september 28, 2018

Plan voor Romeins Cuijk

Cuijk, oftewel ‘Ceuclum’, was ooit een belangrijke Romeinse nederzetting. Tegenwoordig zijn de Romeinen belangrijk voor Cuijk. De gemeente Cuijk wil haar Romeinse roots meer dan nu, gaan uitdragen. De gemeente heeft daarom communicatiebureau Di-Visie opdracht gegeven een plan te maken hoe Cuijk dat het beste kan doen. Het Cuijkse bureau voert momenteel gesprekken met organisaties en ondernemers. Ook met het Regionaal Bureau voor Toerisme is gesproken. Tijdens die gesprekken worden ideeën en verhalen opgehaald. Daarnaast wordt nog een thema-avond georganiseerd. Het uiteindelijke plan moet voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
september 7, 2018
Nikos Barbageorgopulos en Maral Ameri

Een bijzonder restaurant aan de Maas in Cuijk

“Hier eigenlijk kunnen wij wel een beetje de oorsprong van de Brabantse beschaving vinden”, zegt Frank Lammers letterlijk in de Canon van Lammers van Omroep Brabant TV, terwijl hij de trap oploopt bij de parkeerplaats van de Deken van den Ackerhof in Cuijk en uitkijkt over de Maas. “Want dit was de rand van het Romeinse Rijk en de Romeinen hebben Cuijk gesticht”, stelt hij vast in 2015. In het tweede nummer een interview met Nikos en Maral, die op deze plek restaurant Horizon realiseerden. Dit schreven we toen: “De trap is er nog steeds, maar de parkeerplaats is inmiddels een bouwplaats. Grieks Restaurant Rhodos bouwt hier een nieuw onderkomen. En deze bouwplaats was en is een vindplaats! Talrijke bewijzen van de aanwezigheid van een Romeins Castellum zijn door de jaren in de directe omgeving van de parkeerplaats gevonden. Amateur-archeoloog Jan Kusters heeft naar aanleiding van de nieuwbouw aan de […]