januari 7, 2019

Onderzoek naar vitaliteit vakantieparken

De vrijetijdseconomie in Brabant floreert. De sector kent veel succesvolle vakantieparken (44%) en een aantal behoort tot de (inter)nationale top. Maar er zijn ook parken die minder goed presteren. Een derde van de vakantieparken in Brabant voldoet niet (meer) aan de wens van toeristen en heeft te weinig toekomstperspectief in de verblijfsrecreatie. Dat blijkt uit het vitaliteitsonderzoek dat ZKA Leisure, in opdracht van provincie NoordBrabant, uitvoerde onder bijna 200 Brabantse vakantieparken. Daaronder bevinden zich ook vakantieparken in het noordoosten van Brabant.