september 28, 2018

Plan voor Romeins Cuijk

Cuijk, oftewel ‘Ceuclum’, was ooit een belangrijke Romeinse nederzetting. Tegenwoordig zijn de Romeinen belangrijk voor Cuijk. De gemeente Cuijk wil haar Romeinse roots meer dan nu, gaan uitdragen. De gemeente heeft daarom communicatiebureau Di-Visie opdracht gegeven een plan te maken hoe Cuijk dat het beste kan doen. Het Cuijkse bureau voert momenteel gesprekken met organisaties en ondernemers. Ook met het Regionaal Bureau voor Toerisme is gesproken. Tijdens die gesprekken worden ideeën en verhalen opgehaald. Daarnaast wordt nog een thema-avond georganiseerd. Het uiteindelijke plan moet voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.