september 5, 2017
InZaken - LOF

Geld voor innovatieve ideeën vrijetijdsbesteding

In Kaatsheuvel is eerder dit jaar het startschot gegeven voor het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF). Het stimuleert ondernemers om te investeren in de ontwikkeling van innovatieve ideeën voor vrijetijdsbesteding in Brabant. Dat gebeurt door leningen te verstrekken. De ervaring van de laatste jaren is dat bestaande fondsen zich meer richten op cultuur of op technische innovatie en dat financiële instellingen minder snel in zee gaan met projecten met een hoog risico en een laag rendement. Daardoor kunnen innovatieve leisureprojecten buiten de boot vallen. Het LOF richt zich op onderscheidend en kwalitatief vrijetijdsaanbod, dat een sterke verhaallijn heeft en aansluit bij de kernthema’s voor leisure in Brabant. Deze thema’s zijn: Brabantse Meesters & Erfgoed, Design & Innovatie en Attractieparken & Evenementen. Daarnaast richt het fonds zich op projecten die passen binnen trends als experience tourism, waarbij zélf beleven centraal staat. Ondernemers die geen of weinig weerklank vinden bij de bestaande […]