april 7, 2017

Land van Cuijk profiteert van Europese samenwerking

De gemeenten Bergen, Gennep, Weeze, Goch, Boxmeer en Cuijk (de laatste twee namens het Land van Cuijk) gaan in het project Dynamic Borders samenwerken. Doel is onder meer de toeristische ontwikkeling van het grensgebied te stimuleren. Ook het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft zich aangesloten. In januari stelden de partijen in Weeze gezamenlijke plannen voor de komende vier jaar op. Om meer toeristen te trekken wordt een breed pakket aan maatregelen uitgewerkt. Bestaande routes worden opgewaardeerd en met elkaar verbonden, er worden nieuwe (meerdaagse) toeristische arrangementen ontwikkeld en samen met ondernemers worden interessante, nieuwe concepten bedacht. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een forse Euregionale subsidie. Daarnaast dragen ook de provincies Noord-Brabant en Limburg en het Ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen financieel bij aan het project.
januari 14, 2017
Grave-Hampoort - ©BerryPoelen

Grave wil Europees subsidiegeld

De gemeente Grave hoopt, samen met tal van andere Europese vestingsteden, Europees geld binnen te halen door samen te werken. Dit omdat een subsidieaanvraag door één enkele partij doorgaans niet gehonoreerd wordt. Samenwerking moet hier verandering in brengen. Begin november werd in Den Bosch door de European Federation of Fortifi ed Sites (Eff orts) een overeenkomst getekend. Vooralsnog door een twintigtal betrokken steden. Maar dat kunnen er volgens burgemeester Roolvink van Grave ‘makkelijk meer worden’. De steden hebben als overeenkomst dat alle een militair erfgoed koesteren. Zoals Grave. Dit dient niet alleen behouden te blijven, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld toeristische doeleinden, aldus de samenwerkende steden. Eff orts wil nu eerst een organisatie optuigen. Daarna kan een plan worden uitgewerkt. Een daadwerkelijke aanvraag kan dan wellicht in de zomer van 2017 naar Brussel. Grave heeft genoeg doelen voor een eventuele Europese subsidie, zoals het opknappen van de vestingmuren […]