maart 27, 2024

Koffie en nog veel meer!

maart 27, 2024

Van Kempen Advocaten

Clausule inbraakpreventie Het komt regelmatig voor dat verzekeraars een schade-uitkering weigeren met een beroep op een zogenaamde garantieclausule ‘inbraakpreventie’. Verzekeraars stellen daarin veelal dat de verzekering wordt aangegaan onder de voorwaarde dat het pand wordt beveiligd overeenkomstig de ‘Borg’ risicoklasse-indeling van het bedrijf van verzekerde. Een dergelijke clausule is vaak voor meerdere interpretaties vatbaar; niet duidelijk is welke risicoklasse precies wordt bedoeld, welke beveiligingsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd en op welke wijze dit getoetst dient te worden. Ook rechters blijken in de praktijk nog wel eens moeite te hebben met het doorgronden van deze materie. Van belang is dat de omstandigheden van het specifieke geval goed onderzocht worden. In veel gevallen blijkt dat verzekeraars ten onrechte een beroep doen op de clausule. Zo constateer ik regelmatig dat een verzekeraar na een inbraak aan de verplichtingen uit de clausule een eigen invulling geeft die niet strookt met de tekstuele redactie van […]
maart 27, 2024

Brainstormsessie personeels­tekort

Veel ondernemers kampen met hetzelfde probleem: gebrek aan (technisch) personeel en het ontbreken van de juiste mensen. Het grote aantal vacatures in de regio is daarvan het levende bewijs. Als InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg gaan we in een volgende editie in op de uitdagingen én de kansen rondom personeel. Dat willen we doen op basis van input van zowel werkgevers als specialisten op het gebied van werving, voor een zo realistisch mogelijk beeld. Daarom organiseren we op een nader bepalen datum een brainstormsessie. Tijdens een laagdrempelig tafelgesprek bespreken we thema’s die aansluiten bij het vinden van personeel. Dat levert ongetwijfeld interessante gesprekstof op, waarvan iedereen iets opsteekt. De opbrengsten publiceren we vervolgens als informatief en inspirerend artikel in de volgende editie van InZaken. Wil je aansluiten, kennis delen en je verhaal doen aan ondernemend Land van Cuijk & Noord-Limburg? Meld je aan via info@inzaken.nl.
maart 27, 2024

Meer plattelands­toerisme

Aan het begin van een nieuw jaar worden vaak trends en verwachtingen gedeeld. In de toeristische sector is dat niet anders. Een van de opvallendste voorspellingen voor 2024, die ook voor het Land van Cuijk belangrijk is: steeds meer Nederlandse, Duitse en Belgische vakantiegangers kiezen voor een vakantie op het platteland. Opmerkelijk daarbij is dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, campings niet in de top 3 van hun favoriete accommodaties staan. Vakantiehuisjes staan met stip op 1, gevolgd door hotels en bed & breakfasts. Deze conclusies komen uit een onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). De definitie van platteland in dit onderzoek is ‘het landelijke gebied buiten de steden, waarbij landbouw en natuur een rol spelen’. Het verblijf op of in de omgeving van een boerderij is, zo blijkt ook, een relatief klein deelsegment. Vooral de Duitse gast heeft interesse in deze vorm van […]
maart 27, 2024

Systemagisch, helderheid door bedrijfsopstelling

Waarom is er veel spanning binnen onze organisatie? Waarom bereiken we onze doelstellingen niet? Waarom voel ik me niet happy in mijn nieuwe functie? Waar liggen onze sterke punten? Waarom verloopt alles zo moeizaam in onze organisatie/team? Waarom presteert iemand ondermaats in een functie? Wat belemmert mij om mijn volledige potentieel te bereiken? Waarom is binnen ons bedrijf het ziekteverzuim zo hoog? Waarom wordt de leidinggevende niet voor vol aangezien? Waarom voelen medewerkers zich niet gehoord of gewaardeerd? Wat veroorzaakt het hoge verloop binnen onze organisatie? Waarom lijkt succes in mijn eigen bedrijf niet mogelijk? Wat zijn de factoren die hebben bijgedragen aan een burn-out? Hoe ben ik in mijn huidige functie beland? Waarom ben ik zelf niet tevreden over mijn werkprestaties? Waarom heb ik een conflict met een collega? Wat zijn de voordelen, maar ook de obstakels van een familiebedrijf? Waarom is de geschiedenis van een bedrijf belangrijk? Een […]
maart 27, 2024

Zwipe, voor jongeren die zich oriënteren op de arbeidsmarkt

Sinds jaar en dag is het magazine InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg een belangrijke bron van inspiratie en verbinding voor ondernemers in de regio. Nu is daar een nieuwe uitgave bijgekomen voor jongeren: Zwipe! Kortgeleden, tijdens het On Stage beroepenfeest, werd het magazine officieel gelanceerd. Zwipe is een trendy magazine waarmee de jeugd wordt geïnspireerd. Naast een fysiek magazine is Zwipe ook gelanceerd als een online platform met relevante social-kanalen. Het magazine verbindt werkgevers, scholen en de gemeente in het Land van Cuijk. Een verrassend concept dat tot uiting komt in een fraai magazine. Uitgever Robert Hermens: “Graag dragen wij een steentje bij aan een sterk economisch klimaat waarin het prettig wonen en werken is. Zo ontstond na alle goede plannen dit magazine Zwipe!” In de zomereditie van InZaken vertelt uitgever Robert Hermens er alles over in het voorwoord. Wil je nu al meer weten? Lees Zwipe online of […]
maart 27, 2024

Koffiepraat

Oorlogsmuseum Overloon breidt uit De provincie Noord-Brabant verstrekt het Oorlogsmuseum Overloon een lening van €5 miljoen. Het geld is bestemd voor onder meer een levens-echte simulatie van D-Day en de Slag bij Overloon. Het museum wil in de komende vijftien jaar doorgroeien naar 200.000 bezoekers per jaar. Om vooral voor jongeren interessant(er) te worden, verandert het Oorlogsmuseum van een traditioneel museum, met veel voorwerpen in vitrines, in een multimediale beleving die beter aansluit bij de verwachtingen van een nieuwe generatie. Ook de buitenruimtes worden aantrekkelijker ingericht. Met het provinciale geld kan het Oorlogsmuseum de komende jaren twee van in totaal vijf nieuwe paviljoens realiseren. In elk paviljoen wordt een thema eigentijds vormgegeven. Er worden levensechte decors gebouwd zodat bezoekers straks als het ware zelf over Omaha Beach of het slagveld van Overloon kunnen lopen. Zo kunnen ze van dichtbij zien welke prijs er is betaald voor onze huidige vrijheid. Het […]
maart 27, 2024

Land van Cuijk haakt aan bij fietsevenement Pontjesdagen

Op 10, 11 en 12 mei vindt de vierde editie plaats van de Pontjes­dagen. Voor het eerst haken ook het Land van Cuijk en Noord- Limburg bij het evenement aan. Drie dagen lang kun je fietsen op de oevers van de Maas tussen het Land van Cuijk en de Biesbosch­linie, de rivier oversteken met een van de twintig veerponten en een van de vele bezienswaardigheden bezoeken. Het evenement is opgezet door een groot aantal Maasgemeenten, in samen­werking met lokale ondernemers. Aanvankelijk alleen in de omgeving van Den Bosch en Oss, maar sinds dit jaar doet ook gemeente Land van Cuijk mee. Visit Land van Cuijk zorgt voor de fietsroutes en een aantrekkelijk programma. In samenwerking met de toeristische organisaties en onder­nemers in Noord-Limburg worden aan weerszijden van de Maas bijzondere activiteiten georganiseerd.
maart 27, 2024

25 JAAR FUN-PRO

Fun-Pro is al 25 jaar dé attractieverhuurder voor de Benelux. Vanuit Beugen verhuren men onder meer springkussens, stormbanen, water­attracties en podiumwagens. Met de volgende generatie aan het roer is het tijd om de deuren open te stellen en dit met de regio te vieren. Op 1 juni biedt Fun-Pro de mogelijkheid het aanbod te bekijken en wil men samen het glas heffen. Altijd al willen weten wat zij allemaal opblazen? Kom op 1 juni een kijkje nemen en Fun-Pro verzorgt vermaak voor jong en oud. Tussen 13.00u en 20.00u is iedereen welkom aan de Beugenseweg 3 in Beugen. www.fun-pro.nl