maart 16, 2017
Remondis - ©BerryPoelen

Remondis, nieuw gezicht in het Land van Cuijk

Afvalverwerking. Elk bedrijf wil dat het kostenefficiënt en duurzaam gebeurt, gericht op de eigen branche. Met een integrale aanpak van advisering, afvalinzameling, transport en recycling profileert Remondis zich nadrukkelijk als partner in het managen van afvalstromen. “Wij regelen alles in één keer. Bedrijven houden kosten in de hand en werken samen met een partner die alles onder één dak heeft voor een schoon milieu, veiligheid en een leefbare toekomst.” Aldus Johan van Kesteren, vestigingsleider Remondis Nijmegen. Remondis verzorgt namens inzamelaar Baetsen uit Veldhoven sinds februari van dit jaar de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel. Het gaat daarbij om het rest- en pmd-afval. Dat laatste staat voor: plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. Baetsen zélf zamelt het gft-afval in. Afgezien van een inmiddels gewijzigd inzamelschema gaat er nog meer veranderen. Zo laat Remondis straks vier nieuwe vrachtwagens op groen gas door de straten rijden, die tot de helft stiller zijn […]