maart 29, 2019

Land van Cuijk Remembers

Dit jaar wordt herdacht dat 75 jaar geleden het zuiden van Nederland is bevrijd. Het Land van Cuijk sluit graag aan op de initiatieven die in Brabant, maar ook buiten onze provincie, worden ontwikkeld. Een van die initiatieven is Crossroads, geïnitieerd door de stichting Crossroads Brabant ’40-’45, waar ook het Oorlogsmuseum in Overloon deel van uitmaakt. Crossroads vormt ook de basis van de campagne Brabant Remembers, die in 2019 start. De stichting is bovendien partner van de Europese campagne Europe Remembers, opgezet door Liberation Route Europe. De campagne Brabant Remembers sluit hier bij aan, om zo een nog groter publiek te bereiken. Het Regionaal Bureau voor Toerisme gaat alles wat in de komende anderhalf jaar in het Land van Cuijk wordt georganiseerd om 75 jaar bevrijding te herdenken (tentoonstellingen, evenementen, thematische fi ets- en wandelroutes) verzamelen en bij elkaar brengen in een kalender voor 2019/2020. Die kalender wordt gedeeld via […]