juni 22, 2017
InZaken - Seef beveiligingstechniek - ©BerryPoelen

Beveiliging heeft vaak met emotie te maken

Veiligheid gaat boven alles. Dat geldt voor elk gebouw en voor alle gebruikers ervan. Of het nu gaat om een fabriekshal, een winkelpand, kantoor, overheidsinstelling, een ziekenhuis of kinderdagverblijf, beveiliging behoedt gebruikers voor brand, inbraak, overvallen en andere calamiteiten. Maar er is méér: bij beveiliging willen opdrachtgevers in de regel geen tijd verliezen. Niet zelden immers is een incident in de directe omgeving aanleiding om ook de eigen situatie eens onder de loep te (laten) nemen. “Beveiliging heeft daarom ook vaak met emotie te maken.” Bedrijfsvoering mag niet gehinderd worden door ‘gevaar van buiten’. Seef Beveiligingstechniek adviseert uitgebreid op het gebied van beveiligen en legt systemen aan die deze veiligheid waarborgen. Seef is de naam van een nieuwe onderneming, ontsproten uit het Milsbeekse Megens Elektrotechniek. Een BORG-gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf en daarnaast gecertificeerd als branddetectie- en onderhoudsbedrijf volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met vier decennia ervaring in advisering in […]
februari 18, 2017
InZaken over beveiliging door Megens - ©BerryPoelen

Camerabeveiliging wordt steeds slimmer

Megens Elektrotechniek Bij veilig ondernemen hoort een veilig bedrijf. Beveiliging kan ondernemers behoeden voor brand, inbraak, overvallen en andere zaken die alleen maar afleiden van dat waar alles ooit om begonnen is: ondernemen. Megens Elektrotechniek adviseert uitgebreid op het gebied van beveiligen en zorgt ook voor de aanleg van systemen. Het Milsbeekse bedrijf voerde daarvoor eind 2016 een project uit bij Hema Boxmeer. Megens is een BORG-gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf. Voor elke installatie wordt eerst een risico-inventarisatie opgesteld, waarna de indeling in een risicoklasse volgt. Als alle, op deze risicoklasse-indeling van toepassing zijnde, preventieve maatregelen zijn uitgevoerd, mag Megens een BORG-certificaat afgeven. Vervolgens levert en installeert men inbraaksignaleringssystemen, brandmeldsystemen, ontruimingsinstallaties, systemen voor toegangscontrole en beveiligingsverlichting. Directeur Tom Wienhofen vertelt eind 2016: “Verder bieden wij onze opdrachtgevers veiligheid met onze camerasystemen. Kortgeleden zijn we gestart met een project bij Hema Boxmeer, waarbij het bestaande camerasysteem werd vervangen. De vervangingsmarkt is überhaupt een belangrijke markt […]