april 12, 2019
Elemans

Projectmanagers en architecten

Kunstenmakers? Soms heerst het idee dat een architect vooral bezig is met het creatieve aspect van het vak. Een kunstenaar die boven de werkelijkheid zweeft. Elemans van den Hork Architecten is als vanouds een full service bureau dat vanuit zijn vezels het vak ziet als een samenhangend geheel. Kunst? Ja, maar dan wel toegepaste kunst met beide voeten in de klei. Dat betekent dat een plan het best tot zijn recht komt wanneer de architect als bouwmeester van begin tot het eind betrokken is. Dat gaat het best wanneer hij, naast het maken van een goed en creatief ontwerp, de rationele kanten van het plan coördineert en begeleidt. En dit bewaakt op de GOKIT-aspecten; Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd. Hoofd, Hart en Handen! Zowel onze architecten als projectmanagers hebben een hbo bouwkunde opleiding genoten alvorens zij architectuur dan wel projectmanagement zijn gaan studeren. Wij werken in een duo van […]
januari 25, 2019

Oproep tot samenwerken

Duurzaam is voorkomen dat de aarde opwarmt en dat onze grondstoffen opraken. Het is zo veel meer dan alleen energiekosten verlagen. Met Circulaire Economie en andere duurzame maatregelen valt winst te behalen. Gewoon financieel maar ook als gebouw-eigenaar kun je je beter profileren. Je hebt immers een gebouw dat voorbereid is op de toekomst, waar mensen vitaal zijn en dat geen belastende footprint heeft. Elemans van den Hork Architecten is een full- service architectenbureau dat het begrip Duurzaam uitdrukkelijk in zijn missie heeft. Bouwmeester als kartrekker De bouw heeft veel aspecten in zich die achterhaald zijn en om verandering vragen. Wij zijn ons dat bewust en zetten ons hier voor in. Dat doen we in een optimale ketensamenwerking waar eenieder zijn passie en talenten inzet om zo tot een optimaal resultaat te komen. Wij staan als bouwmeesters aan het begin van het bouwproces en kunnen de kar voor je trekken. […]
oktober 23, 2018
Groen is gezond Markt Boxmeer

Groen is gezond en het loont

Gelukkig groeit het besef dat groen een positief effect heeft op ons welzijn. Wat iedereen intuïtief aanvoelt, wordt inmiddels door allerlei wetenschappelijke studies onderschreven. Bijvoorbeeld het rapport ‘Groen, gezondheid en productief’, waarin KPMG de kosten en baten verkent rond natuur en gezondheid. Een van de conclusies is dat de natuur naast verlaging van ziektekosten een aanzienlijke besparing door vermeden arbeidskosten betekent. Wie investeert in meer groen –bijvoorbeeld in stedelijke gebieden – wordt daarvoor op meerdere fronten beloond. De omgeving wordt er mooier van en het heeft een positief effect op de gezondheid van de bewoners, omdat zij zich prettiger voelen en/of meer gaan bewegen. Dat leidt tot lagere kosten van zorg en ziekteverzuim. De eerste schattingen zijn dat investeren in groen alleen daarom al een economische waarde van honderden miljoenen vertegenwoordigt. Bart van den Hork van Elemans Van Den Hork Architecten: “Enkel het kijken naar groen kan al leiden tot […]
augustus 10, 2018
Elemans Van Der Hork Architecten

Met daglicht een gezonder binnenklimaat

Het ontwerp van een gebouw is van grote invloed op het welzijn en de prestaties van zijn gebruikers. Elemans van den Hork Architecten legt uit: “Dat zien we in kantoorgebouwen, maar ook zorg- en schoolgebouwen hebben baat bij een slim ontwerp. Doordat we al in de ontwerpfase kijken naar hoe het daglicht binnenvalt, profiteert u van een lichter en gezonder binnenklimaat.” Voor schoolgebouwen geldt dat leerlingen 12,5% beter presteren in een ruimte met twee keer meer raampartijen. Dat toont recent Europees onderzoek aan naar het effect van daglicht op schoolprestaties. Wanneer ook het CO2-niveau naar een gezond niveau gebracht wordt, verbetert de snelheid en kwaliteit van de leerlingen met nog eens een achtste. Vooral met rekenen en ‘logical’ tests Een mooi voorbeeld van hoe daglicht en frisse lucht de prestaties van leerlingen heeft verbeterd, is bij Brede School ’t Podium in Steenbergen. In dit gebouw zijn de meeste lokalen gepositioneerd […]