januari 18, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Mestverwerker bij Landhorst lijkt van de baan

De komst van een grootschalige mestverwerker naar Landhorst lijkt van de baan. De provincie Noord-Brabant heeft de definitieve beschikking afgegeven voor de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie aan de noordzijde van het industrieterrein Elzenburg in Oss. De aanvraag hiervoor was ingediend door het bedrijf OOC in Oss. De exploitant van de installatie is MACE, een samenwerkingsverband van veehouders. Zij dienden eerder een vergunningsaanvraag in voor een dergelijke installatie in Landhorst. De provincie wil grootschalige mestverwerking bij voorkeur op bedrijventerreinen in plaats van in het buitengebied. Als de vergunning voor OOC definitief afgegeven is, gaan de plannen in Landhorst niet door. Dit hebben partijen met elkaar afgesproken. De provincie heeft er voor gekozen geen milieu effect rapportage (MER) te laten verrichten. Een eerder besluit daartoe in Landhorst is door de Raad van State echter voorlopig geschorst. Daarom wacht de provincie nu eerst de definitieve uitspraak van de Raad van State af.