december 17, 2017
InZaken 10 - Tigra - ©Berry_Poelen

Positieve Gezondheid wordt fundament voor optimaal inzetbare werknemers

TIGRA “In Nederland wordt volop gewerkt met het concept Positieve Gezondheid van arts en onderzoeker Machteld Huber. De regio Land van Cuijk en Noord-Limburg is landelijk voorloper in een nieuwe taxatie van de begrippen ‘ziek’ en ‘gezond’, die is ontstaan binnen de gezondheidszorg. Waar voorheen iemand als ‘gezond’ werd beoordeeld bij de afwezigheid van ziekte, gaat gezondheid steeds vaker over veerkracht. Voor het bedrijfsleven is het goed te weten dat we hier preventief op in kunnen spelen.” Ronald Korsten is al bijna dertig jaar zelfstandig fysiotherapeut, werkend vanuit zijn praktijk in Sint Anthonis. Om aan de ‘voorkant’ van betekenis te kunnen zijn voor het bedrijfsleven, heeft hij zich ruim een jaar geleden als franchisenemer aangesloten bij TIGRA. Dit landelijk dekkend netwerk richt zich op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Inzetbaarheid, preventie en verzuim zijn de belangrijkste pijlers. “Met TIGRA zijn we sterk gericht op preventie, niet gekoppeld aan arbodiensten of verzekeraars, en voeren we dus een onafhankelijk beleid. Bovendien is er een landelijk […]