juli 25, 2018
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen mkb

Rabobank LVCM: Kom maar op met de toekomst!

Het mkb vormt het hart van de Nederlandse economie. De grote verschillen binnen het mkb bieden kansen. En als het mkb groeit, groeien ook de werkgelegenheid en de welvaart. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen maakt zich daarom op allerlei manieren sterk om ondernemers te helpen hun grenzen te verkennen, te groeien en vanuit de eigen bedrijfsvoering en organisatie aan de slag te gaan met digitalisering, innovatie en verduurzaming. Kom maar op met de toekomst! Sinds een jaar stijgen omzet en werkgelegenheid weer, zelfs in branches die tijdens de crisis het meest hebben geleden, zoals de bouw. En dat is goed nieuws, want het mkb voorziet miljoenen Nederlanders van werk en inkomen. Toch blijft de Nederlandse productiviteitsgroei nog achter bij die van andere landen. Op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie en personeel is veel werk aan de winkel. Bedrijven hebben steeds meer moeite om geschikte arbeidskrachten aan zich te binden […]
oktober 22, 2017
InZaken - Land van Cuijk - ©BerryPoelen

Regio biedt unieke kansen in innovatie

LAND VAN CUIJK ALS HOTSPOT Hun namen doen bijna exotisch aan. Maar de drie thema’s: ‘Innovatieve hotspot Land van Cuijk’, ‘Circulaire economie’ en ‘Een goei leven…’, staan toch echt voor wat de vijf Land van Cuijkse gemeenten op de Bedrijvig Beurs willen uitstralen. Kennisdeling en duurzaamheid staan dit keer centraal bij de gezamenlijke stand van de vijf beurspartners. Met de themabijeenkomst over het project Innovatieve hotspot Land van Cuijk willen de vijf gemeenten meer vertellen over de unieke kansen die onze regio biedt als het gaat om innovatie. Agrifood Capital wil in het jaar 2020 behoren tot de meest duurzame en slimme Agri-Foodregio’s van Europa. Deze doelstelling wordt volop ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Er wordt al op veel onderdelen intensief samengewerkt, maar om de hoge ambities waar te maken, is een versnelling in de uitvoering van bepaalde acties nodig. Daaronder valt de versterking en het doorontwikkelen van een krachtig […]