mei 3, 2019

Woning verduurzamen? Regiobank denkt mee.

In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. We worden er ons steeds bewuster van dat we zuinig moeten omgaan met energie. In 2050 willen we in Nederland CO₂-neutraal zijn. Ook RegioBank streeft naar een ‘energieneutrale’ fi nanciering. Bewust omgaan met energie begint al bij het niet onnodig laten branden van licht en het lager zetten van de verwarming. Duurzame oplossingen gaan een stap verder; zij leveren bovendien nog meer op. Denk aan het plaatsen van een HR-ketel, aanbrengen van gevel-, dak-, leiding- en vloerisolatie, HR++beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren, een zonneboiler […]
januari 25, 2019

De aflossingsvrije hypotheek… kom in actie

In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet fi nancieel advies. Carin Coppis, mede-eigenaar bij Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs in Overloon, en Huub Derksen, van Lambert Blonk Assurantiën, schuiven deze keer aan. Al gauw wordt de aflossingsvrije hypotheek aangesneden. Het fenomeen is volop in het nieuws. Niet in het minst door de televisiecampagne die door de banken is gelanceerd. Doel: de consument aanzetten tot het aflossen van hun aflossingsvrije hypotheek. Want dat die ooit toch heus terugbetaald moest worden, hebben we allemaal wel begrepen. Toch zegt het wat dat een dergelijke campagne wordt […]
november 8, 2018

Help! Een datalek! Wat nu?

Help! Een datalek! Wat nu? In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. Ten tijde van de invoering leken velen alsnog verrast, maar inmiddels kan niemand het meer ontgaan zijn: sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Organisaties zijn verplicht om precies te documenteren welke privé-gegevens van wie ze in bezit hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze er mee doen. Het richt ook de aandacht opnieuw op het gevaar van een datalek. We spreken erover met Josée Jenneskens, van Jenneskens Assurantiën en Makelaardij uit Cuijk, en […]
augustus 1, 2018
Regiobank Land van Cuijk

Regiobank: Over transparantie en de waarde van een onafhankelijke adviseur

In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. Cees Verhoeven, directeur-eigenaar van Assurantiekantoor W. Verheijen uit Wanroij, en Robert Kersten van Kersten Assurantiën uit Oeffelt schuiven deze keer aan. Het gesprek gaat al snel over de rol en de waarde van een onafhankelijk (hypotheek)adviseur. Reden: in de Tweede Kamer zijn onlangs door twee VVD-parlementariërs vragen gesteld over huizenkopers die bij de bank duizenden euro’s duurder uit zijn dan bij een onafhankelijk adviseur. Aanleiding vormt een onderzoek van Hypotheekonderzoek.nl, in opdracht van Van Bruggen Adviesgroep. Daaruit werd duidelijk dat huizenkopers die een nieuwe […]
april 4, 2018
InZaken 11 - RegioBank - ©BerryPoelen

Over regelgeving en het solidariteitsbeginsel

REGIOBANK In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. Carin Coppis, mede-eigenaar bij Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs in Overloon, en Huub Derksen, van Lambert Blonk Assurantiën, schuiven deze keer aan. Het gesprek gaat al snel over regelgeving en over hoe deze in de praktijk uitpakt. Sinds het provisieverbod op complexe producten er is, zoeken adviseurs naar een ander verdienmodel. Eén daarvan is de abonnementsvorm. Advies wordt op die manier door de klant betaald. Maar er maken nog steeds weinig klanten gebruik van. Wie worden geholpen? Met het provisieverbod is er een einde gekomen aan ontaarde financiële prikkels […]
december 23, 2017
InZaken 10 - RegioBank - ©Berry_Poelen

Hypotheken, hoe zat het ook alweer?

In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. We spreken deze keer met Josée Jenneskens, van Jenneskens Assurantiën en Makelaardij uit Cuijk, en met Pedro Klomp van Klomp Advies uit Mill. Aan het einde van het jaar wijzen zij nog eens op de huizenmarkt en hypothecaire leningen waarin de afgelopen jaren de term loan to value veelvuldig is opgedoken. Josée Jenneskens: “Vanaf volgend jaar mag een lening maximaal de waarde van het onderpand bedragen. Dat is essentiële informatie voor starters op de huizenmarkt. Vanaf 2018 kun je alleen nog de koopsom van je nieuwe woning financieren. De ‘kosten koper’ bijvoorbeeld, zal van eigen spaargeld […]
oktober 18, 2017
InZaken - Regiobank - ©Berry_Poelen

Tijd creëren voor je klanten, daar draait het om

REGIOBANK In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank.  Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. We spreken Carin Coppis, mede-eigenaar bij Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs in Overloon, en Cees Verhoeven, eigenaar van het Wanroijse Assurantiekantoor W. Verheijen. “De RegioBank is een ándere bank”, aldus Carin. “Met z’n zevenen zijn we allemaal zelfstandig adviseur, met in huis een vestiging van de RegioBank. Een assurantiekantoor met een bankfunctie, dus. Dat maakt dat we aanwezig blijven, juist in de kleine kernen, terwijl de grote banken zich alsmaar verder terugtrekken.” Stabiele factor “We zijn er bovendien niet sinds gisteren. Een fl ink deel van onze kantoren bestaat minstens een halve […]
september 5, 2017
InZaken - Regiobank Wanroy 50 jaar - ©BerryPoelen

RegioBank Wanroij 50 jaar

RegioBank Wanroij bestaat vijftig jaar. Assurantiekantoor W. Verheijen, al die tijd al zelfstandig adviseur van de RegioBank, draait zelfs al vijf jaar langer mee. De RegioBank, die aanvankelijk onder de naam Nederlandse Middenstands Spaarbank door het leven ging, ontwikkelde zich de afgelopen halve eeuw van een agrarische bank naar een bank die ook particulieren en het midden- en kleinbedrijf ging omarmen. “Onze kracht is de relatie met onze klanten”, stelt directeur Cees Verhoeven, die in 1988 in dienst kwam, in 1990 vennoot werd en sinds 2014, toen Willy Baltussen afscheid nam, alleen verantwoordelijk is voor het Wanroijse kantoor. “Er is ruime aandacht voor onze klanten, die we de gehele financiële planning kunnen aanbieden. Onze mensen zijn breed georiënteerd en kunnen dus ook breed adviseren. Dat is een groot verschil met het specialisme van grote banken, waar de afstand met de klant groter wordt, snelheid wordt verloren en de overheadkosten stijgen.” […]
juli 19, 2017
InZaken - Regiobank - ©BerryPoelen

Alle financiële diensten onder één dak

In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. We spreken met Pedro Klomp van Klomp Advies en Huub Derksen van Lambert Blonk Assurantiën over actuele ontwikkelingen in de financiële wereld. Zo is op de huizenmarkt de inbreng van eigen geld een vereiste. Aller-eerst is het door het opdrogen van het aanbod (of zo je wilt, de snellere doorstroom) van goedkopere woningen voor met name starters erg moeilijk een woning te vinden én te financieren. Maar bijvoorbeeld ook voor zzp’ers die nog geen drie jaar cijfers kunnen overleggen. Huub Derksen: “Daarbij blijft de […]