oktober 25, 2018

Talenten laten groeien naar vakkrachten

Het aantal openstaande vacatures was tegen eind juni van dit jaar gestegen naar een recordhoogte van 251.000, aldus cijfers van het CBS. En in de afgelopen maanden is dit aantal alleen maar verder gegroeid. Veel werkgevers zijn dan ook op zoek naar medewerkers, maar kunnen simpelweg geen mensen vinden. En dan? Door niet te focussen op kandidaten die alle kennis al in huis hebben, maar juist te kijken naar talenten van mensen en hoe deze verder te ontwikkelen zijn, ontstaan nieuwe kansen. Het is een beproefd recept van IBN. Kijken naar talenten Door vakinhoudelijk op te leiden en te investeren in begeleiding op en buiten de werkvloer, is het niet alleen mogelijk mensen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te bieden, maar ook om krachten op te leiden in dat wat specifiek nodig is voor een bedrijf. Er zijn immers veel kandidaten die graag willen werken, maar niet altijd de […]