december 29, 2017
InZaken 10 - IKC Dassenburcht - ©Berry_Poelen

Multifunctionele impuls voor Padbroek

IKC DASSENBURCHT Ruim driehonderd kinderen en het team van de basisscholen Harlekijn en De Zevensprong in Cuijk volgen sinds dit schooljaar ‘met bewondering en in volle tevredenheid’ onderwijs in een gloednieuw gebouw in de wijk Padbroek. Aan de bouw van dit zogeheten integraal kindcentrum ging een decenniumlange discussie vooraf. Tot aan de Raad van State toe. Maar de school, inclusief gymzaal en kinderopvang Spring, kwam er. Regionale bouw- en installatiebedrijven zetten met IKC Dassenburcht een multifunctioneel gebouw neer dat een impuls vormt voor Padbroek. Het samenwerkingsverband van onderwijsstichtingen Optimus en Invitare, kinderopvangorganisatie Spring en de gemeente Cuijk leidde tot deze nieuwe voorziening, die opvang en onderwijs verzorgt voor de nul- tot twaalfjarigen uit de wijk. Frencken Scholl Architecten uit Maastricht tekende met IKC Dassenburcht een gebruikersvriendelijk en duurzaam gebouw. Aan de wieg TRATAD Project Management (onderdeel van HonBee bv Cuijk) voerde, als gemandateerd opdrachtgever, de bouwdirectie en het  projectmanagement uit en stond aan de wieg van de ontwikkeling van dit IKC. […]