december 15, 2018

Fietsbrug Oorlogsmuseum in New York Times

Een uitstekend voorbeeld van kansen grijpen is het initiatief van het Oorlogsmuseum in Overloon om een fietsbrug te maken die dwars door het museum loopt. Voor zover bekend is het Oorlogsmuseum straks het enige museum ter wereld waar je letterlijk doorheen kunt fietsen. Het maakt het Oorlogsmuseum tot een extra aantrekkelijke bezienswaardigheid in het jaar waarin Brabant 75 jaar bevrijding en de wereld 75 jaar Operation Market Garden herdenkt. In het gezaghebbende dagblad The New York Times werd eind oktober aandacht besteed aan de herdenking van de bevrijding in Europa. In het artikel werd ook het Overloonse initiatief genoemd: ‘The ‘Overloon War Museum’ in Overloon is building a bicycle path that will go through the museum. It is scheduled to open for the 75th anniversary of Operation Market Garden. Visitors will be able to cycle through 90 meters (about 107 yards) of the museum hall at a height of three […]
januari 15, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Museum in een museum

‘On-Nederlands goed’. Bezoekers van het vernieuwde Oorlogsmuseum, dat begin oktober werd geopend, staken hun bewondering voor de nieuwe vaste tentoonstelling van het museum in Overloon niet onder stoelen of banken. Een indrukwekkende expositie, al dekt naar de mening van mede-samensteller Rene Kok van het NIOD (instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies) het woord ‘expositie’ niet volledig de lading. “Eigenlijk is het een museum in een museum”, vindt hij. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van acht ‘gewone mensen’ wordt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog verteld. Waarbij het niet de bedoeling is om tot in detail te laten zien wat er tijdens WO II is gebeurd, maar vooral de bezoekers te laten ervaren voor welke keuzes en ontberingen de ‘gewone man en vrouw’ kwam te staan. Van verzetshelden tot een joods meisje dat haar familie zag worden uitgemoord, maar de Tweede Wereldoorlog wordt ook bezien vanuit het perspectief van […]