april 4, 2017
M. Spijker - ©BerryPoelen

Zieke werknemers en slapende arbeidsovereenkomsten

In een eerdere column schreef ik dat door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) het arbeidsrecht ingrijpend is gewijzigd. In de praktijk zijn werkgevers en werknemers nog steeds bezig hun weg te vinden in deze nieuwe wet- en regelgeving. Een belangrijke wijziging is dat iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is bij dezelfde werkgever en wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, in principe recht heeft op een zogenaamde ‘transitievergoeding’. Maar wat nu als sprake is van een werknemer die twee jaar ziek is geweest en ten aanzien van wie de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd? Heeft deze werknemer dan ook nog recht op de transitievergoeding bij beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst? Het antwoord op deze vraag is: ja. Veel werkgevers vinden dit echter te gortig. Een werkgever kan er echter voor kiezen om een dergelijke arbeidsovereenkomst niet te beëindigen, maar om deze ‘slapend’ te houden. Er bestaat immers geen […]