april 18, 2017
Bouwien Jansen-Kuijpers - ©BerryPoelen

Verbinden, vernieuwen en samenwerken, daar draait het om

Om een actieve bijdrage aan lokale vraagstukken te leveren, brengt Rabobank regionale uitdagingen en kansen jaarlijks in beeld in een regioscan. Doel van deze scan is regionale sterkten en zwakten zichtbaar te maken, om vervolgens vanuit een dialoog met verschillende partijen mogelijkheden te creëren of op zoek te gaan naar oplossingen. Uit de scan voor het Land van Cuijk en Maasduinen komt vooral de leefomgeving als grote kracht van de regio naar voren. De sociale cohesie is groot. Inwoners ervaren een sterke binding en hebben veel contact met hun buren, vrienden en familie. Een cohesie die we wellicht ook op andere vlakken uitstekend kunnen benutten. Want als we kijken naar de demografische en de economische ontwikkeling, dan liggen er in die cohesie zeker kansen. In samenwerking tussen bedrijven bijvoorbeeld. Tussen sectoren. En tussen jong en oud. Verbinden, vernieuwen en samenwerken, daar draait het om. Is het daarvoor nodig om je […]