januari 5, 2018
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

Een lock-up, opgesloten aandelen?

Wanneer twee mensen gezamenlijk een bv gaan oprichten, hebben ze normaal gesproken beiden de intentie om langdurig samen te werken. Vooral wanneer de kennis en kunde van een van de partijen van wezenlijk belang is om de onderneming te laten slagen, kan het zijn dat de aandeelhouders die samenwerking niet graag zien eindigen. In het huidige ondernemingsrecht zijn er mogelijkheden opgenomen om (voor een bepaalde periode) die samenwerking verplicht te handhaven. In feite komt dit er op neer dat in de statuten wordt opgenomen dat het de aandeelhouders niet wordt toegestaan om gedurende een bepaalde periode na de oprichting van de vennootschap de aandelen te verkopen. Dit noemt men een lock-up. Deze regeling gaat dus verder dan de blokkeringsregeling waardoor een aandeelhouder de door hem of haar gehouden aandelen bij een voorgenomen verkoop eerst aan de andere aandeelhouder moet aanbieden. Bij een lock-up is overdracht sowieso niet mogelijk, een overdracht […]