juli 17, 2017
InZaken - Bibliotheek Land van Cuijk

Bibliotheek Land van Cuijk zoekt samenwerking met ondernemers

Bibliotheek Land van Cuijk en omstreken is nadrukkelijk op zoek naar lokale samenwerking met ondernemers. BiblioPlus directeur Cyril Crutz en ‘regisseur lokale samenwerkingen’ Anita Witsiers werken aan de invulling van programma’s over de bibliotheek van de 21e eeuw. Een van de productgroepen gaat over sociaal kapitaal & partners. Via het nieuwe product ‘Kennismakers’ wil de bibliotheek ook ondernemers uit de regio uitnodigen hun passie, drijfveren en kennis te delen met het publiek. Belangrijk is dat het gaat over het delen van kennis om het netwerk van kennispartners verder uit te kunnen bouwen. De bibliotheek zoekt naar verbindingen met bedrijven vanuit haar rol als maatschappelijk platform voor kennisdeling en ontmoeting. Tijdens de Maasvallei Netwerkbeurs 2017 in Cuijk gaat de bibliotheek op 21 juni een inventarisatie maken van ondernemerswensen aan de hand van korte interviews. De volgende dag hoopt men de bevindingen te presenteren.