september 10, 2018
Leonard Steetsel IBN

Doelstellingen halen in een aantrekkende markt…

“We merken dat de markt aantrekt. In de ene branche voel je dat al beter dan in de andere, maar er is beweging. Dit is vooral belangrijk met het oog op maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal ondernemen. En de link naar het Sociaal Akkoord van 2013, waarin afgesproken is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te brengen.” Aan het woord is Leonard Steetsel, directeur IBN Arbeidsintegratie. Wij spraken hem in november 2015 voor ons tweede nummer. Lees het nu terug: “Steetsel is blij met de aantrekkende markt, maar ziet (mede daardoor) ook problemen met het Doelgroepenregister, dat nog te weinig mensen telt. In het register staan werkzoekenden die in aanmerking komen voor één van de 125.000 extra banen die worden gecreëerd voor mensen met een ziekte of handicap. Wajongers en mensen met een Wsw-indicatie hebben nu nog voorrang. Maar bij de keuring door het UWV blijken […]