februari 18, 2017
M. Spijker - ©BerryPoelen

Is een duurovereenkomst waardevol?

Vaak realiseren contractspartijen zich niet wat de waarde van een duurovereenkomst nu eigenlijk is. Duurovereenkomsten bestaan in allerlei soorten en maten en zijn algemeen uit te leggen als een afspraak waarbij partijen zich tot een voortdurende prestatie hebben verbonden over een langere periode. Het kan gaan om overeenkomsten voor bepaalde tijd maar ook voor onbepaalde tijd. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, franchise- of agentuurovereenkomsten, maar ook leverings- en distributieovereenkomsten. In onze praktijk komt het regelmatig  voor dat partijen een overeenkomst met elkaar aangaan zonder duidelijke afspraken te maken over de opzegging daarvan. Wanneer partijen in zo’n geval gedurende langere tijd hebben samengewerkt en er een (bestendige) handelsrelatie is ontstaan, kunnen er problemen ontstaan wanneer één van de partijen deze overeenkomst wil beëindigen. De Hoge Raad heeft in 2013 uitgemaakt dat: “een (onbenoemde) duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan in beginsel kan worden opgezegd, als partijen over de wijze van […]