augustus 29, 2018
Henri Akkersdijk van Dichterbij bij Slaapsfeer

Naar een ongedeelde samenleving

Dichterbij ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, hun ouders en hun netwerk. Henri Akkersdijk is directeur van Dichterbij Regio Noord en Midden. “Wij streven naar een ongedeelde samenleving, waar mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben.” Wat is uw droom? “Ik ontkom er niet aan om even terug te gaan naar het verleden. Tot zo’n twintig jaar geleden hebben we in Nederland onze cliënten –met de beste bedoelingen– ‘weggestopt in het groen’ van de instituten. We zagen echter in dat velen van hen juist baat hebben bij het deelnemen aan activiteiten in de samenleving. En zo is een groot deel van hen ‘in de wijk’gaan wonen. We zijn als één van de eerste in Nederland die activiteiten meer vorm geven en bovendien structureel maken. ‘Gewoon leven’, noemen wij dat.” En dat kunnen we samen waarmaken? “We willen dat onze cliënten zich ontwikkelen, hun talenten ontplooien en […]