maart 22, 2019

Walraven ook komende zes jaar burgemeester Mill en Sint Hubert

Ook de komende zes jaar is Antoine Walraven burgemeester van Mill en Sint Hubert. De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert besloot begin februari, in een besloten vergadering, om Walraven voor te dragen voor een tweede ambtsperiode van zes jaar. De VVD’er, die blij is met zijn langer verblijf in Mill, is bij de minister van Binnenlandse Zaken aanbevolen voor een nieuwe termijn. Walraven is sinds juni 2013 burgemeester. Mill is de gemeente waar hij voor het eerst de ambtsketting droeg. Daarvoor was hij wethouder en raadslid in Best. Walraven, geboren in Eindhoven, werkte eerder nog voor adviesbureaus in ruimtelijke ontwikkeling. Walraven zei in 2013 aangetrokken te zijn door het landschappelijke karakter van de gemeente. Hij voorzag toen ook dat Mill rond deze tijd nog altijd een zelfstandige gemeente zou zijn. Inmiddels werken in dezelfde regio de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis aan een herindeling.
maart 21, 2019

‘Onderzoek naar rondweg Sint Hubert’

De mogelijkheid tot aanleg van een ruime rondweg om Sint Hubert moet serieus onderzocht worden. De drie politieke partijen in de gemeente Mill en Sint Hubert dienden vorige maand daarvoor een verzoek in tijdens raadsvergadering. Cijfers van de provincie laten zien dat er meer (vracht)wagens over de Pastoor Jacobsstraat (N264) rijden dan werd aangenomen. Tot aan de omleiding bij Haps zouden er dagelijks 8.000 tot 9.000 voertuigen door de kom van Sint Hubert rijden, maar dat aantal ligt op werkdagen inmiddels boven de 11.000. Op grond van de eerdere cijfers bood de provincie twee alternatieven: de weg door het dorp aanpakken of een randweg krap om Sint Hubert heen aanleggen. De politiek wil nu toch verder kijken. Het CDA zou willen weten of een weg met een ruime boog om het dorp heen haalbaar is. Die zou meteen Wanroij beter kunnen ontsluiten. Vanaf de laatste rotonde na Haps zou die […]
september 5, 2017

Onderzoek provincie naar rondweg Sint-Hubert

Nog dit jaar start de provincie Noord-Brabant een onderzoek dat oplossingen moet bieden voor een betere doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid op de provinciale weg N264 tussen de A50 bij Uden en de A73 bij Haps. Daaruit moet ook duidelijk worden of een rondweg om de kom van Sint-Hubert gewenst is als het gaat om het terugdringen van overlast door doorgaand verkeer. In Haps is de aanleg van zo’n rondweg in volle gang. Eerder onderzoek liet zien dat een snelweg door het Land van Cuijk, tussen de A50 en A73, geen goede oplossing is. Daarom wordt (opnieuw) ingezet op maatregelen die de bestaande oost westverbindingen moeten verbeteren. De provincie wil daarbij meteen zaken als leefbaarheid, klimaat en vergrijzing meenemen. Dit ligt buiten de mogelijkheid van de stuurgroep waarin de vijf Land van Cuijkse gemeenten zijn vertegenwoordigd. De provincie is daarom nu weer aan zet.