april 5, 2019

‘De winst van samenwerken’

Parkmanagers Ben van de Wijgert en Karen Louwers Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) is actief ‘tussen’ de acht verschillende bedrijventerreinverenigingen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. DBO ondersteunt steeds meer bedrijven en instellingen in de regio met meerdere diensten zoals collectieve inkoop en het Parkmanagement. De inzet van DBO wordt hierdoor steeds duidelijker ‘zichtbaar’ in de regio. Dit jaar breidt het Parkmanagement uit. Dit jaar rolt DBO de dienst Parkmanagement verder uit in de regio. 1 februari 2019 is gestart met een pilot Parkmanagement in Boxmeer op de bedrijvenparken Saxe Gotha e.o. en Sterckwijck & Health Campus. Parkmanagement zorgt voor een uitstekend ondernemersklimaat, een representatief en veilig bedrijvenpark en een duurzame toekomst. Parkmanagement levert financieel voordeel, waarbij de ondernemer volledig wordt ontzorgd. Parkmanagement wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal thema’s zoals veiligheid, leefbaarheid en duurzaam ondernemen. Het Parkmanagementteam, Ben van de Wijgert en Karen Louwers, zet zich […]
januari 10, 2019

‘Regionaal parkmanagement uitrollen in 2019’

Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) is actief ‘tussen’ de verschillende bedrijventerreinverenigingen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. DBO ondersteunt bedrijven en instellingen in de regio op het gebied van collectieve diensten, veiligheid en duurzaamheid. Dat de partij een graag geziene partner is binnen de regionale samenwerkingsgedachte, blijkt uit het feit dat men in 2019 parkmanagement wil gaan uitrollen, in navolging van Cuijk, door de hele regio. Sinds 2017 heeft DBO samen met de Bedrijventerreinvereniging op bedrijvenpark De Beijerd en ’t Riet de kwaliteitsimpuls gemaakt door parkmanagement te bieden. In 2018 is het draagvlak onder de ondernemers hiervoor opnieuw verder toegenomen. Van een goede negentig zit men inmiddels op 110 leden. Daarmee behartigt parkmanager Karen Louwers inmiddels voor ruim tachtig procent van de bedrijven de uiteenlopende belangen. “Waarmee we ook een steeds stevigere gesprekspartner worden voor bijvoorbeeld een gemeente”, aldus collega-parkmanager Ben van de Wijgert. “Dat heeft op vele fronten […]
juli 7, 2018

Bewijst de meerwaarde van Parkmanagement

Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) is actief ‘tussen’ de verschillende bedrijventerreinverenigingen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. DBO ondersteunt de bedrijven en instellingen in de regio op het gebied van collectieve diensten, veiligheid en duurzaamheid. “We willen een sterke regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. Daarvoor is het nodig dat bedrijven, instellingen en overheden samenwerken. Wij houden van aanpakken; doen, doen, doen!” Sinds 2017 heeft DBO samen met de Bedrijventerreinvereniging op bedrijvenpark De Beijerd en ’t Riet de kwaliteitsimpuls gemaakt door Parkmanagement te bieden. Later dit jaar zal Parkmanagement (naar alle waarschijnlijkheid) ook actief zijn voor de bedrijventerreinverenigingen Saxe Gotha en Sterckwijck & Health Campus te Boxmeer. De twee parkmanagers Ben van de Wijgert en Karen Louwers doen hun werk met daadkracht, expertise en passie. Eerstgenoemde benadrukt de kracht van dit duo: “Voor dagelijkse werkzaamheden is Karen het aanspreekpunt, voor overkoepelende zaken ben ik dat.” Meerwaarde zichtbaar maken De […]