juli 13, 2018
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Het begrip ‘leegstand’ in polisvoorwaarden – column Van Kempen Advocaten

Verzekeraars weigeren een schade-uitkering regelmatig met een beroep op risicowijziging. Op grond van de polisvoorwaarden van een opstalverzekering dient leegstand van een woning vaak binnen een bepaalde termijn als risicowijziging te worden gemeld. Dikwijls ontstaat discussie met de verzekeraar hoe het begrip ‘leegstand’ moet worden uitgelegd. Uit jurisprudentie blijkt dat het begrip ‘leegstand’ zo moet worden begrepen dat een woonhuis geheel ontruimd is en in het geheel niet meer wordt gebruikt. Daarbij is wel van belang of de verzekeraar leegstand in de polisvoorwaarden heeft gedefinieerd. Ook de verwachte duur van de leegstand, de onderhoudstoestand van de woning en de vraag of er voldoende toezicht op de woning wordt gehouden, spelen vaak een rol bij de vraag of er van leegstand kan worden gesproken. In de praktijk constateren wij regelmatig dat verzekeraars het begrip ‘leegstand’ op een eigen manier uitleggen, uitsluitend gericht op een vooraf gewenste uitkomst, namelijk dat schade-uitkering wordt […]
juni 30, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Polisblad controleren

De vraag in hoeverre de verzekeringnemer de verzekeringspolis op juistheid dient te controleren, kwam aan de orde in een zaak waarover gerechtshof Den Haag moest oordelen. Wat was er gebeurd? De verzekeringnemer had een nieuwe auto aangeschaft. De auto was uitgerust met een autoalarm, beveiligingsklasse 3. De verzekeringnemer had de aanschaf van de Mercedes aan zijn assurantietussenpersoon kenbaar gemaakt met het verzoek de lopende autoverzekering te wijzigen. Door de verzekeraar werd, via de assurantietussenpersoon, een nieuw polisblad afgegeven. Op het polisblad was onder andere vermeld: “Wij bieden alleen dekking voor schade ontstaan door diefstal als het motorrijtuig is voorzien van een beveiligingsklasse 4. Als bij diefstal van het motorrijtuig blijkt dat niet aan deze verplichting is voldaan, dan hebben wij het recht de schade niet te vergoeden.” Een aantal jaren later werd de Mercedes gestolen. De verzekeringnemer verzocht dekking onder de polis. De verzekeraar liet weten dat wegens het ontbreken van […]
juni 5, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Maar ik ben toch verzekerd?

Elke dag worden onze advocaten geconfronteerd door gedupeerden uit het hele land met allerlei soorten schades. Vaak gaat het dan niet zozeer over de schade, maar ontstaat de échte pijn op het moment dat de afwijzing van de verzekeraar op de mat valt! Alle verzekeraars, zonder uitzondering, kijken bij een omvangrijke schade namelijk vooral naar de mogelijkheden om onder de schadeclaim uit te komen. Het komt er in het kort op neer dat ze met een vergrootglas door de polisvoorwaarden gaan of ze veronderstellen dat de verzekerde negatief bij de schade betrokken is. Polissen en de bijbehorende voorwaarden zijn vaak vanaf het begin niet op de juiste situatie toegesneden of er staan clausules in die niet opvallen. Zo is het zeer raadzaam om de verzekeraar op de hoogte te stellen als u bijvoorbeeld tijdelijk een gedeelte van uw bedrijfspand verhuurt. Doet u dit niet en de boel brand af, dan […]