december 30, 2017
InZaken - Centrum Cuijk

RBT en gemeenten verlengen samenwerking

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben hun samenwerking met drie jaar (tot 2020) verlengd. Beide werken al drie jaar intensief samen met als doel om dat wat het Land van Cuijk bijzonder maakt onder de aandacht van meer toeristen en recreanten te brengen. In 2015 zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de gemeenten en het RBT over wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Die afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten hebben vastgesteld dat het RBT ‘in ruim voldoende mate voldoet aan de afspraken en de verwachtingen’. Bij de evaluatie zijn onder meer de uitvoering van marketing- en promotieplannen, de ondersteuning van de Toeristische Ontmoetingspunten, de financiële situatie en het verwerven van fondsen uit de markt (naast de gemeentelijke bijdragen) beoordeeld. De vijf gemeenten hebben daarnaast de zeven toeristische platforms in het Land van Cuijk en een […]