januari 3, 2019

Wordt een besloten vennootschap interessant?

Op basis van het huidige Belastingplan 2019 zullen aftrekposten alleen nog tegen het tarief van de eerste schijf in aftrek toegelaten worden. Ondernemers wier inkomen in de tweede, derde of vierde schijf wordt belast, zullen daardoor minder belastingvoordeel hebben van aftrekposten. Voor ondernemers in de hoogste schijf betekent dat maximaal 15,1 procent minder aftrek. De besloten vennootschap (bv) wordt daardoor eerder interessant. Dit staat los van andere overwegingen: beperking juridische aansprakelijkheid, subsidie, commercieel of liquiditeitstechnisch gezien. Wanneer het aansprakelijkheidsrisico beperkt is, dan is een vennootschap onder firma of een maatschap met de fiscale partner een interessant alternatief. Is sprake van een zogenaamde gebruikelijke samenwerking, dan kan de fiscale partner eveneens aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek. Liquiditeitstechnisch gezien bespaart een bv direct een deel van de nu verschuldigde belasting. Over dat deel is pas later belasting verschuldigd. Hierdoor heeft men dus uitstel voor dat geld. Dat geld is dan nu beschikbaar […]
april 18, 2017
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Out of the Box denken kan lonend zijn!

Het vuurwerk van enige tijd geleden bracht ons niet alleen een nieuw jaar, maar ook nieuwe fiscale regels die vooral voor uw spaargeld nadeliger kunnen uitpakken. Vroeger was er slechts één tarief, nu zijn er drie tariefschijven met oplopende percentages tot 1,61 %. Hoe meer spaargeld er is, hoe hoger de belastingdruk. Door deze gewijzigde tarieven kan het nu eerder voordeel opleveren om vermogen uit uw Box III weg te halen en onder te brengen in een andere Box. Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een zogeheten Spaargeld BV. Wanneer u een bv opricht, daar uw spaargeld in onderbrengt en vanuit de bv gaat beleggen, wordt er in eerste instantie vanuit Box II belasting geheven over het daadwerkelijke rendement, niet over het vermogen zelf. Dit betekent dat als u onverhoopt een jaar geen rendement heeft, u dat jaar geen belasting betaalt. Zou u echter in een bepaald jaar geen […]