april 24, 2019

Het levenstestament, van levensbelang! (Column)

De lezers van deze column weten misschien nog wel dat ik een klein jaar geleden schreef over het belang van het juiste testament voor een ondernemer. Dat is nog steeds van belang, maar ook een levenstestament kan heel belangrijk zijn. Zo bleek maar weer uit het volgende praktijkgeval. Een dochter van een succesvolle plaatselijke onderneemster kwam langs. Moeder heeft op latere leeftijd een mooi bedrijf opgebouwd en is daar heel druk mee. Dochter helpt al enkele jaren mee met het leiden en het uitbreiden van het bedrijf. Moeder is druk, het bezwaar van dochter dat ze eigenlijk niet op haar gezondheid let wordt weggewuifd. Totdat moeder ernstig ziek wordt en nog amper aanspreekbaar in het ziekenhuis ligt. Dochter wil vooral dat het levenswerk van haar moeder niet instort en denkt met al haar contacten dit wel te redden. Helaas komt ze van een koude kermis thuis. Vrijwel alle leveranciers willen […]
februari 12, 2017
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

De snelle winst bleek onbelast!

Ik schreef er al eens eerder over en het is nog vaak zo dat de Belastingdienst en vastgoedondernemers geen warme relatie hebben. Regelmatig moet de rechter oordelen over geschillen tussen deze partijen en onlangs heeft de rechter de Belastingdienst weer eens in het ongelijk gesteld. Wat was er in dit geval aan de hand? Twee mannen hadden een pand gekocht om dit vervolgens kort nadat zij de eigendom hadden verkregen (namelijk nog geen twee maanden later) weer met een dikke winst van ruim € 200.000,– door te verkopen. De Belastingdienst vond dat dit belast moest worden als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ omdat hun handelen het normale beheer van hun vermogen te buiten ging. Juist ook, omdat zij (althans volgens de Belastingdienst) voor hun aankoop al bezig waren met de doorverkoop. De twee mannen waren het hier uiteraard niet mee eens en men ging naar de rechter. Het gerechtshof stelde de […]