oktober 29, 2017
InZaken - AVG - ©BerryPoelen

Geleerd om los te laten en te vertrouwen op anderen

RAMON JANSSEN – AVG BEHEER Ramon Janssen heeft het aangedurfd om met een personal coach kritisch naar zichzelf en zijn eigen functioneren te kijken. Hij heeft geleerd om ‘los te laten’ en te vertrouwen op anderen. Dit heeft geresulteerd in een bredere scope, betere samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en een betere risicobeheersing. Hierdoor worden betere resultaten geboekt en staat het bedrijf er sterker voor. Reden voor de jury om de directeur van AVG voor te dragen voor de Ondernemersprijs 2017. Diezelfde jury noemt Ramon Janssen realistisch: hoewel zijn bedrijf een fl inke stap in de goede richting heeft gemaakt, maakt hij nog steeds gebruik van de personal coach om niet terug te vallen en nog verder te verbeteren. Ramon Janssen heeft de ambitie om te groeien door vooral het marktaandeel in Duitsland en Nederland te vergroten. Hij wil klanten nog meer ontzorgen. Ook het ontwikkelen van nieuwe mortels behoort tot zijn […]