancties schijnt nogal een moeilijk punt te zijn. En wanneer is de dossiervorming eigenlijk passend en voldoende? Deze vragen laten zich lastig beantwoorden. Het antwoord is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Ook speelt de recente maatschappelijke opvatting over grensoverschrijdend gedrag een rol. Bij de rechtbank Rotterdam speelde een zaak waar bij de werkgever één melding was binnengekomen over autoritair handelen en seksueel grensoverschrijdend gedrag van een werknemer. De werkgever sprak met andere medewerkers. Er werd verklaard dat de collega opmerkingen plaatste zoals: ‘Loop jij maar voorop want dan heb ik een mooi uitzicht’ en ‘Ben je iemand die in bed op je rug ligt of zit je bovenop?’ Ook had hij gezegd ‘dat hij geen seks met haar zou durven te hebben omdat hij bang was dat ze zou breken’. De werknemer erkent dat hij […]
september 20, 2023

Zomer

De zomer is begonnen. Mede door de zon bruist het leven extra. Nog ff de tanden op elkaar voordat we weer aan een welverdiende vakantie beginnen. Ik mag pas weg nadat Daags na de Tour in Boxmeer er weer opzit. Inmiddels mag ik al weer tien jaar aan de knoppen draaien. Ondanks dat het mij de tijd eigenlijk ontbreekt en ik geen echte wielerliefhebber ben, vind ik het altijd leuk om te doen. Omdat dit een compleet andere wereld voor me is, of misschien moet ik zeggen ‘was’, leer ik er veel van. Met mijn eigenwijze kijk en zonder enige ervaring hebben we ook interessante discussies over waarom iets gedaan werd en het altijd al zo gedaan was. De veiligheid loopt als een rode draad door de hele organisatie heen. Omdat dit het belangrijkste issue is, hebben we van de gemeente de hulp gekregen van een professionele veiligheidscoördinator. In beginsel […]
augustus 30, 2023

Aandeelhoudersovereenkomst of statuten

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST OF STATUTEN Regelmatig richt ik besloten vennootschappen op, waarin mensen gaan samenwerken. Zo had ik onlangs een oprichting van een bv waarin twee installateurs van zonnepanelen gingen samenwerken. Eerder hadden de cliënten hun samenwerking in een vennootschap onder firma geregeld met een vennootschapsovereenkomst. Nu werd de overstap naar een bv gemaakt. Bij de oprichting van een bv worden er altijd statuten opgesteld met daarin de vastlegging van de onderlinge afspraken tussen de bij de vennootschap betrokken partijen, zoals bestuurders, aandeelhouders en bijvoorbeeld commissarissen. Ik vraag cliënten of er daarnaast ook nagedacht is over een aandeelhoudersovereenkomst, waarin zaken als arbeidsongeschiktheid, vakantiedagen, opheffing, non-concurrentie en intellectuele eigendom worden vastgelegd. Meestal geven cliënten dan aan dat ze dat op zich een logisch idee vinden, immers in hun vennootschapsovereenkomst hadden ze dat soort zaken ook geregeld. Vervolgens vragen ze mij of dit niet ook in de statuten kan worden opgenomen. Dit kan, maar […]