januari 3, 2019

Wordt een besloten vennootschap interessant?

Op basis van het huidige Belastingplan 2019 zullen aftrekposten alleen nog tegen het tarief van de eerste schijf in aftrek toegelaten worden. Ondernemers wier inkomen in de tweede, derde of vierde schijf wordt belast, zullen daardoor minder belastingvoordeel hebben van aftrekposten. Voor ondernemers in de hoogste schijf betekent dat maximaal 15,1 procent minder aftrek. De besloten vennootschap (bv) wordt daardoor eerder interessant. Dit staat los van andere overwegingen: beperking juridische aansprakelijkheid, subsidie, commercieel of liquiditeitstechnisch gezien. Wanneer het aansprakelijkheidsrisico beperkt is, dan is een vennootschap onder firma of een maatschap met de fiscale partner een interessant alternatief. Is sprake van een zogenaamde gebruikelijke samenwerking, dan kan de fiscale partner eveneens aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek. Liquiditeitstechnisch gezien bespaart een bv direct een deel van de nu verschuldigde belasting. Over dat deel is pas later belasting verschuldigd. Hierdoor heeft men dus uitstel voor dat geld. Dat geld is dan nu beschikbaar […]
november 19, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging, column notaris

Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging, column van notaris Mr. Ramon van Schijndel: Bij een bedrijfsoverdracht komt de fiscus op meerdere manieren om de hoek kijken. Omdat de wetgever het niet goed vindt als ondernemingen vanwege de belastingdruk niet, of minder makkelijk kunnen worden overgedragen, heeft hij diverse belastingvrijstellingen in het leven geroepen. Ook voor de overdrachtsbelasting geldt er een vrijstelling. Als er in een onderneming vastgoed zit, kan dit onder omstandigheden vrij van overdrachtsbelasting worden overgedragen. De toepassing van deze vrijstelling voor overdrachtsbelasting kent wel strenge regels, die ook nog eens door de fiscus strikt worden uitgelegd als er sprake is van een onderneming die als bv wordt gedreven. Zo moet het bedrijf binnen de familie worden overgedragen en moet het een materiële onderneming zijn; het moet een ‘echt’ bedrijf zijn, niet zomaar wat vermogensbeheer. Laatst heeft de fiscus, bij een bedrijfsoverdracht waarbij een bv met daarin een grote vastgoedportefeuille binnen de […]