april 18, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Beslag leggen: eenvoudig?

Nederland staat bekend als een land waarin het vrij eenvoudig is om ten laste van een (wanbetalende) debiteur conservatoir beslag te leggen. Het conservatoir beslag is er voor bedoeld om de verhaalspositie van de crediteur in een vroeg stadium zoveel mogelijk veilig te stellen. Het beslag kan soms ook een effectief pressiemiddel zijn om betaling van onbetaalde facturen af te dwingen. Het conservatoir beslag wordt vaak bij de bankinstelling van de debiteur gelegd. Indien de bankrekening van de debiteur bekend is en het saldo positief, dan kan het beslag zeer verstrekkende gevolgen hebben. Het beslag betekent immers dat de debiteur het door het beslag getroffen banksaldo niet meer kan opnemen. Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof van de voorzieningenrechter vereist. In het algemeen zal het verkrijgen van dit verlof weinig problemen opleveren. Na indiening van het verzoekschrift wordt de debiteur in principe niet gehoord: het beslag moet voor […]