maart 20, 2017

Land van Cuijk: inhaken op We Are Food 2018

De toeristisch-recreatieve ondernemers en organisaties in het Land van Cuijk willen met een eigen programma van activiteiten inhaken op We Are Food 2018. Zo’n 25 ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties zien veel potentie in aansluiting bij We Are Food. In 2018 mag Brabant zich Europese Regio van de Gastronomie noemen. Bijna een jaar lang staat de schijnwerper op food en cultuur. De verwachting is dat We Are Food voor veel toeristen, zowel uit Nederland als uit het buitenland, aanleiding is om Brabant, en daarmee ook het Land van Cuijk, te bezoeken. Door gezamenlijk een eigen, Land van Cuijks programma te maken, willen de ondernemers actief inspelen op de kansen die het themajaar biedt. In de voorbije weken zijn alle ideeën die tijdens de brainstormsessie bij elkaar zijn gebracht, geclusterd. Op basis daarvan wordt een concreet plan van aanpak gemaakt. Zo moet duidelijk worden wat er aan organisatiekracht nodig is om […]