juli 24, 2018
KI Station beers bedrijfsruimtes

Plan voor bedrijfsunits op voormalig KI-terrein

De nieuwe inrichting van het voormalige KI-terrein in Beers telt op dit moment drie hoofdthema’s: het realiseren van (kleinschalige) bedrijfsunits, de eventuele mogelijkheid tot behoud van het KI-museum in Beers en het ontwikkelen van levensloopbestendige (sociale) huur- en/of koopwoningen. Begin mei werden Beersenaren tijdens een informatieavond hierover bijgepraat. De presentatie van de te vormen bedrijfsunits kwam als eerste aan bod. De lege stallen zullen een nieuwe bestemming krijgen als onderkomen voor kleinschalige startende en/of ambachtelijke bedrijfjes (milieucategorie 1 en 2). Ook opslag en stalling behoort tot de mogelijkheden. Het terrein is makkelijk via de provinciale weg te bereiken, zodat er volgens de initiatiefnemers, Marco Smits uit Wanroij en zijn adviseur (en voormalig Beersenaar) Raymond Derks, geen overlast van bestemmingsverkeer zal zijn in het dorp. Bovendien zou het voorste gedeelte van het pand gebruikt kunnen blijven worden door het Nationaal Veeteeltmuseum. Er gaat een sterke voorkeur uit om het museum te […]